Twin Türkçe ne demek?

Twin (sıfat)

 1. Çift
 • My grandfather is an airforce veteran and once he had fly with a helicopter with twin rotors back in Vietnam War.
  (Büyükbabam bir hava kuvvetleri gazisiydi ve bir zamanlar Vietnam Savaşı’nda çift rotorlu bir helikopterle uçmuştu.)
 • This brand new 2021 modal hybrid cars produced with twin engines. One of these motors is internal combustion engine, other one is electrical engine.
  (Bu yepyeni 2021 model hibrit otomobiller çift motorlu üretildi. Bu motorlardan biri içten yanmalı motor, diğeri ise elektrik motorudur.)
 • Unfortunately I am very broke these days thats why I could buy you only one twin of socks.
  (Maalesef bu günlerde çok parasızım, bu yüzden size sadece bir çift çorap alabildim.)

Twin (isim)

 1. İkiz
 • We have 4 children and two of them are twins.
  (4 tane çocuğumuz var ve bunların iki tanesi ikizdir.)
 • Among its peculiarities is the fact that Judas Thomas is regarded as the twin brother of Christ.
  (Tuhaflıkları arasında, Judas Thomas’ın Mesih’in ikiz kardeşi olarak görülmesidir.)
 • People usually intermingle maternal twins with each other because of their similar apperiance.
  (İnsanlar benzer görünümlerinden dolayı genellikle tek yumurta ikizlerini birbirleriyle karıştırırlar.)

Eş Anlamlı Kelimeler

 • companion
 • fellow
 • half
 • match
 • mate
 • binary
 • bipartite
 • double
 • double-barreled
 • double-edged
 • dual
 • duplex
 • twofold

Zıt Anlamlı Kelimeler

 • single
 • unpaired
 • antipode
 • antithesis
 • contrary
 • converse
 • opposite
 • reverse