İngilizce global bir dil olarak günlük hayatın ve iş dünyasının her alanında kullanılmaktadır. Doğru bir İngilizce cümle kurma bu alanlarda sizlere büyük artılar getirecektir. Ancak çoğu zaman karşınıza çıkan cümleler oldukça karmaşık yapıda olabilir.

Kelime bilgisine ek olarak cümle bilgisi ile dil yapınızı geliştirebilir ve karmaşık görünen her cümleyi kolayca çözebilirsiniz.

İngilizce cümle kurma ile bilmeniz gerekenler bu noktada sizlerin yardımına koşacaktır. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda İngilizce cümle kurmanın yolları, püf noktaları ve doğru cümle yapısı, İngilizce cümle nasıl kurulur gibi birçok konuya değineceğiz.

Yazımıza başlamadan önce İngilizce öğrenme tavsiyeleri yazımızı inceleyerek tavsiyelerimizi inceleyebilirsiniz.

İngilizce Cümle Formları

İngilizce öğrenirken ilk yapılan hatalardan biri Türkçe düşünmektir. İngilizce cümle kurma çalışmalarında ilk olarak kendinizi tamamen bu dilin içerisine çekmeniz ve bir yabancı gibi düşünmeye başlamanız bu süreçte sizlere yardımcı olarak gelişmenizi sağlayacaktır.

İlk etapta zor gelse de zaman içerisinde bu düşünce şekli ile öğrenmenizi daha da kolay hale getirmiş olacaksınız.

Türkçe dili cümle kurma sırası ile İngilizce cümle kurma sırası ters bir sistemde ilerlemektedir.

Bu durumda yapısal olarak incelediğimizde 3 farklı yapı bulunmaktadır.

Basit Cümle (Simple Sentence)

Basit cümle İngilizce terim karşılığı ile Simple Sentence bir cümle kurmak istediğinizde en az bir özne ve bir fiil bulunması istenir.

Daha sistemsel yapısı göz önüne alındığında ise özne, fiil, nesne ya da bazı durumlarda dolaylı tümleç bulunabilir.

Özne + Fiil

 • I am going to shopping

Ben alışverişe gidiyorum

Özne + Obje

 • I like tennis a lot

Ben tenis oynamaktan çok hoşlanırım.

 • I went to shopping 

Ben alışverişe gittim

Bağlı Cümle (Compound Sentences)

İngilizce cümle kurma sırasında iki ya da daha fazla cümleyi bağlaç ile bağlamanız halinde bağlı cümle yapısı oluşmaktadır.

But, and, because, or, so, then, either… or, neither… nor, not only… but, as well v.b. bağlaçlar ile cümleler birbiri ile bağlanır. Bu cümleler yapı olarak birbirinin tamamlayıcısı olarak da söylenebilir.

Özne + Fiil + Bağlaç

 • I am going to sleep early tonight because I will get up early for work.

Bu gece erken uyuyacağım çünkü sabah iş için erken uyanacağım.

 • Alice went to Paris and she saw her best friend.

Alice Paris’e gitti ve en iyi arkadaşını gördü.

 • My mother cut the vegetables then she cooked them.

Annem sebzeleri kesti sonra onları pişirdi.

 • I didn’t see Elena but she saw me

Elena’yı görmedim ama o beni gördü.  

Birleşik Cümle (Complex Sentences)

İngilizce cümle yapısı içerisinde en çok zorlanılan yapı birleşik cümlelerdir. Bir ana cümle ya da birden fazla yan cümle içermesi nedeniyle karmaşık bir yapısı vardır.

Genel olarak cümleler tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Bu nedenle 3 farklı kategoriye ayrılabilir.

İsim Cümlecikleri (Noun Clauses)

Bir ana cümle içerisinde özne ya da nesne görevi görürler.

 • I don’t know where she is.

Onun nerede olduğunu bilmiyorum.

 • I will eat what I want.

İstediğimi yiyeceğim.

 • Tracey doesn’t know who he is.

Tracey onun kim olduğunu bilmiyor.

Sıfat Cümlecikleri (Adjective Clauses)

Ana cümle içerisinde bir sıfatın yerini tutan yan cümle oluşumunu sağlar.

İngilizce cümle kalıpları arasında en çok karıştırılan yapılar bu yapılardır. Bu nedenle dikkatli bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.

 • The notebook which is blue.

Mavi olan defter.

 • The girl whom you had coffee with yesterday.

Dün kahve içtiğin kız.

 • The child whose mother is speaking now.

Şu an annesi konuşan çocuk.

Zarf Cümlecikleri (Adverb Clauses)

İngilizce cümle kalıpları bakımından bakıldığında cümle içerisinde zarf görevi gören neden, nerede, ne zaman gibi durumları belirten cümle tipidir.

 • I was sleeping while my mother came home.

Annem eve geldiğinde, ben uyuyordum.

 • I ate all the pizza because I was starving.

Tüm pizzayı yedim çünkü açlıktan ölüyordum.

 • I love animals so I adopted a cat.

Hayvanları seviyorum bu yüzden bir kedi sahiplendim.

Tüm bu yapılara bakıldığında en son olarak İngilizce cümle yapısı üç örnek ile toplanması gerekirse;

Simple– I went to London. I visited all the historical places.

Compound– I went to London and I visited all the historical places.

Complex– I visited all historical places when I went to London.

