go (fiil)

 1. Gitmek, haraket etmek, seyahat etmek
 • Be careful and don’t go fast.

(Dikkatli ol ve hızlı gitme.)

 • I offered to go with Stacy to the cinema.

(Stacy’le sinemaya gitmeyi teklif ettim.)

 • We go to Paris every year.

(Her sene Paris’e seyahat ederiz.)

 1. Ölmek
 • Everybody wants to go peacefully in their sleep.

(Herkes uykusunda huzurla ölmek ister.)

 1. Uzanmak (bir yerden bir yere)
 • This road goes to Ankara.

(Bu yol Ankara’ya uzanıyor.)

 1. Olmak
 • I am afraid that one day I will go bald.

(Bir gün kel kalacağım diye korkuyorum.)

 1. Ses çıkarmak
 • I think I heard the phone go.

(Sanırım telefonun ses çıkardığını/çaldığını duydum.)

go (isim)

 1. Teşebbüs, deneyim
 • I have never done this before but I will give it a go.

(Bunu daha önce hiç yapmadım ama bir deneyeceğim.)

Not: Türkçe’ye çevirilişi fiil şeklinde olsa da, aslında buradaki “a go” bir isimdir.

Go Fiilinin Diğer Sözcüklerle Kullanılmasıyla Ortaya Çıkan Fiiller

 • Go crazy: Delirmek
 • Go worse: Kötüleşmek
 • Go on: Devam etmek
 • Go through: Yoklamak

Go Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • To move
 • To travel
 • To leave
 • Attempt
 • Try