Kolayca öğrenebilmeniz için İngilizce sayılar veya rakamlar 1’den 100’e kadar gruplar halinde aşağıda verilmiştir. İngilizce sayıların okunuşu ve yazılışı, her bir sayının hemen yanında yer almaktadır.

Sayılar İngilizce’de önemlidir ve çok sık kullanılırlar.

Basitçe İngilizce sayılar iki ana gruba ayrılabilir;

 • Asal Sayılar: 1 (one), 2 (two) vb. (saymak için kullanılır)
 • Sıra Sayıları: 1st (first), 2nd (second) vb. (herhangi bir şeyin sırasını belirlemek için kullanılır)
1'den 100'e kadar ingilizce sayılar

1’den 100’e İngilizce Sayılar (Numbers) ve Türkçe Karşılıkları

 • 0 – Zero: Sıfır
 • 1- One: Bir
 • 2 – Two: İki
 • 3 – Three: Üç
 • 4 – Four: Dört
 • 5 – Five: Beş
 • 6 – Six: Altı
 • 7 – Seven: Yedi
 • 8 – Eight: Sekiz
 • 9 – Nine: Dokuz
 • 10 – Ten: On
 • 11 – Eleven: On bir
 • 12 – Twelve: On iki
 • 13 – Thirteen: On üç
 • 14 – Fourteen: On dört
 • 15 – Fifteen: On beş
 • 16 – Sixteen: On altı
 • 17- Seventeen: On yedi
 • 18 – Eighteen: On sekiz
 • 19 – Nineteen: On dokuz
 • 20 – Twenty: Yirmi
 • 21 – Twenty-one: Yirmi bir
 • 22 – Twenty-two: Yirmi iki
 • 23 – Twenty-three: Yirmi üç
 • 24 – Twenty-four: Yirmi dört
 • 25 – Twenty-five: Yirmi beş
 • 26 – Twenty-six: Yirmi altı
  • 27 – Twenty-seven: Yirmi yedi
 • 28 – Twenty-eight: Yirmi sekiz
 • 29 – Twenty-nine: Yirmi dokuz
 • 30 – Thirty: Otuz
 • 31 – Thirty-one: Otuz bir
 • 32 – Thirty-two: Otuz iki
 • 33 – Thirty-three: Otuz üç
 • 34 – Thirty-four: Otuz dört
 • 25 – Thirty-five: Otuz beş
 • 36 – Thirty-six: Otuz altı
 • 27 – Twenty-seven: Otuz yedi
 • 38 – Thirty-eight: Otuz sekiz
 • 39 – Thirty-nine: Otuz dokuz
 • 40 – Forty: Kırk
 • 41 – Forty-one: Kırk bir
 • 42 – Forty-two: Kırk iki
 • 43 – Forty-three: Kırk üç
 • 44 – Forty-four: Kırk dört
 • 45 – Forty-five: Kırk beş
 • 46 – Forty-six: Kırk altı
 • 47 – Forty-seven: Kırk yedi
 • 48 – Forty-eight: Kırk sekiz
 • 49 – Forty-nine: Kırk dokuz
 • 50 – Fifty: Elli
 • 51 – Fifty-one: Elli bir
 • 52 – Fifty-two: Elli iki
 • 53 – Fifty-three: Elli üç
 • 54 – Fifty-four: Elli dört
 • 55 – Fifty-five: Elli beş
 • 56 – Fifty-six: Elli altı
 • 57 – Fifty-seven: Elli yedi
 • 58 – Fifty-eight: Elli sekiz
 • 59 – Fifty-nine: Elli dokuz
 • 60 – Sixty: Altmış
 • 61 – Sixty-one: Altmış bir
 • 62 – Sixty-two: Altmış iki
 • 63 – Sixty-three: Altmış üç
 • 64 – Sixty-four: Altmış dört
 • 65 – Sixty-five: Altmış beş
 • 66 – Sixty-six: Altmış altı
 • 67 – Sixty-seven: Altmış yedi
 • 68 – Sixty-eight: Altmış sekiz
 • 69 – Sixty-nine: Altmış dokuz
 • 70 – Seventy: Yetmiş
 • 71 – Seventy-one: Yetmiş bir
 • 72 – Seventy-two: Yetmiş iki
 • 73 – Seventy-three: Yetmiş üç
 • 74 – Seventy-four: Yetmiş dört
 • 75 – Seventy-five: Yetmiş beş
 • 76 – Seventy-six: Yetmiş altı
 • 77 – Seventy-seven: Yetmiş yedi
 • 78 – Seventy-eight: Yetmiş sekiz
 • 79 – Seventy-nine: Yetmiş dokuz
 • 80 – Eighty: Seksen
 • 81 – Eighty-one: Seksen bir
 • 82 – Eighty-two: Seksen iki
 • 83 – Eighty-three: Seksen üç
 • 84 – Eighty-four: Seksen dört
 • 85 – Eighty-five: Seksen beş
 • 86 – Eighty-six: Seksen altı
 • 87 – Eighty-seven: Seksen yedi
 • 88 – Eighty-eight: Seksen sekiz
 • 89 – Eighty-nine: Seksen dokuz
 • 90 – Ninety: Doksan
 • 91 – Ninety-one: Doksan bir
 • 92 – Ninety-two: Doksan iki
 • 93 – Ninety-three: Doksan üç
 • 94 – Ninety-four: Doksan dört
 • 95 – Ninety-five: Doksan beş
 • 96 – Ninety-six: Doksan altı
 • 97 – Ninety-seven: Doksan yedi
 • 98 – Ninety-eight: Doksan sekiz
 • 99 – Ninety-nine: Doksan dokuz
 • 100 – One Hundred: Yüz

