skill (isim)

 1. Yetenek, maharet, beceri, vasıf, hüner
 • Survival skills are so high that she can live alone.
  (Hayatta kalma becerileri o kadar yüksek ki yalnız yaşayabilir.)
 • She climbed the career ladder one by one due to her professional skills.
  (Mesleki becerilerinden dolayı kariyer basamaklarını tek tek tırmandı.)
 • Summer holidays are perfect times to learn new hobbies and develop skills.
  (Yaz tatilleri, yeni hobiler öğrenmek ve beceriler geliştirmek için mükemmel zamanlardır.)
 • Children who have the skill to play piano should start education at a very young age.
  (Piyano çalma becerisine sahip çocukların çok küçük yaşta eğitime başlamaları gerekir.)
 • Student: What is the meaning of skill?
  (Öğrenci: Skill ne demek?)
  Teacher: Skill meaning is the ability, coming from one’s knowledge, practice, aptitude to do something well .
  (Öğretmen: Kişinin bilgisinden, uygulamasından, bir şeyi iyi yapma yeteneğinden gelen yetenek demektir.)

Skill Kelimesinin Diğer Sözcüklerle Kullanılmasıyla Ortaya Çıkan Yapılar

 • Display skill: Beceri göstermek
 • Acquire skill: Beceri edinmek
 • A skill one can use to support oneself: Altın bilezik
 • Inherent skill: Doğuştan sahip olunan yetenek ve beceriler
 • Life skill: Hayat becerisi
 • Superior skill: Üstün beceri
 • Professional skill: Mesleki beceri

Skill Ne Demek? Skill Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Expertise
 • Adroitness
 • Dexterity
 • Ability
 • Prowess
 • Competence

Skill Ne Demek? Skill Kelimesi ile Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Clumsiness
 • Incompetence
 • Avocation
 • Fun
 • Incapacity
 • Ignorence
 • Ineptness
 • Inexperience
 • Inability
 • Lack
 • Entertainment
 • Incapability
 • Difficulty
 • Stupidity

Yorum Yaz