Bu sayfada birbirinden ayırması zor gibi gözüken ama aslında gayet basit bir konu olan Comparative and Superlative konusunu anlatacağız.

İsimleri birbiriyle kıyaslamaya yarayan bu İngilizce gramer konusunu örneklerle açıklayıp daha iyi kavramanıza yardımcı olacağız.

O halde ilk konumuz olan “Comparative” ile yazımıza başlayalım.

Comparative Ne Demektir ve Nasıl Kullanılır

Comparative kelimesinin kökü Compare fiilinden gelmektedir. Compare karşılaştırma demektir ve gramer olarak karşımıza “Comparative Adjectives” yani “Karşılaştırma Sıfatları” adıyla çıkar.

Bir ismin herhangi bir niceliği ile belirli diğer bir ismi karşılaştırmak için kullanılmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse,

“Benim çantam seninkinden daha geniş..”  cümlesi bir karşılaştırma cümlesidir. Bunu İngilizce,

 • “My backpack is wider than yours.”

olarak yazarız ve genişliği karşılaştırdığımız cümlede ‘wide’ kelimesine -er eki getirerek Comparative kalıbını kullanırız.

Comparative kalıbını kabaca sizlere anlattık. İstiyorsanız şimdi de ayrıntılı bir şekilde örnekler vererek ve cümle kurma kurallarını kullanarak anlatalım.

Comparative Cümleleri Nasıl Kurulur?

comparative cümle kurma formülü

Comparative kullanarak cümle kurarken şu cümle kalıbına uymalıyız:

!!!!! ‘Subject(Özne)+ Verb(Fiiil-yardımcı fiil) Comparative adjective+ than + object(nesne)’

Cümlenin öge sıralamasını buna göre yaparsanız doğru bir şekilde Comparative kalıbını uygulamış olursunuz.

Bu gramer yapısında uymanız gereken birkaç kural daha vardır.

!!!! Karşılaştırma sıfatınız eğer tek heceliyse sonuna -er eki almaktadır. Örnekle açıklamak gerekirse:

 • “Horses are faster than dogs.”

               (Atlar köpeklerden daha hızlıdır.)

cümlesinde atlarla köpekleri hızlılık bakımından karşılaştırdık. Kullandığımız sıfat ise ‘fast’ yani ‘hızlı’ sıfatıydı.

‘Fast’ kelimesi tek heceli bir sözcük olduğu için sonuna -er eki ekleyerek başarılı bir şekilde Comparative cümle kalıbını oluşturmuş olduk.

Comparative Örnek Cümleleri

 • I am closer than you to this hospital.      – >  closer

(Bu hastaneye senden daha yakınım.)

 • Giraffes are taller than ostriches.             – > taller

( Zürafalar deve kuşlarından daha uzundur.)

!!!! Bu kuralda bir istisna vardır. Eğer sıfatınızın sonu “y” harfiyle bitiyorsa -er ekini eklediğiniz zaman “y” harfi “i” harfine dönüşür ve sıfatınızın sonu -ier olur. Örnek vermek gerekirse:

 • Physics is easier than mathemathics.

(Fizik matematikten daha kolaydır.)

Bu cümlede karşılaştırma sıfatımız “easy” yani ‘kolay’ kelimesiydi. Tek heceli olduğu için sonuna -er eki getirerek Comparative kurallarını uyguladık ve sonundaki y harfi i harfine dönüştü.

 • Your guitar course is earlier than the dinner time.    -> earlier

(Gitar kursunuz yemek saatinden daha erken.)         

 • You are lazier than koalas!                 -> lazier

(Koalalardan daha tembelsin.)

Tek heceliler için -er eki getirerek Comparative uyguladık. Çok heceli kelimeler için kuralımız aslında çok basit.

!!!! Sıfatımızın başına sadece “more” yani “daha” kelimesini ekleyerek cümlemizi kurabiliriz. Hadi gelin birkaç örnek verelim:

 • I am more beautiful than this model.

(Bu modelden daha güzelim.)

Burada uzun bir sıfat olan ‘beautiful’ yani ‘güzel’ sıfatını kullandık. Önüne eklediğimiz more kelimesi ile ‘daha güzel’ anlamını katarak başarılı bir şekilde kalıbımızı tamamladık.

 • This song is more popular than the others.       -> more popular

(Bu şarkı diğerlerinden daha popüler.)

Son olarak birkaç tane örnek cümle sıralayalım ve öğrendiklerimiz pekişsin.

 • This room is darker than kitchen.               ->  darker

(Bu oda mutfaktan daha karanlık.)