1’den 100’e İngilizce Sayıların Türkçe Okunuşları

 • 0 – Zero: Zirou
 • 1- One: Van
 • 2 – Two: Tu
 • 3 – Three: Tıri
 • 4 – Four: For
 • 5 – Five: Fayf
 • 6 – Six: Siks
 • 7 – Seven: Sevın
 • 8 – Eight: Eyt
 • 9 – Nine: Nayn
 • 10 – Ten: Ten
 • 11 – Eleven: Elevın
 • 12 – Twelve: Tüvelf
 • 13 – Thirteen: Törtiin
 • 14 – Fourteen: Fortiin
 • 15 – Fifteen: Fiftiin
 • 16 – Sixteen: Sikstiin
 • 17- Seventeen: Sevıntiin
 • 18 – Eighteen: Eytiin
 • 19 – Nineteen: Nayntiin
 • 20 – Twenty: Tüventi
 • 21 – Twenty-one: Tüventi van
 • 22 – Twenty-two: Tüventi tu
 • 23 – Twenty-three: Tüventi tıri
 • 24 – Twenty-four: Tüventi for
 • 25 – Twenty-five: Tüventi fayf
 • 26 – Twenty-six: Tüventi siks
  • 27 – Twenty-seven: Tüventi sevın
 • 28 – Twenty-eight: Tüventi eyt
 • 29 – Twenty-nine: Tüventi nayn
 • 30 – Thirty: Törtiy
 • 31 – Thirty-one: Törtiy van
 • 32 – Thirty-two: Törtiy tu
 • 33 – Thirty-three: Törtiy tıri
 • 34 – Thirty-four: Törtiy for
 • 35 – Thirty-five: Törtiy fayf
 • 36 – Thirty-six: Törtiy siks
 • 37 – Thirty-seven: Törtiy sevın
 • 38 – Thirty-eight: Törtiy eyt
 • 39 – Thirty-nine: Törtiy nayn
 • 40 – Forty: Fortiy
 • 41 – Forty-one: Fortiy van
 • 42 – Forty-two: Fortiy tu
 • 43 – Forty-three: Fortiy tıri
 • 44 – Forty-four: Fortiy for
 • 45 – Forty-five: Fortiy fayf
 • 46 – Forty-six: Fortiy siks
 • 47 – Forty-seven: Fortiy sevın
 • 48 – Forty-eight: Fortiy eyt
 • 49 – Forty-nine: Fortiy nayn
 • 50 – Fifty: Fiftiy
 • 51 – Fifty-one: Fiftiy van
 • 52 – Fifty-two: Fiftiy tu
 • 53 – Fifty-three: Fiftiy tıri
 • 54 – Fifty-four: Fiftiy for
 • 55 – Fifty-five: Fiftiy fayf
 • 56 – Fifty-six: Fiftiy siks
 • 57 – Fifty-seven: Fiftiy sevın
 • 58 – Fifty-eight: Fiftiy eyt
 • 59 – Fifty-nine: Fiftiynayn
 • 60 – Sixty: Siksti
 • 61 – Sixty-one: Siksti van
 • 62 – Sixty-two: Siksti tu
 • 63 – Sixty-three: Siksti tıri
 • 64 – Sixty-four: Siksti for
 • 65 – Sixty-five: Siksti fayf
 • 66 – Sixty-six: Siksti siks
 • 67 – Sixty-seven: Siksti sevın
 • 68 – Sixty-eight: Siksti eyt
 • 69 – Sixty-nine: Siksti nayn
 • 70 – Seventy: Sevınti
 • 71 – Seventy-one: Sevınti van
 • 72 – Seventy-two: Sevınti tu
 • 73 – Seventy-three: Sevınti tıri
 • 74 – Seventy-four: Sevınti for
 • 75 – Seventy-five: Sevınti fayf
 • 76 – Seventy-six: Sevınti siks
 • 77 – Seventy-seven: Sevınti sevın
 • 78 – Seventy-eight: Sevınti eyt
 • 79 – Seventy-nine: Sevınti nayn
 • 80 – Eighty: Eyti
 • 81 – Eighty-one: Eyti van
 • 82 – Eighty-two: Eyti tu
 • 83 – Eighty-three: Eyti tıri
 • 84 – Eighty-four: Eyti for
 • 85 – Eighty-five: Eyti fayf
 • 86 – Eighty-six: Eyti siks
 • 87 – Eighty-seven: Eyti sevın
 • 88 – Eighty-eight: Eyti eyt
 • 89 – Eighty-nine: Eyti nayn
 • 90 – Ninety: Naynti
 • 91 – Ninety-one: Naynti van
 • 92 – Ninety-two: Naynti tu
 • 93 – Ninety-three: Naynti tıri
 • 94 – Ninety-four: Naynti for
 • 95 – Ninety-five: Naynti fayf
 • 96 – Ninety-six: Naynti siks
 • 97 – Ninety-seven: Naynti sevın
 • 98 – Ninety-eight: Naynti eyt
 • 99 – Ninety-nine: Naynti nayn
 • 100 – One Hundred: Van Handrıd

