Audio Lingual Methodu Nedir?

Audio Lingual Metodu, yabancı dil öğreniminde etkili bir yaklaşım olarak son yıllarda 35 Milyondan fazla insanın dil öğrenme sürecini dönüştürdü. Dünyanın dört bir yanından sanatçılardan sporculara, CEO'lardan günlük kullanıcılara kadar geniş bir yelpazede kişiler bu metod ile yabancı dil becerilerini geliştirdi.

Bu metod, dil öğreniminde klasik yöntemlerin aksine daha interaktif ve pratik temelli bir yaklaşım sunar. Özellikle dünyanın lider üniversiteleri tarafından yapılan çeşitli bilimsel çalışmalar, Audio Lingual yaklaşımının dil öğrenmede ne kadar etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Klasik yöntemlerin yetersiz kaldığı noktalarda devreye giren bu yaklaşım, geniş bir bilim insanı topluluğu tarafından benimsenmiştir ve dil öğrenme pratiğine yeni bir soluk getirmiştir.

Hero
Shape

Dinleyerek İngilizce Öğrenin

Lisanslı İngilizce Eğitimleri

İleri İngilizce Eğitim Metodları

Mobil Uygulama ile Her Yerde Öğrenin

Bilimsel Araştırmalarla Desteklenen Audio Lingual Yöntemi

Audio Lingual yöntemi, dil öğrenimindeki başarısı, etkinliği ve kullanım kolaylığı ile bilim dünyasından büyük ilgi görmüştür. Bu yöntem, dünya çapındaki önde gelen üniversitelerde detaylı araştırmalara konu olmuş ve bilim insanları tarafından yoğun bir şekilde incelenmiştir. Ohio State University, University of California Los Angeles (UCLA), Cambridge University ve State University of New York gibi prestijli kurumlar, bu eğitim yaklaşımının daha da geliştirilmesi için önemli çalışmalar yapmışlardır.


Dinleyerek Öğrenme Metodu, Bilimsel Araştırmalarla Dünya Genelinde Kanıtlandı!

Lingusta Metodu, Audio Lingual yaklaşımını modernize ederek, öğrencilere öğretmen kontrolündeki geleneksel sınıf ortamlarından bağımsız, herhangi bir yerde ve zamanda kendi başlarına etkin bir şekilde çalışma imkanı sunmuştur. Bu metod, dil öğrenimini, kullanıcıların kendi hızlarında ve daha organik bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak şekilde yeniden şekillendirilmiştir.

Geliştirme süreci boyunca, öğrenme hızını ve verimliliği artıran yeni kavramlar — dil hafızası, organik öğrenim, düşünce dili, yüksek etkileşim ve ideal kelime dağarcığı, Lingusta Metodu'nun temel prensipleri arasına eklenmiştir. Bu yenilikler, öğrencilerin dil becerilerini daha hızlı ve etkili bir şekilde geliştirmelerine olanak tanımaktadır.

Özelleştirilmiş Öğrenme Deneyimler

Lingusta Metodu, her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen özelleştirilmiş öğrenme planları sunar, böylece herkes kendi hızında ilerleyebilir.

Bilimsel Yaklaşımlarla Dil Edinimi

Yenilikçi Audio Lingual metodumuz, dil öğrenimini bilimsel araştırmalarla destekleyerek, öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirir.

Etkileşimli Öğrenme Araçları

Lingusta'nın etkileşimli öğrenme araçları sayesinde, dil öğrenimi sırasında aktif katılım ve gerçek zamanlı pratik yapma imkanı bulursunuz.

B2 - C2 İNGİLİZCE SEVİYESİ

İngilizce İleri Eğitim

İleri Seviye Satın Al!

A1 - B1 İNGİLİZCE SEVİYESİ

İngilizce Başlangıç Eğitim

Başlangıç Seviye Satın Al!

