Bu yazımızda İngilizce aylar, İngilizce günler ve İngilizce mevsimler kelime grubundan bahsedeceğiz. Yazımıza başlamadan önce bizim için oldukça faydalı olacak notlarımıza bir göz atalım:

 1. İngilizce günler ve aylar, yazılı olarak ifade edilirken büyük harf ile başlar. İngilizce mevsimler küçük harf ile yazılır. (Günler ve aylardan farklı olarak.)
 2. İngilizce günler ve aylar genellikle ilk üç harflerinden oluşan kısaltmalara sahiptir. Bu kısaltmalar oldukça sık kullanılmakta olup günlük yaşantı içerisinde kullanıldığından dolayı bilmemizde fayda olan kullanım şekilleridir.
 3. İngilizce günler sayılırken Pazar yani Sunday ilk gün olarak sayılır. Bu dikkat etmemiz gereken önemli bir durumdur, kafa karışıklığına sebep olabilir. Ülkemizde günler sayılırken ilk olarak Pazartesi yani Monday gelir.

İngilizce Aylar

ingilizce aylar

Bu dersimizde İngilizce aylar, İngilizce günler ve İngilizce mevsimler konusunu işleyeceğiz.

İngilizce aylar yazılırken Türkçe’de olduğu gibi ilk harf büyük yazılır. Aşağıda İngilizce aylar, Ocak ayından başlayarak yazılış ve okunuşları ile liste olarak verilmiştir.

İngilizce Aylar ve Türkçe Karşılıkları

 • January: Ocak
 • February: Şubat
 • March: Mart
 • April: Nisan
 • May: Mayıs
 • June: Haziran
 • July: Temmuz
 • August: Ağustos
 • September: Eylül
 • October: Ekim
 • November: Kasım
 • December: Aralık

İngilizce Aylar ve Kısaltmaları

İngilizce aylar yazılırken bazen kısaltma kullanılır. Kısaltma kullanıldığında genellikle ilk üç harf ile yazılırlar.

Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarının (May – June – July) kısaltmaları yoktur.

 • January: Jan
 • February: Feb
 • March: Mar
 • April: Apr
 • May: Yok
 • June: Yok
 • July: Yok
 • August: Aug
 • September: Sep
 • October: Oct
 • November: Nov
 • December: Dec

İngilizce Aylar Örnek Cümleler

İngilizce aylar cümle içerisinde kullanılırken “in” edatı ile kullanılır. Bu edat aylardan önce konumlandırılır.

Örnek:

Doğum günüm Mayıs ayında.

My birthday is in May.

Film Eylül ayında salonlara gelecek.

The movie will come to theaters in September.

İngilizce aylar, tarih belirtirken sıkça kullanılır. Bununla ilgili bir örneğe bakalım.

Örnek:

Bugünün tarihi nedir?

What’s the date today?

1 Nisan‘dır.

It’s the first of April. / It’s April the first. (her iki şekilde de söylenebilir)

ocak january

My birthday is in January. (May börtdey iz in Cenueri.)

Doğum günüm ocaktadır.

şubat february

I was in İstanbul in February. (Ay vaz in İstanbul in Februeri.)

Şubat ayında İstanbul’daydım.

mart march

This warm weather is abnormal for March. (Diz worm vethır iz ebnormıl for Març.)

Bu sıcak hava Mart ayı için anormal.

nisan april

April is the fourth month of the year. (Eyprıl iz di fort mant of dı yiır.)

Nisan yılın dördüncü ayıdır.

mayıs ayı ingilizce may

Thank you for your mail from the fifth of May. (Tenk yu for yor meyıl fırom dı fift of Mey.)

Mayıs ayının beşinde gönderdiğin mail için teşekkürler.

haziran june

I hate month of June. (Ay heyt maınt of Cun.)

Haziran ayından nefret ederim.

temmuz july

My birthday is in July. (May börtdey iz in Culay.)

Doğum günüm Temmuz‘da.

ağustos august

August is so hot. (Ougıst iz so hat.)

Ağustos çok sıcaktır.

eylül september

Schools start in September. (Skuls sıtart in Septembır)

Okullar eylülde başlar.

ekim ayı ingilizce october

October is the 10th month of the year. (Octobır iz di tent maınt of dı yiır.)

Ekim yılın onuncu ayıdır.

kasım ayı ingilizce november

It rains a lot in November. (İt reyins e lat in Novembır)

Kasımda çok yağmur yağar.

aralık ayı ingilizce december

It is really cold in December. (İt iz riliy kolt in Disembır.)

Aralık ayında gerçekten çok soğuk olur.

İngilizce Günler

ingilizce günler

İngilizce aylar bölümümüzden sonra İngilizce günler konumuz gelmekte. İngilizce Günler Türkçe’de olduğu gibi ilk harf büyük yazılır.

Aşağıda İngilizce günler Pazartesi gününden başlayarak yazılış ve okunuşları ile liste olarak verilmiştir.