1’den 100’e Kadar İngilizce Sıra Sayıları (Ordinal Numbers) ve Türkçe Karşılıkları

İngilizce sayılar iki ana gruba ayrılır demiştik. Önce asal sayıları öğrendikten sonra şimdi de İngilizce sayılar ile ilgili diğer grupta yer alan sıra sayılarını öğrenelim. Birinci, ikinci, üçüncü vb.

Yine bu gruptaki İngilizce sayıların okunuşu ve yazılışı, ilgili sayının hemen yanında yer almaktadır.

 • 1 (one) → 1st – first (först) – birinci
 • 2 (two) → 2nd – second (sekınd) – ikinci
 • 3 (three) → 3rd – third (törd) – üçüncü
 • 4 (four) → 4th – fourth (fort) – dördüncü
 • 5 (five) → 5th – fifth (fift) – beşinci
 • 6 (six) → 6th – sixth (sikst) – altıncı
 • 7 (seven) → 7th seventh (sevınt) – yedinci
 • 8 (eight) → 8th – eighth (eytt) – sekizinci
 • 9 (nine) → 9th – ninth (naynt) – dokuzuncu
 • 10 (ten) → 10th – tenth (tent) – onuncu
 • 11 (eleven) → 11th – eleventh (ilevınt)
 • 12 (twelve) → 12th – twelfth (tüvelft)
 • 13 (thirteen) → 13th – thirteenth (törtiint)
 • 14 (fourteen) → 14th – fourteenth (fortiint)
 • 15 (fifteen) → 15th – fifteenth (fiftiint)
 • 16 (sixteen) → 16th – sixteenth (sikstiint)
 • 17 (seventeen) → 17th – seventeenth (sevıntiint)
 • 18 (eighteen) → 18th – eighteenth (eytiint)
 • 19 (nineteen) → 19th – nineteenth (nayntiint)
 • 20 (twenty) → 20th – twentieth (tüventiit)

Not: Buradan itibaren diğer İngilizce sayılar için her bir sayının sonuna birinci, ikinci vb. ekleyerek yüksek sesle okumayı deneyin.

