İngilizce, her ne kadar Türkçeyle kıyaslandığında bir sürü farklı özelliği olsa da her dilin sahip olduğu gibi belli başlı ortak kurallara sahiptir. Bunlardan birisi de İngilizce Zamirler yani “Pronouns” konusudur. Zamirler günlük konuşmada, yazışmalarımızda ve dinlediğimiz bazı şeylerde sıklıkla önümüze çıkmaktadır. Eğer İngilizceye hâkim olmak ve etkin bir şekilde cümle kurabilmek istiyorsanız Pronoun konu anlatımı temalı yazımızı iyi incelemenizi öneririz.

Bu yazımızda Pronoun nedir, Pronoun tablosu, İngilizce zamirler listesi, object pronoun ve subject pronoun gibi konuları İngilizce zamir araştırmalarıyla ve bolca örnekle işleyeceğiz. Öncelikle Pronoun nedir ve nerelerde kullanılır ona bir göz atalım.

Pronoun Nedir?

Pronoun, Türkçedeki “zamir” kelime türü ile aynı anlama gelmektedir. Nesnelerin veya kişilerin yerine kullanılan sözcüklere İngilizcede pronoun denmektedir. Basit bir açıklaması olsa da kullanım alanı çok geniş olduğundan ve sık kullanıldığından, kolayca karıştırılabilen ve hataya oldukça müsait bir kelime türüdür. Gelin İngilizce zamirler listesini kullanım alanlarını ayırarak inceleyelim.

İngilizce Zamir Türleri Nelerdir?

Zamirler şahısların yerini tutabileceği gibi (Subject pronoun), nesnelerin de yerini tutabilirler (Object pronoun) veya işaret ettiğimiz bir şeyin yerini tutabilirler. Bu yüzden zamirlerin birden fazla türü vardır. Hepsini tek tek ve örnekler eşliğinde ele alarak konuyu daha anlaşılabilir ve kolay kılacağız.

Subject Pronouns (Şahıs Zamirleri)

Cümlede bir ismin yani bir kişinin yerine kullanılan zamirlere “Subject Pronoun” denir. Bu zamirler cümlede direkt olarak özne ögesini temsil eder. Bir cümlede bir işi yapan kişiden bahsederken, ismini kullanmayıp bu zamirleri kullanırız.

Subject PronounŞahıs Zamiri
IBen
YouSen/Siz
WeBiz
TheyOnlar
HeO (erkek)
SheO (kadın)
ItO (cansız varlık)

İngilizce zamir tablosunda gördüğünüz bu subject pronoun örneklerini birer cümlede kullanalım.

 • I want to give you some advice about this job.
  (Bu iş hakkında sana bazı tavsiyeler vermek istiyorum.)
 • You look so beautiful in this white dress.
  (Bu beyaz elbise ile çok güzel gözüküyorsun.)
 • We were so happy in the winter nights when the whole family was together.
  (Tüm ailenin bir arada olduğu kış gecelerinde çok mutluyduk.)
 • They were talking about the project which is so expensive.
  (Pahalı olan proje hakkında konuşuyorlardı.)
 • He couldn’t pass this class because he argued with his professor during the entire lesson.
  (Bu dersi geçemedi çünkü bütün bir ders boyunca profesörüyle tartıştı.)

Object Pronouns (Nesne Zamirleri)

Nesne zamirleri ise, cümlede nesne görevinde yani “object” görevinde kullanılan ögenin yerini alırlar. O cümledeki eylemden etkilenen bir kişiyi veya bir nesneyi temsil edebilirler. Öge sıralamasında ise nesne gibi fiilden sonra yer alırlar.

Object pronounsNesne zamirleri
MeBeni, bana
YouSeni, sana / Sizi, size
UsBizi, bize
ThemOnları, Onlara
HimOnu, Ona (Erkek)
HerOnu, Ona (Kadın)
ItOnu, Ona (Cansız varlık)

Yukarıda gördüğünüz “Object Pronoun” tablosunu örnekler vererek açıklayalım.

 • Are you joking with me? How can you sell this car without informing me?

(Benle dalga mı geçiyorsun? Bu arabayı bana haber vermeden nasıl satarsın?)

 • I believe you more than anyone else here.

(Sana buradaki herkesten daha fazla güveniyorum.)

 • They are not like us. They have a different lifestyle.

(Onlar bizim gibi değiller. Farklı bir yaşam stilleri var.)

 • My father has gone to talk to them about the noise they made.

(Babam onlarla, yaptıkları gürültü hakkında konuşmaya gitti.)

 • I don’t trust him. He looks like he is lying.

(Ona güvenmiyorum. Yalan söylüyor gibi duruyor.)

