sister (isim)

 1. Kız kardeş, bacı, abla
 • My sister has a big farm upstate.

(Ablamın taşrada büyük bir çiftliği var.)

 • When I grow up, I want to work in my sister’s company.

(Büyüdüğümde ablamın şirketinde çalışmak istiyorum.)

 • Sophie’s sister is agressive but she still admires her.

(Sophie’nin ablası çok agresif ama o hala ablasına hayran oluyor.)

 1. Hemşire, hastabakıcı, rahibe
 • Tell me sister, will my brother survive?

(Söyle bana hemşire, ağabeyim yaşayacak mı?)

 • Florence Nightingale was a marvelous sister who helped lots of wounded soldiers.

(Florence Nightingale birçok yaralı askere yardımcı olmuş harika bir hemşiredir.)

 • Sister Maura Clarke was an American Roman Catholic who lived and served at El Salvador.

(Rahibe Maura Clarke, El Salvador’da yaşamış ve hizmet vermiş bir Amerikan Roman Katolik din insanıdır.)

Sister İsminin Diğer Sözcüklerle Kullanılmasıyla Oluşturduğu Yapılar

 • Behave as an older sister: Ablalık etmek
 • Father’s sister: Babasının kızı, aynı babası
 • Sister country: Kardeş ülke
 • Sister agencies: Kardeş kuruluşlar

Sister Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Female sibling
Müthiş "Yeni" Metot Süper Kolay ve MEGA Hızlı İngilizce Öğretiyor!
57 SAATTE AKICI İNGİLİZCE