İngilizce Günler ve Türkçe Karşılıkları

 • Monday: Pazartesi
 • Tuesday: Salı
 • Wednesday: Çarşamba
 • Thursday: Perşembe
 • Friday: Cuma
 • Saturday: Cumartesi
 • Sunday: Pazar

İngilizce Günler ve Kısaltmaları

İngilizce günler günlük yazışmalarda ve diyaloglarda daha pratik kullanılabilmeleri için kısaltmalara sahiptir.

Bu kısaltmalar kelimeleri oluşturan ilk üç (3) harf ile oluşturulur.

 • Monday: Mon
 • Tuesday: Tue
 • Wednesday: Wed
 • Thursday: Thu
 • Friday: Fri
 • Saturday: Sat
 • Sunday: Sun

İngilizce Günlerin Kullanımı ve Örnek Cümleler

İngilizce günler yazılırken ilk harfleri büyük yazılır ve cümle içerisinde kullanılırken “on” edatı ile kullanılır.

Bu edat günlerden önce konumlandırılır.

Haydi örnek cümlelerimize bir göz atalım!

ingilizce gün pazartesi monday

I have an exam on Monday. (Ay hev en igzem oğn Mandey)

Pazartesi sınavım var.

ingilizce gün salı tuesday

I will be at home on Tuesday. (Ay vil bi et hom oğn Tüuzdey.)

Salı günü evde olacağım.

Uğur asked me if I could go dancing with him on Tuesday. (Uğur eskt mi if ay kuld go densink vit him on Tüuzdey.)

Uğur Salı günü onunla dansa gidip gidemeyeceğimi sordu.

ingilizce gün çarşamba wednesday

Meeting is on Wednesday. (Miitink iz oğn Wenzdey.)

Toplantı Çarşamba günü.

I will give you the keys back before Wednesday. (Ay vil giv yu dı kiyz bek bifor Wenzdey.)

Sana anahtarları Çarşamba gününden önce vereceğim.

How to say “İngilizce Aylar” in English? (Hav tu sey “İngilizce Aylar” in İngliş?)

İngilizcede “İngilizce Aylar” nasıl söylenir?

ingilizce gün perşembe thursday

Today is Thursday. (Tıdey iz Törzdey.)

Bugün Çarşamba.

Is tomorrow Thursday? (İz tumarrov Törzdey?)

Yarın Çarşamba mı?

ingilizce gün cuma friday

I have a date on Friday. (Ay hev e deyd on Fıraydey.)

Cuma günü bir buluşmam var.

This place is busier on Fridays. (Diz pileys iz biziır on Fıraydeys.)

Bu yer Cuma günleri daha yoğun.

ingilizce gün cumarteri saturday

Do you have school on Saturdays? (Du yu hev sukul on Satıdeys?)

Cumartesi günleri okulun var mı?

Why couldn’t you come on Saturday? (Way kuldcınt yu kam on Satıdey?)

Neden Cumartesi günü gelemedin?

ingilizce gün pazar sunday

What do you do on Sundays? (Vat du yu du on Sandeys?)

Pazar günleri ne yapıyorsun?

We work every day but Sunday. (Vi wörk evriy dey bat Sandey.)

Pazar dışında bütün günler çalışıyoruz.

İngilizce Mevsimler

ingilizce mevsimler

İngilizce mevsimler sonbahardan başlayarak yazılış ve okunuşları ile liste olarak verilmiştir.

İngilizce Mevsimlerin Türkçe Karşılıkları

 • Autumn/Fall: Sonbahar
 • Winter: Kış
 • Spring: İlkbahar
 • Summer: Yaz

Dünya genelinde konuşulan İngilizcede sonbahar anlamında autumn kelimesi kullanılır. ABD’de ise sonbahar için fall kelimesi kullanılır.

Mevsimler yazılırken, ingilizce aylar ve ingilizce günlerden farklı olarak ilk harf büyük yazılmak zorunda değildir.

Örnek:

En sevdiğim mevsim bahardır.

My favorite season is spring.

Bu yaz için herhangi bir planın var mı?

Do you have any plans for this summer?

İngilizce Aylar, Günler ve Mevsimler ile İlgili Tavsiyeler

İngilizce aylar, İngilizce günler ve İngilizce mevsimler ile ilgili ilave çalışmalar yaparak ve test çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Ayrıca İngilizce aylar, İngilizce günler ve İngilizce mevsimler konusunda diğer bir sayfaya bakmak isterseniz buraya tıklayın.

En sevdiğiniz mevsim hangisi hiç düşündünüz mü? Cevabınızı İngilizce olarak hemen aşağıda yer alan yorum kısmına yazabilirsiniz.

5 Yorum

 1. çok güzel bir site
  herkeze tavsiye ederim
  sözlüm var sanırım 95 üstü alıcam

Yorum Yaz

Müthiş "Yeni" Metot Süper Kolay ve MEGA Hızlı İngilizce Öğretiyor!
57 SAATTE AKICI İNGİLİZCE