İngilizce Cümle Çeşitleri

İngilizce cümle örnekleri verilirken her zaman olumlu ve olumsuz cümle örnekleri verilmektedir.

Bu genel olarak İngilizceyi anlamanız ve yapısını çözmeniz için ideal bir sistemdir. Basit bir İngilizce cümle kurmak istediğinizde vermek istediğiniz anlamları bu şekilde daha kolay verebilirsiniz.

Olumlu Cümleler

Yüklem üzerinde herhangi bir olumsuzluk takısı bulunmaz. Özne + Fiil + Nesne olarak cümle yapıları kurulmaktadır.

Olumlu İngilizce cümle örnekleri için her zamanda bakıldığında;

 • I go to the library every day.

Her gün kütüphaneye giderim.

 • I am going to lthe ibrary every day.

Her gün kütüphaneye gideceğim.

 • I went to the library yesterday.

Dün kütüphaneye gittim.

Olumsuz Cümleler

İngilizce cümle nasıl kurulur konusunda olumsuz cümleler genellikle iyi örneklerden biridir.

Basit cümle yapısı ile birlikte olumsuz cümle kurmayı da aynı zamanda sağlamaktadır. Olumsuz cümle kuruluşunda değişen yardımcı fiiller kullanılmaktadır. Özne + Fiil + Yardımcı Fiil

 • I don’t like playing football

Futbol oynamayı sevmiyorum.

 • She is not studying for her exam now.

O şu an sınavına çalışmıyor.

 • He didn’t clean his room.

O odasını temizlemiyor.

Soru Cümleleri

Soru cümlesi kurmak için farklı yollar bulunmaktadır.

Genel olarak İngilizce cümle kurma sırasında soru kalıpları kullanılsa da tonlama ile de aynı anlamı verebilirsiniz.

Cümle yapısı genel olarak özne + yüklem + fiil şeklinde ilerlemektedir.

 • What is she doing?

O ne yapıyor?

 • When did you come here?

Buraya ne zaman geldin?

 • How was your day?

Günün nasıl geçti?

 • Who wants to come to the cinema?

Kim sinemaya gelmek ister?

 • Why did you do that?

Bunu neden yaptın?

Bu soru cümleleri genel olarak “Wh” ile başlayan sorulardır.

İngilizce cümle yapısı içerisinde bunlara ek olarak “how often, whose, how long, how far, how much, how many v.b.” gibi soru kalıpları ekleyebilirsiniz.

Aynı şekilde evet-hayır soruları da bulunmaktadır. Bu soru cümlesi yapıları;

 • Is she a good teacher?

O iyi bir öğretmen mi?

 • Are you happy?

Mutlu musun?

 • Did you do your homework?

Ödevlerini yaptın mı?

Cümle yapısı içerisinde fiili başa getirmeniz yani fiil + özne sırası yapmanız evet-hayır sorularının oluşmasını sağlamaktadır.

Emir Cümleleri

Emir cümleleri direkt olarak yapılması istenen bir işin öznesi olmadan anlatılmasıdır. İngilizce cümle kalıpları olarak da tanımlanabilirler.

Emir cümleleri içerisinde herhangi bir özne bulunmaz. İngilizce cümle nasıl kurulur kapsamında emir cümlelerine baktığımızda;

 • Open the door!

Kapıyı aç!

 • Keep quiet!

Sessiz ol!

 • Don’t drink a lot!

Çok fazla içme!

 • Come here!

Buraya gel!

Tense Yapılarına Göre Cümleler

İngilizce cümle kurarken tense yapıları her zaman önemlidir.

Geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman gibi basit olarak bilmeniz gereken tense ögeleri bulunmaktadır.

I go to shopping: Geniş zaman Present Simple örneği olan bu cümle içerisinde direkt olarak özne + fiil yapısında cümle kurulmaktadır.

I am going to shopping: Bu örnek, şimdiki zaman yani present continious tense için verilmiştir. Özne + fiil + ing takısı eklenmektedir.

I will go shopping: Gelecek zaman will ve going to olarak ikiye ayrılmaktadır. Eğer cümle de kesinlik yok ise will kalıbı kullanılır.

Özne + will + verb şeklinde İngilizce cümle kurma sırası bulunur. Kesinlik belirtiyorsa Going to kalıbı kullanılır. Cümle sırası “Özne + am/is/are + going to” şeklindedir.

I went to shopping: Geçmiş zamanda fiil ikinci haline dönüşür. Cümle sırası özne + fiil olarak işlenir.

İngilizce Cümle Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İngilizce dünya dilleri arasında zor bir dil olarak kabul edilmemektedir.

Cümle yapısı ve telaffuz nedeniyle kolay bir dil kalıbı vardır. Ancak İngilizce cümle nasıl kurulur konusunda herkes sıkıntılar yaşamaktadır.

Cümle yapılarını iyi bilmek sizler için önemli bir etmendir. Örneğin günlük hayatta bir cümleyi genel hali ile kurabilirsiniz.

Ancak iş dünyası içerisinde bu özel tekniklere dikkat etmeniz gerekmektedir. İngilizce cümle kurarken yapıdan düşünme şeklinizi o dile yönelik yapmalısınız.

Bu sayede cümle kurma ve konuşma işlemleri daha kolay olacaktır. Günlük olarak yaptığınız eylemleri İngilizce cümle haline dönüştürmeniz de sizlere yardımcı olacaktır.

Yorum Yaz