Evet arkadaşlar bugün sizlere İngilizce’nin temel taşlarından birisi olan Simple Past Tense yani Türkçedeki geçmiş zamanı anlatacağız.

Simple Past Tense İngilizce öğrenmek isteyenlerin mutlaka çok iyi bilmesi gereken konulardan birisidir. Çünkü geçmiş zamanla ilgili konuşmaların nerdeyse hepsinde Simple Past Tense’i kullanırız.

Bu konuyu öğrenmek için belirli başlı kuralları kafanızda oturtmanız gerekir. Bu kurallara dikkat ettiğiniz sürece İngilizce geçmiş zamanı iyice kavrayıp doğru cümleler kurabilirsiniz.

Şimdi Simple Past Tense konu anlatımını örnekler vererek açıklayalım. Kuralları tek tek örneklerle öğrenirseniz aklınızda daha çok kalacaktır.

Böylece bu konu sizlere zor değil eğlenceli gelecek ve kolayca konuyu sindirmiş olacaksınız.

Simple Past Tense Nedir?

Simple Past Tense İngilizce’de geçmiş zamanda olmuş ve o zamanda tamamlanmış olayları anlatmak için kullanılır.

Türkçedeki geçmiş zamanın tamamen aynısıdır da diyebiliriz. Bir örnek vermek gerekirse:

“I saw you at the library yesterday.” Bu cümle Türkçeye şu şekilde çevirilecektir:

“Dün seni kütüphanede gördüm.”

Olay dün yaşanmış ve bitmiştir. Simple Past Tense’i, Past Continuous Tense ile karıştırmamanız gerekmektedir.

Bu iki gramer kuralı da geçmiş zamana ait olaylardan bahseder. Bu yüzden ikisini karıştırmamalı ve ayrımlarını iyi yapmalıyız.

Simple Past Tense’in nerelerde kullanıldığını bilirsek hem gramer kurallarına hâkim olmuş oluruz, hem de daha rahat cümleler kurabiliriz.

Simple Past Tense Kullanım Alanları

Simple Past Tense’in kullanım alanları geçmişle ilgilidir. Yani bir cümlede past tense kullanılıyorsa o cümlenin mutlaka geçmişle ilgisi vardır.

Bir önceki konumuz olan simple present tense geniş zamanı anlatırken, simple past tense geçmiş zamanı anlatır.

Simple Past Tense kullanım alanlarını genel olarak şöyle sıralayabiliriz:

 • Geçmişte kesin bir tarihte yaşanmış veya olup bitmiş olayları anlatırken Simple Past Tense kalıbına başvururuz.
 • I went to the boxing course last Saturday.

(Geçen cumartesi boks kursuna gittim.)

 • You drank too much cola at the birthday party.

(Doğum günü partisinde çok fazla kola içtin.)

 • He came too late to our dinner date that night.

(O gece akşam yemeği randevumuza çok geç geldi.)

 • They studied their exams together yesterday.

(Onlar dün sınavlarına beraber çalıştılar.)

 • Geçmiş zamanda olmuş ama tam olarak zamanı belli olmayan olayları anlatırken Simple Past Tense kalıbı kullanılır.
 • I went to the library regularly in my childhood.

(Çocukluğumda düzenli olarak kütüphaneye gittim.)

 • He read a lot of books when he was in the high school.

(Lisedeyken çokça kitap okudu.)

 • She worked in a cafe by seaside on her last vacation.

(Geçen tatilinde deniz kenarındaki bir kafede çalıştı.)

 • Geçmiş zamanda belirli bir zaman diliminde sürekli tekrarlanarak yapılan işleri anlatırken Simple Past Tense kullanılır.
 • I exercised every day to recover when I broke my leg.

(Bacağımı kırdığımda iyileşmek için her gün egzersiz yaptım.)

 • You cried every night when you were a baby.

(Bebekken her gece ağlardın.)

 • My father fell asleep every night last week.

(Babam geçen hafta her gece uyuya kaldı.)

Simple Past Tense Cümle Yapısı

Simple Past Tense cümlelerinde öğeler nasıl dizilir gelin bir göz atalım. Geçmiş zamanlı cümlelerde aynı geniş zamandaki gibi özne ve yüklem ile cümle oluşturabilirsiniz.

Bu iki öğeden sonra etrafına istediğiniz zarfları ve tümleçleri ekleyerek cümlenizi tamamlarsınız.