 • 21 (twenty-one) → 21st – twenty-first
 • 22 (twenty-two) → 22nd – twenty-second
 • 23 (twenty-three) → 23rd – twenty-third
 • 24 (twenty-four) → 24th – twenty-fourth
 • 25 (twenty-five) → 25th – twenty-fifth
 • 26 (twenty-six) → 26th – twenty-sixth
 • 27 (twenty-seven) → 27th – twenty-seventh
 • 28 (twenty-eight) → 28th – twenty-eighth
 • 29 (twenty-nine) → 29th – twenty-ninth
 • 30 (thirty) → 30th – thirtieth
 • 31 (thirty-one) → 31st – thirty-first
 • 32 (thirty-two) → 32nd – thirty-second
 • 33 (thirty-three) → 33rd – thirty-third
 • 34 (thirty-four) → 34th – thirty-fourth
 • 35 (thirty-five) → 35th – thirty-fifth
 • 36 (thirty-six) → 36th – thirty-sixth
 • 37 (thirty-seven) → 37th – thirty-seventh
 • 38 (thirty-eight) → 38th – thirty-eighth
 • 39 (thirty-nine) → 39th – thirty-ninth
 • 40 (forty) → 40th – fourtieth
 • 41 (forty-one) → 41st – forty-first
 • 42 (forty-two) → 42nd – forty-second
 • 43 (forty-three) → 43rd – forty-third
 • 44 (forty-four) → 44th – forty-fourth
 • 45 (forty-five) → 45th – forty-fifth
 • 46 (forty-six) → 46th – forty-sixth
 • 47 (forty-seven) → 47th – forty-seventh
 • 48 (forty-eight) → 48th – forty-eighth
 • 49 (forty-nine) → 49th – forty-ninth
 • 50 (fifty) → 50th – fiftieth
 • 51 (fifty-one) → 51st – fifty-first
 • 52 (fifty-two) → 51nd – fifty-second
 • 53 (fifty-three) → 53rd – fifty-third
 • 54 (fifty-four) → 54th – fifty-fourth
 • 55 (fifty-five) → 55th – fifty-fifth
 • 56 (fifty-six) → 56th – fifty-sixth
 • 57 (fifty-seven) → 57th – fifty-seventh
 • 58 (fifty-eight) → 58th – fifty-eighth
 • 59 (fifty-nine) → 59th – fifty-ninth
 • 60 (sixty) → 60th – sixtieth
 • 61 (sixty-one) → 61st – sixty-first
 • 62 (sixty-two) → 61nd – sixty-second
 • 63 (sixty-three) → 63rd – sixty-third
 • 64 (sixty-four) → 64th – sixty-fourth
 • 65 (sixty-five) → 65th – sixty-fifth
 • 66 (sixty-six) → 66th – sixty-sixth
 • 67 (sixty-seven) → 67th – sixty-seventh
 • 68 (sixty-eight) → 68th – sixty-eighth
 • 69 (sixty-nine) → 69th – sixty-ninth
 • 70 (seventy) → 70th – seventieth
 • 71 (seventy-one) → 71st – seventy-first
 • 72 (seventy-two) → 72nd – seventy-second
 • 73 (seventy-three) → 73rd – seventy-third
 • 74 (seventy-four) → 74th – seventy-fourth
 • 75 (seventy-five) → 75th – seventy-fifth
 • 76 (seventy-six) → 76th – seventy-sixth
 • 77 (seventy-seven) → 77th – seventy-seventh
 • 78 (seventy-eight) → 78th – seventy-eighth
 • 79 (seventy-nine) → 79th – seventy-ninth
 • 80 (eighty) → 80th – eightieth
 • 81 (eighty-one) → 81st – eighty-first
 • 82 (eighty-two) → 82nd – eighty-second
 • 83 (eighty-three) → 83rd – eighty-third
 • 84 (eighty-four) → 84th – eighty-fourth
 • 85 (eighty-five) → 85th – eighty-fifth
 • 86 (eighty-six) → 86th – eighty-sixth
 • 87 (eighty-seven) → 87th – eighty-seventh
 • 88 (eighty-eight) → 88th – eighty-eighth
 • 89 (eighty-nine) → 89th – eighty-ninth
 • 90 (ninety) → 90th – ninetieth
 • 91 (ninety-one) → 91st – ninety-first
 • 92 (ninety-two) → 92nd – ninety-second
 • 93 (ninety-three) → 93rd – ninety-third
 • 94 (ninety-four) → 94th – ninety-fourth
 • 95 (ninety-five) → 95th – ninety-fifth
 • 96 (ninety-six) → 96th – ninety-sixth
 • 97 (ninety-seven) → 97th – ninety-seventh
 • 98 (ninety-eight) → 98th – ninety-eighth
 • 99 (ninety-nine) → 99th – ninety-ninth
 • 100 (one hundred) → 100th – one hundredth

İngilizce sayılar içerisinde sıra sayılarını herhangi bir günün tarihinden bahsederken sıkça kullanıyoruz.

İngilizce günlerin tarihi nasıl söylenir öğrenmek isterseniz İngilizce aylar, İngilizce günler ve İngilizce mevsimler ile ilgili yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

İngilizce 100 e kadar sayıları bu sayfada görmüş olduk. İngilizce sayılar konusunda bazı ilave çalışmalar yaparak öğrendiklerinizi kısa sürede pekiştirebilirsiniz.

Ayrıca İngilizce sayılar içerisinde büyük sayıların okunuşu ve İngilizce tarihler ile ilgili ilave bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Akıcı İngilizce Konuşmaya Hazır Mısın? 3 Ayda İngilizce Öğren!
57 SAATTE AKICI İNGİLİZCE