İngilizce’de gramer kurallarını ezberlemek ve cümleleri doğru bir şekilde kurmak büyük önem taşımaktadır. Ama cümle ögelerini doğru bir şekilde sıralasanız da dikkat etmeniz gereken şeyler bununla sınırlı kalmaz. Bu noktada irregular verbs konusunu bilmeniz oldukça faydalı olacaktır.

Simple Past Tense ve diğer geçmiş zamanla ilgili zamanlarda fiiller normal formunda bulunmazlar.

Fiiller geçmiş zamanla ilgili gramer kalıplarında fiilin 2. Halinde veya fiilin 3. Halinde bulunurlar.

2. Hal veya 3. Hal nedir diye kafanız karışmasın, çünkü bugünkü yazımızda sizlere bu konuyu detaylı bir şekilde anlatıp örnekler vererek daha iyi kavramanıza yardımcı olacağız.

Hadi gelin fiiller 2. Hale veya 3. Hale nasıl dönüştürülür ondan bahsedelim.

Düzenli ve Düzensiz Fiiller

İngilizce’de fiiller zamana göre değişik takılar alırlar veya dönüşüm geçirirler. Belirli başlı yerlerde fiiller 2. veya 3. Hale yani Verb2 veya Verb3 formuna dönüşebilirler.

Peki nasıl mı dönüşürler? Hemen kısaca sizlere anlatalım.

İngilizce’de fiiller düzenli fiiller veya düzensiz fiiller (Irregular verbs or Regular verbs) olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Regular verbs yani düzenli fiiller, sonlarına “-ed” takısı alarak 2. Hale dönüşürler.

Düzenli fiillerin 2. Halleri ve 3. Halleri aynıdır. Örnek vermek gerekirse, “close” yani “kapatmak” fiilinin ikinci ve üçüncü halleri “closed” olmaktadır.

Hadi gelin birkaç tane cümleyle bunu anlatalım.

 • You shouted at me at the bus station yesterday.       shout -> shouted

(Dün otobüs durağında bana bağırdın.)

 • I had closed this door before I left.                             close -> closed

(Gitmeden önce bu kapıyı kapatmıştım.)

 • He has opened the store.                                open -> opened

(Mağazayı açtı.(Hala açık.))

Burada verdiğimiz örnekler değişik zaman kalıplarında kullanılan düzenli fiillere aitti.

!!!! Düzensiz fiiller yani “Irregular Verbs” ise yine aynı yerlerde kullanılırlar ama sonlarına “-ed” takısı almazlar.

Onlar 2. ve 3. Hale dönüşürken farklı birtakım değişikliklere uğrarlar.

Hepsini bir sınıfa sokmak mümkün değildir ama yine de “Irregular Verbs” kendi aralarında dönüşüm biçimlerine göre ayrılırlar.

Haydi gelin örneklerle inceleyelim ve sizlere vereceğimiz geniş düzensiz fiil listesini inceleyelim.

Birinci İkinci ve Üçüncü Hali Aynı Olan Düzensiz Fiiller

Bazı düzensiz fiillerde fiil 2. ve 3. Haline dönüşürken değişiklik göstermez yani bazı fiillerin V1, V2 ve V3 formları aynıdır.

Present (v1)Past (v2)Past Participle (v3)Türkçesi
SetSetSetAyarlamak, belirlemek
UpsetUpsetUpsetAltüst etmek, bozulmak
ShedShedShedDökmek, akıtmak
BetBetBetBahse girmek 
BroadcastBroadcastBroadcastYayımlamak, duyurmak 
BurstBurstBurstPatlamak, had safhaya gelmek
CastCastCast Fırlatmak 
CostCostCostDeğer biçmek, etmek
CutCutCutKesmek
FitFit /FittedFit /FittedUymak, uydurmak, oturmak
HitHitHitVurmak, çarpmak
HurtHurtHurtYaralanmak, incitmek
LetLetLetİzin vermek
PutPutPutKoymak, yerleştirmek
ReadReadReadOkumak, eğitimini görmek
ShutShutShutKapamak
SlitSlitSlitSökmek, yırtmak
SplitSplitSplitBölmek, ayırmak
SpreadSpreadSpreadYaymak, yayılmak
ThrustThrustThrustSaldırmak, itmek

