İngilizcede geçmiş zamanda yaşanmış olayları konuşurken kullanabileceğiniz birden fazla Tense bulunmaktadır. Hangi durumda hangisini kullanacağınızı bilmek kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlar. Bu kadar Tense içinde “Past Perfect Tense” belki de en nadir kullanılan zamanlardan bir tanesidir.

Past Perfect Tense’i diğerlerinden ayırmak, kurallarını doğru öğrenip cümlelerinizi doğru kurmak ve hata yapmamak istiyorsanız yazımızı dikkatlice okuyup bu zamanı tüm ayrıntılarıyla öğrenebilirsiniz.

Tüm durumlar hakkında sizlere örnekler verip konuyu iyice kavramanızı ve alıştırma yapmanızı sağlayacağız. Lafı uzatmadan bu tense’in ne olduğunu ve ne anlama geldiğini açıklamakla yazımıza başlayalım.

Past Perfect Tense Nedir?

Past Perfect Tense aslında Türkçedeki “Miş’li Geçmiş Zaman” konusuna tekabül etmektedir.

Geçmişte yaşanan bir olaydan daha da öncesini anlatmak için Past Perfect Tense kullanırız.

Burada birazcık kafanız karışmış olabilir çünkü geçmiş zaman için normalde Simple Past Tense kullanıyorduk.

Evet doğru, Simple Past Tense’i geçmiş zaman için kullanıyorduk ama Past Perfect Tense, Simple Past Tense ile kurulmuş bir cümlenin ardından, o cümlenin de geçmiş zamanını nitelendirmek için kullanılır. Kafanızın karışıklığını bir örnekle giderelim.

 • I had arrived home before my son came back from the school.

(Oğlum okuldan dönmeden önce eve ulaşmıştım.)

Burada geçmiş zamanda olan bir olaydan yani çocuğun eve dönmesinden bahsediyoruz. Burada Simple Past Tense kullanıyoruz. Ardından ise bu olay yaşanmadan önce zaten eve ulaşmıştım diyoruz yani geçmiş zamandaki bir olaydan önce yaşanan bir olayı anlatmamız gerekiyor. Burada da Past Perfect Tense kullanıyoruz.

Bir örnek daha vererek durumu pekiştirelim.

 • We had closed the store by the time she arrived. So it was too late.

(O gelene kadar dükkânı kapatmıştık. Yani çok geçti.)

Burada ise dükkânı kapatma eylemi kızın gelme eyleminden önce yapılıyor. Bu durumu vurgulamak ve belirtmek için Past Perfect Tense kullanmalıyız. Kızın gelme durumu da geçmiş zamanda olduğu için ama cümle içinde sonradan gerçekleşen eylem o olduğu için de Simple Past Tense kullanırız.

Past Perfect Tense Nerelerde Kullanılır?

Her ne kadar hepsi biraz benzese de Past Perfect Tense’in birkaç tane kullanım yeri vardır. Bu yerleri iyice öğrenirsek başka tense’lerle Past Perfect Tense’i karıştırmamış oluruz.

Geçmişte Yer Alan İki Olaydan Daha Önce Olanı Anlatırken

Bu yazının başından beri bahsettiğimiz klasik Past Perfect Tense kullanımına giriyor. Birkaç örnekle durumu anlayalım:

 • My father left after he had talked on the phone.

(Babam telefonla konuşmuştu, sonra evden gitti.)

 • I had made my homework before my mother warned me about that.

(Annem beni ödevlerim hakkında uyarmadan önce, ödevlerimi bitirmiştim.)

 • We had prepared dinner when my father joined us.

(Babam bize katıldığında akşam yemeğini hazırlamıştık.)

Geçmişte Bir Olay Yaşandığında Meydana Gelen Etkileri Anlatırken

Geçmişte bir olay yaşandıysa ve bu olayın ardından bir etki meydana geldiyse, bir duygu değişimi olduysa bu olayı Past Perfect Tense kullanarak anlatırız.

 • She felt so happy after her cargo had arrived.

(Kargosu geldikten sonra çok mutluydu.)

 • He was COPD although he had quit smoking.

(Sigarayı bırakmış olmasına rağmen KOAH hastasıydı.)

Geçmişte Planlanan Ama Gerçekleşmeyen Bir Olaydan Bahsederken

Planı geçmişte yapılan bir olay, bu plana rağmen gerçekleşmediyse bu cümlelerde Past Perfect Tense kullanılır.

 • He had planned to study at Oxford, but his GPA did not meet the requirements.

(Oxford’da okumayı planlıyordu, ancak not ortalaması gereksinimleri karşılamadı.)

 • My sister had wanted to see the pyramids in Egypt, but there was a coup in the country.

(Kız kardeşim Mısır’daki piramitleri görmek istemişti ama ülkede darbe oldu.)