 • Writing is more effective method than reading for studying.    ->    more effective

(Yazmak, çalışmak için okumaktan daha etkili bir metottur.)

 • Your sister looks happier than you.                     -> happier

(Kız kardeşin senden daha mutlu gözüküyor.)

 • Bungee-jumping is more exciting activity than surfing.           ->  more exciting

(Bungee-jumping, sörften daha heyecanlı bir aktivitedir.

Superlative Ne Demektir ve Nasıl Kullanılır?

Superlative kelimesinin kökü “Super” kelimesidir. Karşımıza İngilizcede Superlative Adjectives yani “üstünlük sıfatları” olarak çıkar.

Bu sıfatımız ile karşılaştırmaya yarayan bir sıfattır.

Ancak bu gramer yapısında bir ismin diğerlerinden üstün olduğu belirtilir. İki tane nesne karşılaştırılmaz.

Yani cümleyi Türkçeleştirdiğinizde karşınıza “Şu şundan daha …….” Yapısı yerine “Şu dünyadaki en ………. “ gibi bir şey çıkacaktır. Bir örnekle açıklamak gerekirse:

 • “This machine make the loudest voice i have ever heard”

( Bu makine şimdiye kadar duyduğum en yüksek sesi çıkartıyor. )

Bu cümlede makineyi, o kişinin duyduğu diğer tüm seslerle karşılaştırdık ve onu diğerlerinden daha üstün tuttuk. Bunun için Superlative cümle yapısını kullandık.

Gelin superlative konusunu biraz daha derinlemesine inceleyelim.

Superlative Cümleleri Nasıl Kurulur?

superlative cümle kurma formülü

Superlative kalıbında cümle ögelerinizin dizilimi şu şekilde olmalıdır:

!!!! ‘Subject (özne) + Verb(fiil) + the + Superlative Adjective ( üstünlük sıfatı ) + object ( nesne)’

Öge sıralamasını bu şekilde ayarladıktan sonra sıra sıfatınızı belirtmeye geldi.

Superlative kalıbında sıfatlarınız mutlaka başlarına the artikelini almalıdır. Comparative den en önemli farklarından birisi de budur.

!! Sıfatınız eğer tek heceli ise sonuna “-est” eki alacaktır.

Superlative Örnek Cümleleri

 • “Van Gölü is the biggest lake in the Turkey.”      ->   the biggest

( Van Göle Türkiye’deki en büyük göldür.)

 • “Cheetah is the fastest animal”              -> the fastest

(Çita en hızlı hayvandır)

 • “ I saw the tallest person in the world last night”        -> the tallest

(Geçen gece dünyadaki en uzun insanı gördüm.)

!!!! Sıfatınız tek heceli ve sonu y harfiyle bitiyorsa sondaki ‘y’ harfi ‘i’ harfine dönüşecektir:

 • This is the happiest news of my life!              ->    the happiest

(Haytımın en mutlu haberi bu!)

 • I always wake up the earliest in our home.                 ->   the earliest

(Bizim evde her zaman en erken ben uyanırım.)

!!!! Sıfatınız eğer çok heceli ve uzunsa the artikelinden sonra ve sıfattan önce “most” kelimesi kullanılır.

 • You are the most attractive woman in this place.       ->   most attractive

(Bu ortamdaki en çekici kadın sensin.)

 • This watch is the most expensive watch i have ever seen!           ->   most expensive

(Bu hayatımda gördüğüm en pahalı saat.)

Haydi gelin birkaç örnek verelim:

 • Jeff Bezos is the richest person in the world.         ->   the richest
 • Einstein was the most intelligent scientist.            ->   the most intelligent
 • You have the most beautiful eyes i have ever seen.        ->   the most beautiful
 • You are the best player in the team.          ->    the best player

Evet arkadaşlar sizlere bugün İngilizcedeki önemli konulardan birisi olan Comparative and Superlative konusunu anlattık.

Geriye sadece birkaç tane istisna kaldı. Hadi onlardan da bahsedelim:

!!!! Quiet, clever, narrow ve simple sıfatları hem kısa hem de uzun sıfat kalıplarıyla kullanılabilirler.

Yani “Quieter” veya “more quiet” Superlative olarak da “the quietest” veya “the most quiet” gibi.

!!!! Kurallara uymayan 4 tane sıfat bulunmaktadır: bad, good, far, little. Bunların Comparative ve Superlative formunu ezberlemelisiniz.  

Adjective               Comparative            Superlative

Bad                         Worse                       The Worst

Good                      Better                       The Best

Far                          Further                     The Furthest

Little                       Less                           The Least

Yorum Yaz