2. Hali ve 3. Hali Aynı Olan Düzensiz Fiiller

 • Bazı düzensiz fiillerde ise sadece fiilin 1. Hali farklı, 2. ve 3. Hali aynısıdır. Yani V1 farklı, V2 ve V3 birbirinin aynısıdır.
Present (v1)Past (v2)Past Participle (v3)Türkçesi
BendBentBentBükmek, kıvırmak, eğmek
BindBoundBoundBağlamak, tutturmak, sarmak
BleedBledBledKanamak, sızdırmak
BringBroughtBroughtGetirmek, kazandırmak
BuildBuiltBuiltİnşa etmek, kurmak, örmek
Burn BurntBurntYanmak, yakmak
BuyBoughtBoughtSatın almak, pahasına elde etmek
CatchCaughtCaughtYakalamak, tutmak
DigDugDugKazmak, deşmek, dürtmek
DreamDreamtDreamtRüya görmek, hayal etmek
FeedFedFedBeslemek, beslenmek
FeelFeltFeltHissetmek, anlamak
FightFoughtFoughtDövüşmek, kavga etmek
FindFoundFoundBulmak, keşfetmek
FleeFledFledKaçmak, tüymek
HangHungHungAsmak, sarkıtmak
HaveHadHadSahip olmak, 
HearHeardHeardDuymak, kulak vermek
HoldHeldHeldElinde tutmak
KeepKeptKeptMuhafaza etmek, devam ettirmek
LayLaidLaidYatırmak, sermek
LeadLedLedYol göstermek, yönetmek
Learn LearntLearnt Öğrenmek, haber almak
LeaveLeftLeftTerk etmek
LendLentLentÖdünç vermek
LightLitLitAydınlatmak, yakmak
LoseLostLostKaybetmek, kaybolmak
MakeMadeMadeYapmak, sağlamak
QuitQuit/ QuittedQuit/ Quittedİstifa etmek, çekilmek, ayrılmak
MeanMeantMeantKastetmek, anlamına gelmek
PayPaidPaidÖdemek, karşılığını vermek
SeekSoughtSoughtAramak, araştırmak
SellSoldSoldSatmak, satılmak
SendSentSentGöndermek, yollamak
ShineShoneShoneParlamak, sivrilmek, ışıldamak
ShootShotShotAteş etmek, öldürmek
SleepSleptSleptUyumak
SlideSlidSlidKaymak
SmellSmeltSmeltKokmak, koklamak, sezmek
SpellSpeltSpeltHecelemek, harflerini söylemek
SpendSpentSpentHarcamak
SpoilSpoiltSpoiltBozmak, yıkmak
StandStoodStoodAyakta durmak
StickStuckStuck Yapışmak, ayrılmamak
StingStungStungKışkırtmak, tahrik etmek
StrikeStruckStruckVurmak, çarpmak
SweepSweptSweptSüpürmek, sürüklemek
SwingSwungSwungSallanmak
TellToldToldAnlatmak, haber vermek
TeachThoughtThoughtÖğretmek, ders vermek
ThinkThoughtThoughtDüşünmek, sanmak, planlamak
UnderstandUnderstoodUnderstoodAnlamak, kavramak
WinWonWonKazanmak
WindWoundWoundSarmak, kıvırmak

Açıklama

Bu kadar yaygın olmasa da fiillerin iki halinin aynı bir halinin farklı olduğu durumlar da vardır.

Yani 1. Ve 3. Hali ya da 1. Ve 2. Hali aynı olan fiiller de vardır. Ama bu tarz örnekler sınırlıdır.

Örneğin “Beat” fiilinin ikinci hali de “Beat” tir. Ama üçüncü hale “Beaten” olmaktadır.

