Bugün sizlere belki de herkesin İngilizce’ye başlarken ilk öğrendiği gramer konusu olan “Simple Present Tense” konusunu anlatacağız.

Türkçedeki geniş zamana tekabül eden bu zaman, her şeyin temelidir. Hadi gelin bu gramer konusuna detaylı bir göz atalım ve hem eğlenceli hem öğretici hem de bol örnekli yazımıza başlayalım.

Simple Present Tense ile basitçe cümleler türetebiliriz. Belki de bu yüzden bize ilk öğretilen İngilizce zaman konusu budur.

Sadece özne ve yüklem ile başarılı bir şekilde konuşabilirsiniz. Mesela “She drinks water.” diye bir cümle kurduk.

Sadece özne yüklem ve nesne ile cümlemizi tamamlayabiliyoruz. “O su içer.” Basit bir cümle olsa da en azından İngilizce bir cümle kurmuş ve doğru konuşmuş oluyoruz.

Lafı daha fazla uzatmadan Simple Present Tense’in detaylarına giriş yapalım. Örneklerle ve güzelce açıklayarak tüm detaylarını anlatalım.

Bu yazıdan sonra İngilizce’nin temeli olan bu gramerin tüm ayrıntılarına hâkim olacaksınız.

Simple Present Tense Nedir?

“Simple Present Tense” Türkçedeki “Geniş  Zaman” ın aynısıdır aslında. Yani yukarıda verdiğimiz örnekteki gibi “She drinks water.” dediğimiz zaman “O su içer.” demiş oluruz ve fiilimiz geniş zamanla çekimlenmiş olur.

Aslında Simple Present Tense’in Türkçe çevirisi, “Basit Şimdiki Zaman” olsa da, şu an yapılanlardan değil de genelgeçer doğrulardan ve alışkanlıklarımızdan bahsederiz.

Yani simple present tense’i şimdiki zamanla karıştırmamak gerekir. Çünkü iki zamanın da çekimleri cümle yapıları ve yardımcı fiilleri farklıdır.

Simple Present Tense’in kullanım alanı oldukça yaygındır. Çünkü günlük hayatta konuşurken en çok bu gramer kullanılır. Hadi gelin örneklerle kullanım alanlarını tek tek anlatalım.

Simple Present Tense Nerede Kullanılır?

simple present nerede kullanılır

Aslında kullanım alanı çok geniş olsa da birkaç tane ana başlıktan bahsedeceğiz.

 • Her zaman yaptığımız olağan şeyler için, günlük rutinlerimiz için ve hobilerimiz için Simple Present Tense kullanırız.
 • I go to school by bus.

(Okula otobüsle giderim.)

 • I wake up early every day.

(Her gün erken kalkarım.)

 • She doesn’t like vegetables.

(O sebzeleri sevmez.)

 • Do you like playing football?

(Futbol oynamayı sever misin?)

 • Herkesin bildiği ve doğruluğundan emin olunan şeyler için Simple Present Tense kullanırız.
 • You sweat too much in Summer days.

(Yaz günlerinde çok terlersin.)

 • Gravity pulls you every time.

(Yer çekimi her zaman seni çeker.)

 • The Sun rises up in the east every day.

(Güneş her gün doğudan doğar.)

 • Water boils at the 100 degrees.

(Su 100 derecede kaynar.)

 • İngilizce’de hikaye anlatırken Simple Present Tense kullanılır.
 • The Red Riding Hood goes to her grandmother’s house.

(Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin evine gider.)

 • Snow White bites the poisonous apple.

(Pamuk Prenses zehirli elmayı ısırır.)

 • The prince holds Rapunzel’s hair.

(Prens Rapunzel’in saçını tutar.)

Simple Present Tense Cümle Yapısı

Simple Present Tense’in cümle yapısı diğer zamanlara ve gramerlere nazaran çok daha kolaydır. İçerisinde çok az öge bulundurur ve genel kuralları çok azdır.

Hadi gelin genel cümle yapısına bir göz atalım.

simple present tense cümle yapısı

‘Subject + Verb + Object + Time Adverb’

ingilizce geniş zaman cümle yapısı

‘Özne + Yüklem + Nesne + Zaman Zarfı’

Bu cümle yapısına uygun olarak bir cümle oluşturalım.

 • You eat pizza every weekend.

(Her hafta sonu pizza yersin.)

