the (edat)

 1. Kendinden sonra gelen ismin belirli bir isim olduğunu ya da daha öncesinde bahsedilmiş bir isim olduğunu belirtmek için kullanılır.
 • I have a cat. The cat’s name is Melanie.

(Benim bir kedim var. Kedinin ismi Melanie.)

 1. Kendinden sonra gelen ismin emsalsiz ya da grubunun özel bir üyesi olduğunu belirtmek için kullanılır.
 • Donald J. Trump, the President of United States of America.

(Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı.)

 1. Doğal fenomenlerin başına ya da yönlerin başına getirilir.
 • The solar eclipse will happen on July the 25th.

(Güneş tutulması 25 Haziran’da gerçekleşecek.)

 • If we walk 10 kilometers towards the East, we can reach the road.

(Eğer doğuya doğru on kilometre yürüyecek olursak, yola ulaşabiliriz.)

 1. Gemi veya bina adları gibi özel adların başında kullanılır.
 • The Titanic
 • The Empire State
 1. Çoğul eki gelmiş, tüm aileyi ifade eden soyadlarının başına gelir.
 • The Brown’s

(Brownlar – Brown ailesi)

the (zarf)

 1. Derecelendirme (comparative) sıfatlarından önce kullanılır.
 • He is the best student in class.

(O sınıftaki en iyi öğrencidir.)