Bugün, Present Perfect Tense konu anlatımı ve Present Perfect Tense örnek cümleleri üzerinde duracağız. Present Perfect Tense, çok karıştırılan ve anlaşılması biraz zor olan bir konudur.

Türkçe’de tam olarak bir zaman karşılığı olmaması, bu kalıbı öğrenmeyi daha zor hale getiriyor. Simple Past Tense ile sık sık karıştırılan bu kalıbın kurallarını iyice öğrenip, kullanım alanlarını bilirsek karışıklığı engellemiş oluruz.

Present Perfect Tense Nedir, Present Perfect Tense kullanım alanları, Present Perfect Tense olumlu cümleler, Present Perfect Tense olumsuz cümleler ve Present Perfect Tense soru cümleleri gibi konu başlıklarının hepsini detaylı bir biçimde bol örnekle inceleyeceğiz.

Gelin öncelikle Present Perfect Tense nedir daha yakından bakalım.

Present Perfect Tense Nedir?

Present Perfect Tense, geçmiş zamana ait durumları anlatmak için kullanılan bir kalıptır. Genel olarak iki ana kullanım alanı vardır. Yaşadığımız deneyimlerden bahsederken İngilizce belirsiz geçmiş zamanı kullanırız.

Örneğin bir kişiye okuduğunuz kitaptan bahsedecekseniz ve ona öneride bulunacaksanız:

“I have read this book and I am absolutely recommending it.” Yani,

“Bu kitabı okudum ve kesinlikle öneriyorum.” şeklinde bir cümle kurmalısınız.

İkinci bir kullanım alanı olarak, geçmişte yaşanan ama günümüzde hala etkileri devam etmekte olan olaylar için bu tense’i kullanırız.

Örnek olarak kafamızı bir yere vurduysak ve hala ağrısı devam ediyorsa, bunu birine anlatırken: “I have hit my head to the wall and I think it is swelling.” Yani “Kafamı duvara vurdum ve sanırım şişiyor.” cümlesini kullanırız.

İngilizce Belirsiz Geçmiş Zaman Kullanım Alanları

Present Perfect Tense’in belli başlı kullanım alanlarını örnekler vererek açıklayalım. Böylece bu zamanı diğer zamanlardan, özellikle de Simple Past Tense’den ayırmış olursunuz.

 • Geçmişte Yaşanan Ama Şimdiki Zamanda Da Etkileri Süren Durumları Anlatmak İçin: Present Perfect Tense, en sık bu tür cümlelerde karşımıza çıkıyor. Bir olay yakın bir zamanda yaşanmış ve hala etkileri devam ediyorsa, bu olayı anlatırken kullanırız.
 • He has drunk my milk when I went to the toilet.

(Ben tuvalete gittiğimde sütümü içmiş (Sütü yeni içmiş ve sütün olmaması geçerliliğini koruyor))

 • You have told me that I shouldn’t trust him.

(Ona güvenmem gerektiğini söylemiştin. (Söylemiş ve hala güvenmemesi gerektiğini düşünüyor))

 • My father has taken the car to get washed.

(Babam arabayı yıkamaya götürdü (Hala yıkamada))

 • I have charged my phone before I left the house.

(Evden çıkmadan önce telefonumu şarj ettim (hala şarjı var))

 • Tecrübe Ettiğimiz Olaylardan Veya Daha Önce Başımızdan Geçen Şeylerden Bahsederken:

Deneyimlediğimiz şeyleri başkasına söylerken, onları haberdar etmek isterken veya onlara bu konu hakkında öneride bulunurken, Present Perfect Tense kullanırız.

 • I have used this brand before but I wasn’t satisfied.

(Bu markayı daha önce kullandım ama memnun kalmadım.)

 • You have tried the trekking before, how was that experience?

(Sen daha önce doğa yürüyüşü yapmıştın, nasıl bir deneyimdi?)

 • He has tasted Turkish Coffee while he was traveling but I guess he didn’t like it that much.

(Gezideyken Türk Kahvesi’ni denedi ama sanırım o kadar da beğenmedi.)

 • We have never seen such a fascinating landscape before.

(Daha önce bu kadar büyüleyici bir manzara görmedik.)

 • Geçmişte Başlayan Ama Daha Tamamlanmamış Ya Da Yeni Tamamlanmış Eylemlerden Bahsederken:

Yapımına geçmişte başlanan ama daha bitmemiş, hala yapılmaya devam eden veya daha henüz tamamlanmış eylemleri anlatmak için Present Perfect Tense kullanılır.

 • You haven’t brought your homework to me yet.

(Ödevini henüz bana getirmedin.)

 • She has just left the building.

(Binayı az önce terk etti.)

 • I haven’t finished making a model plane yet.