Burada öznemiz “You” , yüklemimiz “Eat” , nesnemiz “ Pizza” ve zaman zarfımız “Every weekend” olmaktadır. Genel olarak cümle yapımız bu şekilde. Oldukça kolay gözüküyor değil mi?

O zaman gelin olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin yapısına ve şahısların çekimlerine detaylıca bir bakalım.

NOT: Önemli bir not olarak, Simple Present Tense kalıbında eğer şahısınız “He, She veya It” ise yani 3. Tekil şahısların herhangi biri ise fiiliniz “s” takısı almaktadır. Eğer “I, You, We, They” şahıslarından herhangi biri ise fiiller hiçbir ek almadan yazılır. Yalnız bu kuralın bazı istisnaları vardır. Hadi bir gelin göz atalım ve örnekler verelim.

Simple Present Tense “S” Takısı Özel Durumu

 • “ -sh, -ch, -ss, -o, -x, -z” harfleri ile biten fiiller “S” takısı alırken bu takı değişip “es” olur. Örnek vermek gerekirse:
 • She washes the dishes every evening.

(O her akşam bulaşıkları yıkar.)

 • He watches football games every day.

(Her gün futbol maçlarını izler.)

 • He misses his bus usually.

(O genellikle otobüsünü kaçırır.)

 • She goes her job at mornings.

(O işine sabahları gider.)

 • He mixes all the colors.

(O tüm renkleri karıştırır.)

 • The bees buzzes.

(Arılar vızıldar.)

 • Sonu “y” harfi ile biten kelimeler “S” takısı alırsa bu takı değişip “ies” olur. Örnek vermek gerekirse:
 • My mother worries about me often.

(Annem sık sık benim hakkımda endişelenir.)

 • He tries everything for his goals.

(O hedefleri için her şeyi dener.)

 • She carries heavy weights lots of time.

(Çoğu zaman ağır yükler taşır.)

 • Sonu “y” harfi ile biten ama öncesinde sesli harf bulunan fiiller normal “s” takısı alırlar. Örneğin:
 • He says the truth every time.

(O her zaman doğru söyler.)

 • My father pays the bills on time.

(Babam faturaları zamanında öder.)

 • My daughter plays guitar well.

(Kızım çok iyi gitar çalar.)

 • Geri kalan fiiller ise normal “S” takısı almaya devam ederler.
 • My sister drinks too much cola.

(Kız kardeşim çok fazla kola içer.)

 • He sleeps after the running.

(Koşudan sonra uyur.)

Olumlu Cümle Yapısı

Cümle yapısı kuralları ve öge dizilimi bu cümle yapısında geçerlidir. Tek fark “He,She ve It” şahısları fiilerde “s” takısı alırlar.

Subject – Özne Verb – Yüklem Object – Nesne
I / You / We / They drink water
He / She / It drinks water

Olumlu cümle yapısı bu şekilde olmaktadır. Hadi gelin biraz örnek verelim:

 • I use the Office programs a lot.

(Office programlarını çok kullanırım.)

 • We go to park usually with my little brother.

(Küçük kardeşimle genelde parka gideriz.)

 • My little sibling cries every night.

(Benim küçük kardeşim her gece ağlar.)

Olumsuz Cümle Yapısı

Olumsuz cümle kurarken yüklemden önce ve özneden sonra “do” yardımcı fiilini ve olumsuzluk eki olan “not” ekini kullanmalısınız.

‘Subject + do/does not + object + time adverb’

‘Özne + do/does not+ object + time adverb’

I, you, we ve they şahıslarından sonra do not veya kısaltma olarak don’t yardımcı fiili he, she ve it şahıslarından sonra does not veya kısaltma olarak doesn’t yardımcı fiili gelmektedir.

Subject/Özne Verb/Yüklem Object/Nesne
I / You / We / They do not / don’t drink water
He / She / It does not / doesn’t drink water
 • I don’t like black clothes.

(Siyah kıyafetleri sevmem.)

 • You don’t lie ever.

(Sen asla yalan söylemezsin.)

 • He doesn’t drive the car at nights.

(Geceleri araba sürmez.)

 • She doesn’t listen music loudly.

(O yüksek sesle müzik dinlemez.)

 • It doesn’t drink too much water.

(Aşırı fazla su içmez.)

 • We don’t like people like you.

(Senin gibi insanları sevmeyiz.)

 • They don’t believe in god.

(Onlar tanrıya inanmıyorlar.)

