Bugünkü yazımızda sizlere When While ne demek ve when while nerelerde kullanılır onu anlatacağız. İngilizce’de sıkça kullanılan bu kalıpların hangi tense’lerle beraber kullanıldığını, cümlenin nerelerinde bulunduğunu ve bu kalıpta fiillerin kaçıncı halde bulunduklarını örnekler vererek anlatacağız.

Bu iki bağlaç genel olarak birbiriyle çokça karıştırılmaktadır. Genel olarak sizlere bu yazıda when while farkını anlatacağız.

Dilerseniz çok uzatmadan yazımıza geçip when while cümleleri nasıl oluşturulur ve birbirlerine karıştırılmadan nasıl kullanılır bir göz atalım.

when while konu anlatımı

When Nedir?

When Türkçeye çevrildiği zaman “-dığında, -dığı zaman” anlamı taşımaktadır. Yani “when” bağlacı bir olay olurken başka bir olayın devam ettiğini vurgular.

Ana cümledeki fiili zaman bakımından “when” kullanarak pekiştirebiliriz. Gelin cümle yapısına bir bakalım.

‘When + Past Simple Tense içeren bir fiil cümlesi + Past Continuous içeren bir fiil cümlesi’

 • When he left the house, i was crying on the couch.

(Evden ayrıldığında kanepede ağlıyordum.)

Bu cümlede ana fiilimiz “cry” yani ağlamak fiilidir. Ağlamak fiilini zaman olarak pekiştirmek için “when” zarfı yardımıyla başka bir cümle kullanırız.

Yani “when he left the house” aslında “ağlamak” fiilimizi zaman bakımından nitelendiriyor.

“When” bağlacı sayesinde ne zaman o fiilin gerçekleştiğini tam olarak anlamış oluyoruz.

Bu fiili Türkçe olarak “ağlıyordum.” biçiminde çeviriyoruz.

Yani bu fiil geçmişte belirli bir zaman aralığında yaşanmış.

Bu durumlar için “Past Continuous Tense” i kullanıyoruz.

Hadi gelin birkaç örnekle durumu pekiştirelim.

 • My mother was still talking when my father fell asleep.

(Babam uyuyakaldığında annem hala konuşuyordu.)

 • You were so tired when you came from your football game.

(Futbol maçından geldiğinde çok yorgundun.)

 • I was looking for a new jacket in the store when my mother called.

(Annem aradığında, mağazada yeni bir ceket bakıyordum.)

 • When i rang the bell, he was wearing his shoes.

(Kapıyı çaldığımda ayakkabılarını giyiyordu.)

 • When i looked out the window, you were trying to walk on the wet street.   

(Pencereden dışarıya baktığımda, ıslak sokakta yürümeye çalışıyordun.)

“When” zarfını başka bir alanda daha kullanırız.

Bir olayın ardına hemen bir olay gerçekleşirse, yani iki olay birbirine bağımlı bir şekilde gerçekleşirse “when” kalıbını kullanırız ama bu sefer iki cümlemiz de Simple Past Tense kalıbına uygun olarak yazılır.

Bu durumda “when” kalıbı Türkçedeki “-ince” anlamına gelir.

‘When + Past Tense kalıbı ile bir fiil cümlesi + Past tense kalıbı ile bir fiil cümlesi’

 • When my father returned home from his job, we started to dinner.

(Babam işinden eve dönünce, yemeğe başladık.)

 • When the electricity went off, the laundry machine stopped.

(Elektrik kesilince çamaşır makinesi durdu.)

While Nedir?

When ile çok fazla karıştırılan bu zaman zarfımız ise Türkçedeki “-ken” ekinin karşılığıdır aynı zamanda.

Bir olay devam eder iken başka bir olayın meydana geldiğini bizlere bildirir. Yine bir fiili zaman bakımından belirtmek için kullanılır.

When’den ayrıldığı nokta ise “While” kullanılan cümlenin past continuous, asıl cümlenin ise Simple Past Tense olmasıdır.

Gelin cümle yapısına bir göz atalım.

‘While + Past continuous kalıbı ile bir cümle + Simple Past tense kalıbı ile bir cümle’

 • While you were reading the book, the bell rang.

Bu cümlede ana fiilimiz “ring” yani çalmak fiilidir. Zilin ne zaman çaldığını ise “while” zarfı ile belirtmiş oluruz.

“Sen kitap okurken” cümlesi belirli bir zaman aralığında olduğu için past continuous kullandık. Zil ise geçmişte çaldığı için direk Past Tense ile cümlemizi bitirdik.

Gelin birkaç tane daha örnek verelim.

 • While i was talking with you, the man that sitting next  to us started to look at you.

(Seninle konuşurken, yan masamızda oturan adam sana bakmaya başladı.)

 • While i was walking on the road the car splashed water on me.

(Yolda yürürken araba üzerime su sıçrattı.) 

 • My father shouted at me, while i was listening to music loudly.

(Yüksek sesle müzik dinlerken babam bana bağırdı.)

“While” bağlacının kullanım alanı bununla da sınırlı değildir.

İki olay aynı anda ve birbirinden bağımsız bir şekilde devam ediyorsa, yani iki eylem de bir süreç teşkil ediyorsa “while” bağlacı kullanılır.

Ama iki cümlemiz de past continuous kalıbına bağlı olarak yazılır.

‘While + past continuous + past continuous’

Bir örnek vererek daha iyi anlatalım.

 • While my mother was preparing the salads, my father was cooking the meat.

(Annem salataları hazırlarken babam eti pişiriyordu.)

 • While i was solving the exam, my mother was waiting me outside.

(Ben sınavı çözerken annem dışarıda beni bekliyordu.)

Evet genel olarak When ve While bağlaçlarından sizlere bahsettik.

Bu bağlaçları ayırmanız için sizlere son bir özet geçelim.

When bağlacını kullanacağımız zaman eylemin o anda bitmesi gerekmekte. Eğer geçmişte belirli bir zaman aralığında gerçekleşmiş bir olayı anlatıyorsak ise orada while bağlacını kullanmalıyız.

Yani bir olay ol”duğunda” when, bir olay olur”ken” ise while kullanmalıyız.

Yorum Yaz