İngilizce fiillerin ikinci hali geçmiş zaman cümleleri kurarken kullanılır. İngilizce fiiller 2. hallerine çevrilirken genellikle değişime uğrar. Yani İngilizce geçmiş zaman ile ilgili cümleler kurarken fiilerin ikinci hallerini bilmeniz gereklidir. İngilizce fiillerin 2. halleri geçmiş zaman için kullanılırken, 3. halleri present perfect tense ile kullanılır. Fiiller kendi aralarında düzenli ve düzensiz fiiller olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiillerin 2. ve 3. halleri fiile -d ve -ed eklerini ekleyerek okuşturulur. Düzensiz fiiler ise 2. hallerine çevrilirken çekil…

Up ne demek? up (zarf) yukarı Don’t put these glasses up on the top shelf. I can’t even reach them.(Bu bardakları yukarı, üst rafa koymayın. Onlara ulaşamıyorum bile.)When see saw Jeff after a long time, Josephine started jumping up and down because of happiness.(Uzun bir süre sonra Jeff’i gördüğünde, Josephine mutluluktan yukarı aşağı zıplamaya başladı.) Student: What does up means?(Öğrenci: Up ne demek?)Teacher: Up means upward.(Öğretmen: Up yukarı demektir.) up (fiil) yükseltmek, artırmak If we…

Install Türkçe ne demek? Install (fiil) Kurmak Alex had the foresight to have the builders install a gas range.(Alex, inşaatçıların bir gaz aralığı kurmasını sağlayacak bir öngörüye sahipti.) The good news is that wind power options are becoming easier to self install.(İyi haber şu ki rüzgar gücü seçenekleri giderek kendi kendine kurulmasının daha kolay olduğu bir hale geliyor.) You should Install a new application for antivirus protection.(Antivirüs koruması için yeni bir uygulama kurmalısın.) He came…

Müthiş "Yeni" Metot Süper Kolay ve MEGA Hızlı İngilizce Öğretiyor!
57 SAATTE AKICI İNGİLİZCE