forever (zarf)

 1. daima, ilelebet, ebediyen, sonsuza kadar, sonsuza dek, her zaman
 • Human beings can not live forever.

(İnsanlar sonsuza kadar yaşayamaz.)

 • Susan and Jim are going to be best friends forever.

(Susan ve Jim sonsuza dek en yakın arkadaş olarak kalacaklar.)

 • Jane told her only secret to Sean and Sean promised her to keep his secret forever.

(Jane, Sean’a tek sırrını söyledi, Sean ise Jean’in sırrını ilelebet saklayacağına söz verdi.)

 • If you don’t want to lose him forever, try your best to help him.

(Eğer onu edebiyen kaybetmek istemiyorsan ona yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yap.)

Forever Kelimesinin İçerisinde Geçtiği Sık Kullanılan Kalıplar

 • Take forever: Çok uzun zaman almak
 • Lose forever: İlelebet kaybetmek
 • Last forever: Sonsuza değin sürmek
 • Forever and ever: İlelebet ve daima
 • Lost and gone forever: Yitip gitmiş
 • Nothing last forever: Hiçbir şey sonsuza değin sürmez.

Forever Kelimesi İle Eş Anlamlı Kelimeler

 • Always
 • Permanent
 • Evermore
 • Everlasting
 • Immortally
 • Eternally
 • Forevermore