Farklı bir örnek vermek gerekirse, “Become” fiilinin ikinci hali “Became” olmasına rağmen üçüncü hali yineBecome” dır.

3 Hali Birbirinden Farklı Olan Düzensiz Fiiller

Bu kurallar haricinde hiçbir kurala bağlı olmayıp 3 hali de birbirinden farklı olan düzensiz fiillerimiz de bulunmaktadır.

Present (v1)Past (v2)Past Participle (v3)Türkçesi
AriseAroseArisenYükselmek, ortaya çıkmak
AwakeAwokeAwokenUyanmak, uyandırmak
BeWas/ Were BeenOlmak, bulunmak
BearBoreBornDoğmak, katlanmak, üstlenmek
BeginBeganBegunBaşlamak
BiteBitBittenIsırmak, sokmak
BlowBlewBlownEsmek, uçurmak, üflemek
BreakBrokeBrokenKırmak, ara vermek
ChooseChoseChosenSeçmek, tercih etmek
DoDidDoneYapmak, etmek
DrawDrewDrawnÇizmek, düzenlemek
DrinkDrank Drunkİçmek
DriveDroveDrivenAraba kullanmak, çalıştırmak
EatAteEatenYemek
FallFellFallenDüşmek, yıkılmak
FlyFlewFlownUçmak, havalanmak
ForbidForbadeForbiddenYasaklamak, engel olmak
ForgetForgotForgottenUnutmak, ihmal etmek 
ForgiveForgaveForgivenAffetmek, kusuruna bakmamak
FreezeFrozeFrozenDonmak, dondurmak
GetGotGottenAlmak, kazanmak
GiveGaveGivenVermek, ödemek, hediye etmek
GoWentGoneGitmek
GrowGrewGrownYetiştirmek, büyütmek
HideHidHiddenSaklanmak, gizlemek
KnowKnewKnownBilmek, tanımak
MistakeMistookMistakenHata yapmak
RideRodeRiddenBinmek, arabayla gezmek
RingRangRungZili çalmak, çevrelemek
RiseRoseRisenYükselmek, kalkmak
SeeSawSeenGörmek
ShakeShookShakenSallamak, çalkalamak
ShowShowedShownGöstermek, sergilemek
SingSangSungŞarkı söylemek
SinkSankSunkBatırmak, mahvetmek
SpeakSpokeSpokenKonuşmak
StealStoleStolenÇalmak
SwearSworeSwornYemin etmek
SwimSwamSwumYüzmek
TakeTookTakenAlmak, götürmek
TearToreTornYırtmak, koparmak
WearWoreWornGiyinmek
WakeWokeWokenUyanmak, canlanmak
WriteWroteWrittenYazmak, yazarlık yapmak
WithdrawWithdrewWithdrawnGeri çekilmek, geri almak

Çok fazla gibi gözükse de bu fiilleri okuya okuya ve kullana kullana ezberleyeceksiniz ve hepsi aklınızda kalmaya başlayacaktır.

Çünkü İngilizce konuşmak için mutlaka geçmiş zaman hakkında konuşmalı veya “Passive Voice” dediğimiz edilgen çatıyı kullanmak zorundasınız.

Bunları kullanırken hep fiillerin 2. Ve 3. Hallerine ihtiyacınız olacaktır.

O zaman gelin sizlere fiillerin 2. Ve 3. Hallerine ne zaman ihtiyacınız olacağından bahsedelim.

Verb2 ve Verb3’ün İngilizce’deki Kullanım Yerleri

Verb2 veya Verb3 genelde geçmiş zamanla alakalı kalıplarda kullanılır demiştik. Ama bunun dışında birkaç istisnai durum ve kalıp da bulunmaktadır.

Hadi gelin bu konuya derinlemesine bir göz atalım.

İngilizce’de Düzensiz Fiillerin 2. Hali Nerelerde Kullanılır?

Düzensiz fiillerin (Irregular Verbs) 2. Halinin kullanım alanı sadece Simple Past Tense ile yani bildiğimiz geçmiş zaman ile sınırlı kalmaktadır.