Dilbilim Uzmanlarının "Audio Lingual" Eğitim Hakkındaki Düşünceleri

Dilbilim uzmanları, Audio Lingual metodun dil öğrenimine getirdiği pratik ve interaktif yaklaşımı geniş çapta kabul etmektedir. Bu yöntem, tekrar ve alıştırma üzerine kurulu olup, dilin doğal kullanımını teşvik ederken, öğrencilere hızlı ve etkin dil becerileri kazandırmayı hedefler. Uzmanlar, bu metodun özellikle telaffuz ve dil bilgisi doğruluğunu artırma konusunda oldukça etkili olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca, dilbilimciler, Audio Lingual metodun dil öğreniminde kalıpların tekrarının, dil yapısının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olduğunu ve öğrencilerin dil becerilerini kısa sürede geliştirmelerine olanak sağladığını vurgulamaktadır. Bu metod, dil öğrenimini sadece teorik bir süreçten ziyade, canlı ve etkileşimli bir deneyime dönüştürerek, öğrenilen dili aktif bir şekilde kullanma imkanı sunar.

Avatar
“Audio Lingual, dil eğitiminde birçok yanlışı düzeltti.”

Prof.Dr.Robert Lado 20. yüzyılın en önemli dilbilim uzmanları arasındadır. Yabancı dil eğitiminde bilimsel yaklaşımın savunucularından olan dilbilimcinin yeni yaklaşım hakkındaki düşünceleri:

"Dil eğitiminde önce dinleme ve konuşma öğretilmeli sonra okuma ve yazma. Bu yeni yaklaşımın temel prensibidir. Dil doğal olarak davranışları ve konuşmaları taklit ederek öğrenilir. İyi modelleme daha iyi sonuçlar üretmektedir. Uygulama, taklit ve alıştırmalar için ses sistemini kullanarak öğretin."

Prof.Dr. Robert Lado

/ Modern Dilbilim Uzmanı,

/ Language Teaching - A Scientific Approach kitabının yazarı.

Avatar
“Ödüllü bilimadamı Audio Lingual yaklaşımı onayladı.”

Dilbilimi ve psikoloji alanında ödüllere sahip bir bilimadamı olan Prof.Dr.James J. Asher, yabancı dil eğitimine multidisipliner bir açıdan bakarak, konu ile ilgili düşünceleri:

"Beyin ve sinir sisteminin dil öğrenimi ile olan bağlantısını incelediğinizde bu yaklaşımın ne kadar beyin dostu olduğunu görürsünüz. Bu bağlantı şemasını bebeklerin ana dillerini öğredikleri dönemde gözlemleyebilirsiniz. İnsanlık tarihi boyunca tüm kültürlerde değişmeyen tek bir modelle karşılaşırsınız."

Prof.Dr.James J. Asher

/ Dilbilim ve Psikoloji Uzmanı,

/ Learning Another Language Through Actions kitabının yazarı.

Avatar
“Sözel pratik yapılmadan dil öğrenilemez.”

ABD İngilizce Öğretmenleri Ulusal Konseyi başkanlığı yapmış olan Prof.Dr.Charles C. Fries, yabancı dil eğitiminde eski yöntemleri kabul etmemiştir. Kurucusu olduğu English Learning Institute'da ABD'ye göç etmiş binlerce yetişkine yeni yaklaşım ile İngilizce öğretmiştir. Konu hakkındaki düşünceleri:

"Öğrencinin alması gereken eğitim, temelde ve öncelikle sözlü pratik olmalıdır. Okuma ve yazma en son hedef olmalıdır. Sözel pratik yapılmadığında öğrencinin dili tecrübe ederek kavraması mümkün olmamaktadır."

Prof.Dr. Charles C. Fries

/ Dilbilim Uzmanı, NCTE Başkanı

/ Teaching and Learning English As a Foreign Language kitabı yazarı

Avatar
“Dil öğrenimini doğal dil edinimi ile destekleyin”

Dilbilimci Prof. Dr. Elaine Tarone, dil öğreniminde ikinci dil edinimi teorilerine önemli katkılarda bulunmuştur. Audio Lingual metod hakkındaki düşünceleri şöyledir:

"Audio Lingual metod, dil öğrenimini doğal dil edinimi süreçlerine daha yakın hale getirir. Bu yöntem, dil öğreniminde doğrudan maruziyet ve yoğun pratik yapma imkanı sunar, böylece öğrencilerin dil becerileri daha hızlı ve doğal bir şekilde gelişir."