Dikkat etmeniz gereken tek konu Simple Past Tense’de fiiller V2 formunda yani ikinci halde bulunmaktadır. Gelin bu fiillerin ikinci hali nasıl oluyor ona bir göz atalım.

Fiilin ikinci hali geçmiş zamanla özelleşmiş bir durumdur. Bir fiili V2 yapmak aslında çok basittir.

Fiilin yalın halini alıp yanına “-ed” eki getirdiğimiz zaman o fiili ikinci haline getirmiş oluruz.

Mesela “work” fiilini ele alalım. Sonuna “-ed” eki getirip “Worked” haline getirdiğimiz zaman bu fiili ikinci haline dönüştürmüş oluruz.

 • They invited me to their new restaurant.         invite -> invited

(Beni yeni restoranlarına davet ettiler.)

 • Me and my home mates ordered pizza last night.              order -> ordered

(Ben ve ev arkadaşlarım dün gece pizza sipariş ettik.)

!!!! Ancak bu durumda bazı istisnalar bulunmaktadır. Sonu “y” ile biten fiilere “-ed” takısı geldiğinde o takı değişip “-ied” olmaktadır.

 • I cried all night after you left me.                               cry -> cried

(Benden ayrıldıktan sonra tüm gece ağladım.)                  

 • We studied our exams for 2 weeks.                             study –> studied

(Sınavımız için iki hafta boyunca çalıştık.)

Bunlar dışında bazı fiiller 2. Hale dönüşürken sonuna “-ed” takısı almaz. Bu fiillere düzensiz fiiller yani “irregular verbs” denir.

Bu düzensiz fiillerin belli başlı bir kuralı yoktur. Bunları ezberlemeniz gerekecektir. Ama merak etmeyin bunun için sizlere ayrı bir yazı hazırladık.

Şimdi Simple Past Tense cümle yapısıyla konu anlatımımıza devam edelim. Simple Past Tense cümle ögeleri şu şekilde dizilir;

simple past tense cümle kurma

‘Subject + Verb2 + Object + Time Expressions’

ingilizce geçmiş zaman cümle kurma

‘Özne + Fiilin 2. Hali + Nesne + Zaman İfadeleri’

Bir örnekle pekiştirmek gerekirse,

“I closed the store’s door last evening.”

Bu örnekte öznemiz “I” yani “ben” , fiilimiz “closed” yani “kapattım” , öznemiz “store’s door” yani “dükkanın kapısı”,  zaman ifademiz ise “last evening.” yani geçen akşam olmaktadır.

Aslında geçmiş zamanda cümle kurmak bu kadar basittir. O zaman gelin olumlu, olumsuz ve soru cümleleri nasıl yapılır ona bakalım.

Olumlu Cümle Yapısı

Simple Past Tense’de olumlu cümle kurarken yukarıdaki öge sıralaması geçerlidir. Fiiller “-ed” takısı alır. Gelin şahıslara göre nasıl cümle kurulur ona bir göz atalım.

Özne Fiilin 2. Hali Nesne
I completed the driving course
You completed the driving course
We completed the driving course
They completed the driving course
He completed the driving course
She completed the driving course
It completed the driving course

 Gelin olumlu cümlelere biraz daha örnekler verelim.

 • I took my girlfriend to Galata Tower during our İstanbul trip.

(İstanbul gezimiz sırasında kız arkadaşımı Galata Kulesi’ne götürdüm.)

 • You once waited for me for an hour after the school when I was a kid.

(Ben çocukken bir defasında okuldan sonra beni bir saat beklemiştin.)

 • He treated me like a princess that night.

(Bana o gece bir prensesmişim gibi davrandı.)

Olumsuz Cümle Yapısı

Simple past tense cümlelerinde diğer tense’lerde olduğu gibi ‘doyardımcı fiili kullanılır. Ama geçmiş zaman olduğu için tabii ki de “do” yardımcı fiilimiz V2 formuna dönüşecektir.

Yani biz cümlelerimizde “do” yerine “did” yardımcı fiilini kullanacağız. Olumsuz cümle yapısında ise “did not” kalıbı kullanılır.

Kısaca “didn’t” olan bu yardımcı fiil özneden sonra ve fiilden önce gelmektedir.

!!!! Dikkat etmeniz gereken en önemli konu, yardımcı fiilimizi V2 yaptığımız için asıl fiillerimiz V1 e dönüşecektir.