(Daha maket uçak yapmayı bitirmedim.)

 • We have just talked about you, what a surprise!

(Bu ne sürpriz, az önce senin hakkında konuştuk.)

İngilizce Belirsiz Geçmiş Zaman Gramer Kuralları

Present Perfect Tense ile cümle kurarken, Perfect Tense’in belirteci olan have/has yardımcı fiilini ve fiilin 3. halini kullanırız.

olumlu cümle yapısı

‘Subject + have/ has + Verb 3 + object + time expressions’

‘Özne + yardımcı fiil + fiilin 3. hali + nesne + zaman ifadeleri’

Hemen olumlu, olumsuz cümleleri ve soru cümlesini tanıtarak örnekler verelim.

Present Perfect Tense Olumlu Cümle Yapısı

Present Perfect Tense’in olumlu cümlelerinin öge dizilimi yukarıdakiyle aynıdır.

Subject/ ÖzneAuxiliary Verb/ Yardımcı FiilVerb 3/ FiilObject/ Nesne
IHaveGoneTo School
YouHaveGoneTo School
WeHaveGoneTo School
TheyHaveGoneTo School
HeHasGoneTo School
SheHasGoneTo School
ItHasGoneTo School

Gelin biraz olumlu cümle örneği verelim.

 • I have already prepared the meal for our guests tonight.

(Bu akşamki misafirlerimiz için yemeği çoktan hazırladım.)

 • You have bought so many things since the beginning of the holiday.

(Tatilin başlangıcından beri çok fazla eşya satın aldın.)

 • We have worked there for 3 weeks.

(Orada 3 hafta boyunca çalıştık.)

 • You have just told me the same thing.

(Aynı şeyi daha az önce söyledin.)

Present Perfect Tense Olumsuz Cümle Yapısı

Olumsuz cümlelerde yardımcı fiil olan have/has not ekini alır.

olumsuz cümle yapısı

‘Subject + have/ has – not + Verb 3 + object + time expressions’

‘Özne + yardımcı fiil – not + fiilin 3. hali + nesne + zaman ifadeleri’

Subject/ ÖzneAuxiliary Verb/ Yardımcı FiilVerb 3/ FiilObject/ Nesne
IHave not/ Haven’tGoneTo School
YouHave not/ Haven’tGoneTo School
WeHave not/ Haven’tGoneTo School
TheyHave not/ Haven’tGoneTo School
HeHas not/ Hasn’tGoneTo School
SheHas not/ Hasn’tGoneTo School
ItHas not/ Hasn’tGoneTo School
 • I haven’t met your parents yet, don’t you think it is time?

(Ailenle daha tanışmadım, sence de zamanı gelmedi mi?)

 • You haven’t seen me since the 15th of March, do you miss me?

(Beni 15 Mart’tan beri görmedin, özledin mi?)

 • She has not been here for days, did something bad happen to her?

(Günlerden beri burada yok, acaba başına kötü bir şey mi geldi?)

 • They haven’t come to the school trip with us.

(Bizimle okul gezisine gelmediler.)

Present Perfect Tense Soru Cümlesi Yapısı

Soru cümlelerinde, yardımcı fiilimiz başa gelmektedir. Yani öge sıralaması şu şekilde oluyor.

present perfect tense soru cümlesi

‘Have/has + Subject + Verb 3 + Object + Time Expressions’

‘Have/has + Özne + Fiilin 3. hali + Nesne + Zaman İfadeleri’

Auxiliary Verb/ Yardımcı FiilAuxiliary Verb/ Yardımcı FiilVerb 3/ FiilObject/ Nesne
HaveIGoneTo School?
HaveYouGoneTo School?
HaveWeGoneTo School?
HaveTheyGoneTo School?
HasHeGoneTo School?
HasSheGoneTo School?
HasItGoneTo School?
 • Have you tried this dessert before? It is so delicious.

(Bu tatlıyı daha önce denemiş miydin? Çok lezzetli.)

 • Has she completed the work we gave to her?

(Ona verdiğimiz işi bitirdi mi?)

 • Have I shouted at you even once until now?

(Şimdiye kadar sana bir kere bile bağırdım mı?)

 • Has your mother taught you how to treat people?

(Annen sana insanlara nasıl davranman gerektiğini öğretti mi?) Bu konu anlatımında Present Perfect Tense ile ilgili her detaya değindik.

Present Perfect Tense’e örnek cümleler ile gramer kuralları ve kullanım alanları daha iyi ve net bir şekilde aklınızda yer edecek. Bu yazı yardımıyla birkaç kere pratik yaptığınız zaman, bu zaman kalıbına hâkim olmaya başladığınızı göreceksiniz.

Yorum Yaz