always (zarf)

 1. Hep, her zaman, daima
 • My mom has always taken care of us.

(Annem hep bize baktı.)

 • I always pictured myself living away from the city.

(Kendimi her zaman şehirden uzakta yaşarken hayal ettim.)

 • Jack’s grandmother said to him “Be always honest.”.

(Jack’in babaannesi, ona “Her zaman dürüst ol.” dedi.)

 • Is this place always like this?

(Bu mekan her zaman böyle midir?)

 • Amy always liked living on the edge.

(Amy hep sınırlarda yaşamayı sevdi.)

 • I always wanted to visit London but it never happened.

(Her zaman Londra’ya gitmeyi istemişimdir ama bu hiç olmadı.)

Always Kelimesinin Diğer Sözcüklerle Kullanılmasıyla Ortaya Çıkan Yapılar

 • As always: Her zamanki gibi
 • Always to have: Eksik etmemek
 • Nearly always: Hemen hemen her zaman
 • Same as always: Her zamankinden

Always Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Every time
 • All the time
 • Consistently
 • Without exception
 • No matter what
 • Forever
 • Permanently