Cümle yapısı şu şekildedir:

‘Subject + Did not/didn’t + Verb1 + Object + Time Expression’

‘Özne+ did not / didn’t + fiilin birinci hali + nesne + zaman ifadesi’

Özne Yardımcı Fiil Fiilin 1. Hali Nesne
I did not / didn’t feel good
You did not / didn’t feel good
We did not / didn’t feel good
They did not / didn’t feel good
He did not / didn’t feel good
She did not / didn’t feel good
It did not / didn’t feel good

Hadi gelin birkaç örnek vererek biraz pekiştirelim.

 • I didn’t like the film we watched yesterday.

(Dün izlediğimiz filmi beğenmedim.)

 • They didn’t come to my father’s funeral.

(Babamın cenazesine gelmediler.)

 • The girl I saw on the plane didn’t even look at me.

(Uçakta gördüğüm kız yüzüme bile bakmadı.)

 • He didn’t pass the final exam at his University.

(Üniversitedeki son sınavını geçemedi.)

Soru Cümlesi Yapısı

Geçmiş zamanlı soru cümleleri oluştururken yardımcı fiili başa almanız yeterli olacaktır. Yani ‘did’ yardımcı fiilimiz başa gelince otomatik olarak soru oluşturmuş oluyoruz.

Hadi gelin soru cümlelerinin yapısına bakalım.

Auxiliary verb + subject + verb1 + object’

‘Yardımcı fiil + özne + fiilin1. Hali + nesne’

Yardımcı fiil Özne Fiilin 1. Hali Nesne
Did I pay the bills
Did you pay the bills
Did we pay the bills
Did they pay the bills
Did he pay the bills
Did she pay the bills
Did it pay the bills
 • Did you wash the dishes after the dinner?

(Yemekten sonra bulaşıkları yıkadın mı?)

 • Did our professor give this lecture?

(Profesör bu dersi işlemiş miydi?)

 • Did my mother learn how to drive?

(Benim annem araba sürmeyi öğrendi mi?)

 • Did your cousin tell you the truth?

(Kuzenin sana gerçeği söyledi mi?)

Wh Questions ile Simple Past Tense Cümleleri

Sorular sadece ‘yes, no question’ yani ‘evet, hayır’ sorusu şeklinde yapılmaz. Soru zarfları da soru oluşturmak için başvurulacak bir yöntemdir.

Sizlere tek tek bu soruların nasıl oluşturulduğunu ve ögelerin nasıl dizildiğini tabloyla gösterelim.

Soru Kelimesi Yardımcı Fiil Özne Fiilin 1. Hali
What did you do
When did she do
Why did he do
Where did they do
How did we do

 Gelin biraz bu cümle tarzlarına uygun örnekler vererek açıklayalım.

 • Where did you go after the party last night?

(Geçen gece partiden sonra nereye gittin?)

 • What did they buy from this man?

(O adamdan ne satın aldılar?)

 • When did you go to the gym?

(Spor salonuna ne zaman gidiyordun?)

 • Why did she shout at me in the cafe?

(Bana kafede neden bağırdı?)

 • How did we sell this car?

(Bu arabayı nasıl sattık?)

Simple Past Tense ile İlgili Tavsiyeler

Bugün Sizlere Past Simple Tense konu anlatımından yani İngilizce geçmiş zaman konu anlatımından bahsettik.

Dediğimiz gibi konumuzun içinde olan ama değinmediğimiz “Irregular Verbs” konusu hakkında ayrı bir yazı hazırladık.

Yazımızı okuyup Simple Past Tense’in tüm inceliklerini öğrenebilir, her türlü cümle kurmayı kavrayabilir ve verdiğimiz örnekler sayesinde bu cümleleri pratik bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Simple Past Tense öğrenirken dikkat etmeniz gereken tüm püf noktaları yazımızda sizlere aktarmaya çalıştık.

Bundan sonra tek yapmanız gereken daha fazla pratik yapmak ve tek başınıza cümleler kurup, başka yerlerden cümleleri çevirmeye çalışmak.

Tekrar ettikçe kafanızda yer ettiğini göreceksiniz. Unutmayın İngilizce öğrenilmesi zor bir dil değildir. Hele de bizlerden öğreniyorsanız hiç zor değildir.

Yorum Yaz