beat (fiil)

 1. Dövmek
 • Once, when I was in college, I have beaten by ten men who have clubs.

(Bir keresinde, üniversitedeyken ellerinde sopalar olan on tane adam tarafından dövüldüm.)

 • Police took a man in custody because he beats his wife and his children brutally.

(Polis bir adamı karısını ve çocuklarını vahşice dövdüğü için gözaltına aldı.)

 • I am taking Kung Fu classes because I don’t want to beaten by anyone.

(Kung Fu dersleri alıyorum çünkü kimsenin beni dövmesini istemiyorum.)

 1. Yenmek, yenilgiye uğratmak
 • I am very happy because we learned that my mother beats the lung cancer.

(Çok mutluyum çünkü annemin akciğer kanserini yendiğini öğrendik.)

 • My school’s basketball team beats our neighbor school’s team with a huge gap.

(Okulumun basketbol takımı komşu okulun takımını büyük bir farkla yenilgiye uğrattı.)

Beat Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Bash
 • Baste
 • Bat
 • Batter
 • Belabor
 • Belt
 • Birch
 • Bludgeon
 • Buffet
 • Bung up
 • Club
 • Curry
 • Do
 • Drub
 • Fib