Prof. Dr. Elaine Tarone

/ Dilbilim Uzmanı, Carla Üniversitesi Direktörü

Avatar
“Sürekli tekrar ve alıştırma”

Ünlü dilbilimci Prof. Dr. Stephen Krashen, dil edinimi üzerine teorileri ile tanınır. Audio Lingual metod hakkında şunları söylemiştir:

"Audio Lingual metod, özellikle dilin işlevsel kullanımını öğrenmede büyük bir potansiyel sunar. Yöntemin sürekli tekrar ve alıştırma odaklı yapısı, dil öğreniminde kalıcılığı ve akıcılığı destekler. Ancak bu yaklaşımı, anlamlı bağlamda kullanmak esastır."

Prof. Dr. Stephen Krashen

/ Dilbilim Uzmanı, Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi Dil Bilim Eğitim Profesörü

Avatar
“Etkileşim ve İletişim Becerileri”

İkinci dil edinimi konusunda öncü çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Michael Long, özellikle dil öğreniminde etkileşimin önemini vurgular. Audio Lingual metod üzerine düşünceleri ise şöyle:

"Audio Lingual yaklaşım, dil öğreniminde modelleme ve taklit üzerine kurulu olup, öğrencilerin dil yapılarını içselleştirmelerine yardımcı olur. Ancak, dil öğreniminde etkileşim ve iletişim becerilerinin de entegre edilmesi gerekmektedir."

Prof. Dr. Michael Long

/ Dilbilim Uzmanı, Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi Dil Bilim Eğitim Profesörü

Lingusta Metodu Hakkında
Merak Edilenler

Lingusta Metodu, öğrencilere İngilizce'yi etkili ve hızlı bir şekilde öğrenme fırsatı sunar. Bu metod, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır ve öğrencilere dil öğrenimi sürecinde pratik yapma ve dil bilgisi konularında derinlemesine bilgi edinme imkanı sağlar. Metodun temeli, gerçek hayattan alınmış diyaloglar ve interaktif pratikler üzerine kuruludur, böylece öğrenciler dil öğrenimini doğal ve akıcı bir şekilde gerçekleştirebilirler.

Cevap: Birçok dil öğrenme programı, yoğun gramer ve dil bilgisi kurallarıyla başlar. Bu durum, dil öğrenmeyi zor ve sıkıcı hale getirir ve birçok kişi bu yüzden öğrenmeyi yarıda bırakır. Lingusta Metodu ise ana odağını sözlü iletişim üzerine kurar; yani amacımız sizi konuşturabilmektir. Günlük sadece bir dersle, 99 gün içinde her durumda rahatlıkla İngilizce konuşup anlayacak seviyeye ulaşmanız mümkündür.

Dil öğrenmek zorlu bir süreç olarak görülebilir; ancak Lingusta, bu süreci kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Günlük rutininize yalnızca yarım saat ayırarak Lingusta’yı dinlemeniz, dil öğrenme alışkanlığınızı geliştirmek için yeterlidir. Lingusta’yı ne zaman ve nerede kullanacağınızı siz belirlersiniz, bu da öğrenmeyi esnek ve erişilebilir kılar.

Türkçe gibi anadilimizi öğrendiğimiz gibi, İngilizce’yi de öğrenebilirsiniz. Bizim formülümüz önce dinleme, anlama ve konuşmayla başlar; dilin temellerini bu şekilde sağlamlaştırırız. İlerleyen süreçte okuma, yazma ve daha detaylı gramer çalışmalarıyla öğrenim devam eder.

Garantiye gelince; TOEFL-IBT ve IELTS sınavlarının dinleme ve konuşma bölümlerinde, eğer her gün bir ders işleyerek tüm dersleri tamamlarsanız ve bu sınavlarda Intermediate (B2) seviyesinin altında sonuç alırsanız, sınav sonuç belgenizi bize ulaştırmanız durumunda ödemenizi %100 iade ediyoruz.