day (isim)

 1. Gün, gündüz, zaman, dönem, devir
 • I don’t even know what day today is.

(Bugünün hangi gün olduğunu bile bilmiyorum.)

 • That was the day I married your mother.

(İşte o gün, annenizle evlendiğim gündü.)

 • An average of 8 hours of sleep a day is the ideal sleep time for the human body.

(Günde ortalama 8 saat uyku, insan vücudu için ideal uyku süresidir.)

 • Mark goes to school during the day, his school ends at 1 PM.

(Mark gündüz okula gidiyor, okulu 13: 00’da bitiyor.)

Day Kelimesinin Diğer Sözcüklerle Kullanılmasıyla Ortaya Çıkan Yapılar

 • Take the day off: İşten bir gün izin almak
 • Call it a day: Paydos yapmak
 • Enjoy the day: Gününü gün etmek
 • Day dream: Hayal kurmak
 • Carry the day: Kazanmak
 • Make the first sale of the day: Siftah yapmak

Day Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Twenty-four hours
 • Working day
 • Age
 • Era
 • Period
 • Epoch
Akıcı İngilizce Konuşmaya Hazır Mısın? 3 Ayda İngilizce Öğren!
57 SAATTE AKICI İNGİLİZCE