try (fiil)

 1. Bir şeyi denemek, yapmaya çalışmak
 • Would you please try this shirt?
  (Bu gömleği dener misiniz lütfen?)
 • Try making sentences shorter when writing.
  (Yazı yazarken cümleleri daha kısa yapmayı dene.)
 • Student: What is the meaning of try?
  (Öğrenci: Try ne demek?)
  Teacher: Try means to attempt to do something.
  (Öğretmen: Try bir şeyi yapmayı denemek demektir.)
 1. Bir şeyin başarısını, uygunluğunu veya sonucunu test etmek
 • The new keyboard is great. You should try it.
  (Yeni klavye harika. Onu denemelisin.)
 • They will move the office to Istanbul and try to work from there.
  (Ofisi İstanbul’a taşıyıp orada çalışmayı deneyecekler.)
 1. (Hukuk) bir davayı veya bir kişinin suçlu olup olmadığını veya mahkemede incelemek, yargılamak
 • Suspected officers were tried for espionage.
  (Şüpheli memurlar casusluktan yargılandılar.)
 • The Constitutional Court refused to try the case.
  (Anayasa mahkemesi davayı yargılamayı reddetti.)

try (isim)

 1. Deneme, çaba, uğraşma
 • I only got to him on the third try.
  (Ona ancak üçüncü denemede ulaşabildim.)
 • Your last try was great, but it didn’t work well.
  (Son denemen harikaydı, ancak pek işe yaramadı.)
 • His shot was not a goal, but it was a good try.
  (Şutu gol olmadı ama iyi denemeydi.)

Try Ne Demek? Try Kelimesi ile Eş Anlamlı Olan Kelimeler:

 • Attempt
 • Endeavor
 • Strive
 • Press
 • Push
 • Demand
 • Go
 • Essay

Try Ne Demek? Try Kelimesi ile Zıt Anlamlı Olan Kelimeler:

 • Quit
 • Idleness
 • Peace
 • Laziness
 • Abstention
 • Surrender
 • Concede
 • Relent
 • Submit
 • Yield
 • Cave in
 • Decline
 • Refuse
 • Dismiss