Past Perfect Tense Cümle Yapısı

Adından anlaşılacağı üzere Past Perfect Tense geçmiş zamanı anlatır ve “Perfect” olduğu için fiil V3 formunda karşımıza çıkar. Present Perfect Tense’den tek farkı, geçmiş zamanda yaşandığı için, yarrdımcı fiilimiz olan “have/has” in V2 haline dönüşmesi, yani “had” olmasıdır. Haydi gelin öge sıralamasına göz atalım.

‘Subject+ had+ V3 + object + time expressions’

‘Özne + yardımcı fiil+ fiilin3. Hali + nesne + zaman ifadeleri’

Şimdi de tek tek olumlu, olumsuz ve soru cümlelerine özel cümle kalıplarına ve yapılarına göz atalım.

Past Perfect Tense Olumlu Cümle Yapısı

Olumlu cümleler yukarıda yazdığımız öge sıralamasının aynısı kullanılarak yapılır.

ÖzneYardımcı FiilFiil/V3Nesne  
Ihaddrunkwater
Youhaddrunkwater
Wehaddrunkwater
Theyhaddrunkwater
Hehaddrunkwater
ShehaddrunkWater
Ithaddrunkwater

Birkaç örnekle bu yapıyı pekiştirelim:

 • I had told you to be careful before you fall from the bicycle.

(Dikkatli olman gerektiğini bisikletten düşmeden önce söylemiştim.)

 • She had finished writing her article before the deadline came.

(Son teslim tarihi gelmeden önce makalesini yazmayı bitirmişti.)

 • When we entered the real estate office, they had finished their bargain.

(Emlak ofisine girdiğimizde, pazarlıklarını bitirmişlerdi.)

Past Perfect Tense Olumsuz Cümle Yapısı

Olumsuz cümle yapısının olumlu cümle yapısından tek farkı, yardımcı fiilimiz olan “had” kelimesinin, olumsuzluk eki alması yani yanına “not” kelimesinin gelmesidir.

‘Subject+ had not/ hadn’t+ V3 + object + time expressions’

‘Özne + had not/ hadn’t+ fiilin3. Hali + nesne + zaman ifadeleri’

ÖzneYardımcı fiilFiil/V3Nesne  
Ihadn’tdrunkwater
Youhadn’tdrunkwater
Wehadn’tdrunkwater
Theyhadn’tdrunkwater
Hehadn’tdrunkwater
Shehadn’tdrunkwater
Ithadn’tdrunkwater

Birkaç örnek vermek gerekirse:

 • When they came to check me, I hadn’t started doing my homework yet.

(Beni kontrol etmeye geldiklerinde, ödevimi yapmaya henüz başlamamıştım.)

 • He hadn’t helped me till I shouted him.

(Ben ona bağırana kadar bana yardım etmemişti.)

 • They hadn’t left our house before we called the police.

(Biz polisi çağırmadan önce evimizi terk etmediler.)

Past Perfect Tense Soru Cümlesi Yapısı

Soru cümlesi yaparken, yardımcı fiilimiz ile öznemizin yerini değiştirmemiz yeterli olacaktır. Yani yardımcı fiil başa gelecek sonrasında ise ögelerimiz sırası ile yer alacaktır. 

‘Had + subject + V3 + object + time expressions’

‘Had + özne + fiilin3. Hali + nesne + zaman ifadeleri’

Yardımcı FiilÖzneFiil/V3Nesne  
HadIdrunkwater
HadYoudrunkwater
HadWedrunkwater
HadTheydrunkwater
HadHedrunkwater
HadShedrunkwater
HadItdrunkwater

Birkaç örnek verelim ve pekiştirmiş olalım:

 • Had you seen that historical hotel before it was renovated?

(O tarihi oteli restore edilmeden önce görmüş müydünüz?)

 • Had you signed up for the school trip by the time the application deadline came?

(Son başvuru günü gelene kadar okul gezisine kaydolmuş muydun?)

 • Had you heard about that musician until you listened him at the concert.

(Konserde onu dinleyene kadar o müzisyeni hiç duymuş muydun?)

Past Perfect Tense Zaman Zarfları

Past Perfect Tense’de iki tane olay ayrı zamanlarda gerçekleştiği için zaman zarfı kullanmanız karışıklığı önlemenizi sağlayacaktır. İşte kullanabileceğiniz bazı zaman zarfları:

After: -den sonra
Already: çoktan
Before: -den önce
By the time/ By/ Until: -e kadar
For/ Since: -den beri
Just: Henüz, yeni, az önce.
Yet: Henüz
When: -dığında

Bu dersimizde Past Perfect Tense konusunu tüm detayları ile işledik. Belirttiğimiz noktalara dikkat ederseniz Past Perfect Tense’i her zaman yerinde ve doğru bir şekilde kullanabilirsiniz.

Yorum Yaz