Serendipity Türkçe ne demek?

Serendipity (isim)

 1. Mutlu tesadüf, aramazken bulmak, iyi şans
 • My success in my garden is due mostly to serendipity.
  (Bahçemdeki başarım büyük ölçüde mutlu bir tesadüfe dayanıyor.)
 • It was only through pure serendipity that I met my best friend!
  (En yakın arkadaşımla karşılaşmam gerçekten safi iyi şanstı.)
 • I am hoping that serendipity will lead me to the right place.
  (Umuyorum ki iyi şans doğru yeri bulmamda bana liderlik edecek.)
 • Or, through serendipity, we met with our soul mates.
  (Ya da, ruh eşlerimizle şans eseri karşılaştık.)
 • We all have experienced the serendipity of relevant information arriving just when we were least expecting it.
  (Hepimiz gereken bilginin tam da biz onu beklediğimiz zaman gelmesini tecrübe etmişizdir.)
 • Nature has created a wonderful serendipity.
  (Doğa muhteşem bir mutlu tesadüf yarattı.)
 • Student: What does serendipity means?
  (Öğrenci: Serendipity ne demek?)
  Teacher: Serendipity means blessing.
  (Öğretmen: Serendipity iyi şans demektir.)

Eş Anlamlı Kelimeler

 • blessing
 • boon
 • fluke
 • godsend
 • hit
 • strike
 • windfall
 • fortunateness
 • fortune
 • luck
 • luckiness
 • break
 • chance
 • coincidence
 • opportunity
 • coup
 • stroke

Zıt Anlamlı Kelimeler

 • knock
 • misadventure
 • mishap
 • adversity
 • curse
 • debacle (also débâcle)
 • sorrow
 • tragedy
 • trouble
 • calamity
 • cataclysm
 • catastrophe
 • disaster
 • defeat
 • failure
 • fizzle
 • nonachievement
 • nonsuccess
 • accident
 • casualty
 • disappointment
 • lapse
 • letdown
 • reversal
 • reverse
 • setback
 • slipup
 • circumstance
 • destiny
 • doom
 • fate
 • lot
 • jinx
 • mischance
 • misfortune
 • unluckiness

Yorum Yaz