 • Just leave it on the floor and help me to carry these things.

(Onu yere bırak ve hemen bu şeyleri taşımama yardım et.)

 Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri)

Bu zamir türü, Türkçedeki aitlik ve iyelik zamirlerinin birebir karşılığıdır. Bir nesneden bahsederken adıyla hitap etmek yerine “benimki, onunki” gibi kelimeleri kullanabiliriz. İşte İngilizcede de bu tür kullanımları possessive pronouns ile sağlarız.

Possessive Pronounİyelik Zamiri
MineBenimki
YoursSeninki / Sizinki
OursBizimki
TheirsOnlarınki
HisOnunki (Erkek)
HersOnunki (Kadın)
ItsOnunki (Cansız Varlık)
 • Thank you but I brought mine.

(Teşekkür ederim ama benimkini getirdim.)

 • Is this pencil yours? I’ve found that in your room.

(Bu kalem senin mi? Onu senin odanda buldum.)

 • This farm has been ours for generations and it is going to be ours.

(Bu çiftlik nesillerdir bizim elimizde ve bizim olmaya devam edecek.)

 • Our coal is over. I will borrow theirs.

(Bizim kömürümüz bitti, onlarınkini ödünç alacağım.)

 • I know your name but I don’t know hers.

(Senin ismini biliyorum ama onunkini bilmiyorum.)

İyelik zamirleri, iyelik sıfatları ile kurulan sıfat tamlamalarının yerine kullanılır. Bir cümlede “my jacket” sıfat tamlamasının yerine “mine” zamirini kullanabilirsiniz.

Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri)

Türkçede dönüşlülük zamirinin karşılığı “kendi” sözcüğüdür. İngilizcede ise Reflexive Pronouns, kendi sözcüğünün şahıslara göre ek almasıyla oluşur. Bu sözcükler cümlede genelde pekiştirme anlamında kullanılmaktadırlar.

Reflexive PronounDönüşlülük Zamiri
MyselfKendim
YourselfKendin / Kendiniz
OurselvesKendimiz
ThemselvesKendileri
HimselfKendisi (Erkek)
HerselfKendisi (Kadın)
ItselfKendisi (Cansız Varlık)

Bu zamirler cümlelerde çeşitli anlamlar içerebilir. Önüne veya arkasına aldığı bazı ekler kullanım yerlerini değiştirebilir. Ama “kendi” sözcüğü her zaman bir zamir olarak kabul edilir.

 • Do not touch that, I will do it by myself.

(Ona dokunma, bu işi kendim yapacağım.)

 • Can you talk about yourself please?

(Lütfen kendinden bahseder misin?)

 • We will cook this meal for ourselves and eat it together.

(Bu yemeği kendimiz için yapacağız ve beraber yiyeceğiz.)

 • They don’t know themselves well.

(Kendilerini iyi tanımıyorlar.)

 • He is saying that he did this homework by himself.

(Bu ödevi kendi başına yaptığını söylüyor.)

Indefinite Pronouns (Belgisiz Zamirler)

Belgisiz zamirler, Türkçede kullanıldığı gibi bir kişiyi ve bir şeyi direkt olarak temsil etmezler. Yaygın olarak, genel manada bazı şeyleri belirtmek için kullanılırlar. Çok fazla belgisiz zamir vardır. Bu yüzden sizlere bazılarını sıralayacağız.

KişiŞeyYer
Somebody / SomeoneSomethingSomewhere
Anybody / AnyoneAnythingAnwhere
Everybody / EveryoneEverythingEverywhere
Nobody / NooneNothingNowhere

Kişi için kullanılan -body ve -one aynı anlama gelmektedir. Sadece -body resmi dilde, -one ise günlük dilde daha çok kullanılır.

 • Somebody wants to see you Mr.Blackwood.

(Bay Blackwood, birisi sizi görmek istiyor.)

 • I will do anything you want, please forgive me.

(Lütfen beni affet, istediğin her şeyi yapacağım.)

 • Take me somewhere nice.

(Beni güzel bir yere götür.)

 • I have no relationship with someone else.

(Bir başkasıyla ilişkim yok.)

Bu yazımızda sizlere genel olarak “Pronoun” nedir?”, “Nerelerde kullanılır?” örnekler vererek ve iyice açıklayarak anlatmaya çalıştık. Oldukça sık kullanılan bu kelime türünü iyice öğrenmek İngilizcenize büyük bir katkı sağlayacaktır. Verdiğimiz örnekleri iyice inceleyip kullanım alanlarını güzelce öğrenirseniz, İngilizce Zamirlere hâkim olabilirsiniz.