Soru Cümlesi Yapısı

Soru cümlesinde yardımcı fiil ile özne yer değiştirmektedir. Normalde yardımcı fiiller olumlu cümlelerde olmazlar.

Bu nedenle olumlu cümlenin başına eklenecek bir “Do veya Does” yardımcı fiili ile soru yapım işlemini gerçekleştirmiş oluruz.

Unutmayın yardımcı fiil olan cümlelerde “S” takısını yardımcı fiil alacağından fiiller takısız haliyle yazılır.

Yardımcı fiil – Auxiliary verb Subject – Özne Verb – Fiil Object – Nesne
Do I / you / we / they drink water
Does he / she / it drink   water
 • Do you like rock music?

(Rock müzik sever misin?)

 • Does he go to the gym?

(O spora gidiyor mu?)

 • Does she look like her mother?

(Annesine benziyor mu?)

 • Does it has a tail?

(Onun kuyruğu var mı?)

 • Do we trust each other?

(Birbirimize güvenir miyiz?)

 • Do they clean their house?

(Onlar evlerini temizliyor mu?)

Soru Zarflı Cümlelerin Yapısı

Normal bir şekilde, yes no question yapmayı öğrendik. Şimdi ise soru zarfları ile cümle oluşturmayı öğreneceğiz.

Soru zarfları ile cümle oluşturduğumuzda bunların cevapları çok farklı şekillerde verilebilir.

O yüzden hepsi hakkında birer tane örnek vererek kafanıza daha iyi yerleşmesini sağlayacağız.

Bu kalıpta da karşımıza şahıslara göre farklı yardımcı fiiller çıkmaktadır. Eğer öznemiz ‘I, you, we veya they’ ise ‘do’ yardımcı fiili; ‘he, she veya it’ ise ‘does’ yardımcı fiili kullanılır.

Soru zarfı – Question adverb Yardımcı fiil – Auxiliary verb Özne – Subject Fiil – Verb
What do you drink
Where do I drink
When does he drink
Why does she drink
How do they drink

Belirli soru zarfları ile oluşturduğumuz cümleler bu şekildedir. Yalnızca “Who?” soru zarfıyla oluşturulan cümlelerde sorulan şey özne olduğu için o cümlede özne bulunmaz.

Cümlede sadece soru zarfı, fiil ve nesne bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse:

Soru Zarflı Simple Present Tense Örnekleri

 • Who uses this towel every time?

(Bu havluyu her zaman kim kullanıyor?)

 • Who works for the studentaffairs in the school?

(Okulda öğrenci işleri için kim çalışıyor?)

 • Who makes this cakes so nice?

(Bu kekleri kim bu kadar güzel yapıyor?)

Who soru zarfı ile birkaç örnek verdik. Şimdi ise diğer soru zarflarıyla ilgili örneklere bir göz gezdirelim.

 • What does she likes to eat?

(O ne yemeyi sever?)

 • What sound does the fox make?

(Tilki ne ses çıkartır?)

 • Where do you live?

(Nerde yaşıyorsun/yaşarsın?)

 • Where we go every Sunday?

(Her Pazar nereye gideriz?)

 • When does the train start its journey?

(Tren ne zaman seferine başlıyor?)

 • When do you arrive at school in the mornings?

(Sabahları okuluna ne zaman varırsın?)

 • Why don’t they like us?

(Neden bizi sevmiyorlar?)

 • Why do you do like that every time?

(Neden her seferinde böyle yapıyorsun?)

 • How does she feel when they treat her like that?

(Ona böyle davrandıklarında nasıl hissediyor?)

 • How do you understand this lesson?

(Bu dersi nasıl anlıyorsunuz?)

Simple Present Tense Zaman ve Sıklık Zarfları

Soru zarfları ile ilgili bolca örnek verdikten sonra şimdi de Simple Present Tense’e ait zaman zarflarına ve sıklık zarflarına bir göz atalım.

İngilizcedeki her kalıp belirli zaman ve sıklık zarfları ile beraber kullanılmaktadır. Zaman ve sıklık zarfları genelde cümlenin sonunda yer alırlar.

Zaman Zarflarının Kullanımı

Haydi gelin önce Simple Present Tense zaman zarflarını sıralayalım.

 • Every ile başlayan ve belirli bir zaman bildiren kelimeler. Örnek olarak “every week, every day, every time, every Sunday, every morning …”
 • We sleep every day before 11 o’clock.