Geçmiş zamana ait cümleler kurarken fiilin ikinci hali yani Verb2 kullanmalıyız.

O halde cümlenin öge sıralaması şu şekilde oluyor:

düzensiz fiiller 2. hal cümle kurma

Subject + V2 + Object + Time Expressions

‘Özne + Fiilin 2. Hali + Nesne + Zaman İfadeleri’

Haydi gelin birkaç örnek verelim:

 • He came to my house yesterday afternoon.

(Dün öğleden sonra benim evime geldi.)

 • Your kids broke my house’s window.

(Senin çocukların, evimin camını kırdı.)

 • I felt so lonely after you left.

(Sen gittikten sonra çok yalnız hissettim.)

İngilizce’de Düzensiz Fiillerin 3. Hali Nerelerde Kullanılır?

Düzensiz fiillerin (Irregular Verbs) üçüncü hali yani V3 Present Perfect Tense gramerinde kullanılır.

Bu gramer geçmiş zamanda olan ve hala etkisi devam eden olayları anlatmak için kullanılır.

Cümle yapısı ise şu şekildedir:

irregular verbs present perfect tense cümle kurma

Subject + have/has+ V3 + Object + Time Expressions

‘Özne + have/has + Fiilin 3.hali+ Nesne + Zaman İfadeleri’

 • You have left the school after that incident.

(O olaydan sonra okulu terk ettin.)

 • I have made the meal in the morning.

(Yemeği sabahtan hazırladım.)

 • He has forgotten his bracelet in the locker room.

(Bilekliğini soyunma odasında unuttu.)

Irregular Verbs: Past Perfect Tense ile Fiillerin 3. Hali

Diğer bir Perfect Tense’imiz olan Past Perfect Tense’de de fiillerin 3. Hali kullanılmaktadır.

Bu gramer ise geçmişte yaşanan bir olaydan daha önce olmuş şeylerden bahsedilirken kullanılır.

Cümle yapısı şu şekildedir:

düzensiz fiiller v3 past perfect tense cümle kurma

Subject + had + v3+ object + time expressions

‘Özne + had + fiilin 3. Hali + nesne + zaman ifadeleri’

 • You had already broken the vase before i pushed you.

(Ben seni itmeden önce vazoyu çoktan kırmıştın.)

 • I had saw him at the party then she left.

(Onu partide gördüm, sonra gitti.)

Son Perfect Tense’imiz olan Future Perfect Tense ile birlikte de V3 kullanılır.

Bu gramerin Türkçesi ise “-mış olacağım.” Diye çevrilebilir.

düzensiz fiiller v3 future perfect tense cümle kurma

Subject + will have + V3+ object + Time expressions

‘Özne + will have+ V3 + nesne +  zaman ifadeleri’

 • He will have read this book this summer.

(O bu yaz bu kitapları okumuş olacak.)

 • I will have had this car after my paycheck.

(Maaşım ödendikten sonra bu arabaya sahip olmuş olacağım.)

Irregular Verbs: Passive Voice – Edilgen Çatı

Son olarak ise sizlere “Passive Voice” dan yani edilgen çatıdan bahsedelim.

İngilizce’de bir fiili edilgen yapmak istersek cümlenin yapısını tamamen değiştirmemiz gerekmektedir. Ve fiil edilgen olunca cümle içinde 3. Halde bulunur.

Bu konunun öge sıralaması her zamana göre değiştiğinden detaylı konu anlatımında hepsinden bahsedeceğiz. Şimdilik birkaç örnek verelim:

 • The shopping mall have been built by the citizens.

(Alışveriş merkezi şehir sakinleri tarafından yapıldı.)

 • The town road is being done by the workers.

(Kasaba yolu işçiler tarafından yapılıyor.)

 • Our car was repaired again.

(Arabamız yeniden yapıldı.)

 • His house was being robbed while he was at work.

(O işteyken evi soyuluyordu.)

Yorum Yaz