switch (fiil)

 1. Değiştirme, değişme
 • I don’t like your clothes because it’s colors are very pastel and looks unfashionable so you should switch it.
  (Kıyafetini beğenmedim çünkü renkleri çok pastel ve demode gözüküyor bu yüzden onları değiştirmelisin.
 • I want to switch my university department because I am not happy with my current department.
  (Üniversitedeki bölümümü değiştirmek istiyorum çünkü şu anki bölümümde mutlu değilim.)
 • Student: What is the meaning of switch?
  (Öğrenci: Switch ne demek?)
  Teacher: Switch means to swap something.
  (Öğretmen: Switch bir şeyi değiştirmek demektir.)

switch (isim)

 1. Şalter
 • You must repair the switches because the elpower’s gone.
  (Şalteri tamir etmen gerekiyor çünkü elektrik kesildi.)
 1. Switch off (kapatmak)
 • The lamp was very bright and because of that I couldn’t sleep for a moment so I switched off the lamp.
  (Lamba çok parlaktı ve bu yüzden bir an bile gözüme uyku girmedi, lambayı kapattım.)

Switch Ne Demek? Switch Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Change
 • Commute
 • Exchange
 • Shift
 • Substitute
 • Swap
 • Trade
 • Flogger
 • Lash
 • Scourge
 • Whip
 • Swish
 • Wag
 • Waggle
 • Whisk
 • Bang
 • Bash
 • Bat
 • Beat
 • Belt
 • Biff
 • Blow
 • Bop
 • Box
 • Buffet
 • Bust
 • Chop

Switch Ne Demek? Switch Kelimesi ile Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Stagnation
 • Inactivity
 • Monotony
 • Similarity
 • Uniformity
 • Maintain
 • Fail
 • Need
 • Failure
 • Miss
 • Stability
 • Loss
 • Inaction

Yorum Yaz