(Her gün saat 11’den önce uyuruz.)

 • You buy gasoline from this station every time.

(Her zaman bu istasyondan benzin alıyorsun/alırsın.)

 • I wake up early every morning.

(Her sabah erken kalkarım.)

 • On/In/At kelimelerini doğru yere koyarak zaman ifadeleri ile birleştirebilirsiniz. Örnek olarak” On Saturdays, In the evening veya at weekends” gibi…
 • We always go outside at Christmas.

(Noelde her zaman dışarı çıkarız.)

 • You wake up at 6 o’clock in the mornings.

(Sabahları saat 6 da kalkarsın.)

 • They generally go to the mountain for skiing in January.

(Ocak ayında kaymak için genellikle dağa giderler.)

 • Birkaç kere yapılan veya tekrarlanan işler için “once, twice veya …… times” zaman zarfları kullanılır.
 • I go to the swimming pool once a week.

(Haftada bir kere yüzme havuzuna giderim.)

 • He brushes his teeth twice a day.

(O dişlerini günde ikii kere fırçalar.)

 • We meet only three times a year.

(Yılda sadece üç kez buluşuyoruz.)

Zaman zarfları ile ilgili örnekler böyle genişletilebilir. Şimdi ise sıklık zarflarından bahsedelim.

Sıklık Zarfları Kullanımı

Sıklık zarfları bir işi ne kadar süre aralıklarla tekrar ettiğimizi belirten kelimelerdir.

Türkçede de sürekli kullandığımız kelimeler olan “sık sık, genellikle, sürekli, nadiren, ara sıra, her zaman, hiçbir zaman vb.” kelimelerin İngilizce karşılıklarına bugün bakacağız.

En sıktan en az sıka doğru sıklık zarflarımız:

 • Always/ Every time: Her zaman
 • Often: Sık sık
 • Generally/Usually: Genelde, genellikle
 • Normally: Normalde
 • Sometimes: Bazen
 • Rarely/Seldom: Nadiren
 • Never: Asla, hiçbir zaman

Sıklık zarflarını kullanırken dikkat etmeniz gereken püf noktalar şunlardır. Sıklık zarfları özne ile fiil arasına gelmektedirler.

Yani cümle içinde şöyle karşımıza çıkarlar “ You rarely tidy your room.”

Burada sıklık zarfımız olan “rarely” yani “nadiren”, özne olan “you” ve fiil olan “tidy” arasına yerleşmiştir.

Cümlenin Türkçesi şu şekildedir. “Odanı nadiren toplarsın.”

İkinci bir kural olarak, olumsuzluk bildiren sıklık zarflarını kullanırken yardımcı fiilin olumsuz halini cümlede kullanamayız.

Yani hem olumsuzluk bildiren sıklık zarfı (rarely, never gibi) hem de “don’t veya doesn’t” aynı cümlede olamaz. Bir örnek vermek gerekirse:

Olumsuzluk Zarfları ve Simple Present Tense Örnekleri

 • (Yanlış) I never don’t read newspaper in the mornings.

Bu cümlenin asıl kullanımı şu şekildedir:

 • I never read newspeaper in the mornings.

Haydi gelin sıklık zarfları ile ilgili birkaç örnek verelim:

 • You always help the elder people.

(Her zaman yaşlı insanlara yardım edersin.)

 • He often meets his girlfriend at the weekends.

(O haftasonları sık sık kız arkadaşı ile buluşur.)

 • We generally go to our tree house when we meet.

(Buluştuğumuzda genelde ağaç evimize gideriz.)

 • They usually drink milk for breakfast.

(Kahvaltıda genelde süt içerler.)

 • The train sometimes comes late.

(Tren bazen geç geliyor.)

 • I rarely go to the library for studying my exams.

(Sınavlara çalışmak için nadiren kütüphaneye giderim.)

 • You never listen me when we argue.

(Tartıştığımızda asla beni dinlemezsin.)

Bu yazımızda sizlere Simple Present Tense’in tüm kurallarından bahsettik. Örnekleri bol tutarak aklınızda daha fazla kalmasını sağlamaya çalıştık.

Dediğimiz gibi biraz uzun bir konu olsa da bu konuyu iyice kavramak İngilizce öğrenmenin ilk basamaklarından birisi.

İngilizceyi kolay yoldan öğrenmek istiyorsanız sitemizden asla vazgeçmeyin ve bizi sürekli takip edin.

Yorum Yaz