İngilizcede yer alan bir diğer geçmiş zaman kalıbımız Past Continuous Tense. Özellikle Simple Past Tense ile çok karıştırılan bu kalıp, aslında basit bir mantığa sahiptir.

Bu derste Past Continuous Tense’in tüm detaylarını öğrenebilir, püf noktalara dikkat ederek ve verdiğimiz örneklerle karşılaştırarak bu kalıbı düzgün ve doğru şekilde kullanabilirsiniz.

İlk önce bu zaman kalıbının ne olduğunu açıklamakla başlayalım.

Past Continuous Tense Ne Demektir?

Past Continuous Tense, adından da anlaşılabileceği üzere hem past hem de continuous kalıplarının özelliklerini taşır. Yani olay hem geçmişte hem de belirli bir zaman aralığında gerçekleşir. Bu kalıbın tam Türkçe karşılığı “-yordum” ekidir. Mesela “gidiyordum” kelimesi, gitmek eyleminin geçmişte gerçekleştiğini, ama belirli bir zaman aralığında sürekli olarak yapıldığını gösterir.

Direkt olarak Türkçe karşılığı olsa da bu kalıp, İngilizcede belli başlı cümlelerde kullanılmaktadır. Eğer nerelerde kullanıldığını iyice anlayabilirsek, hem kalıbı daha iyi kavramış oluruz hem de yanlış kullanıma mahal vermeyiz. O zaman Past Continuous Tense cümlelerinin belli başlı kullanım alanlarına tek tek göz atalım ve örneklerle konuyu pekiştirip daha iyi anlayalım.

Past Continuous Tense Nerelerde Kullanılır?

Past Continuous Tense, Türkçe’ye çevirilince, devam eden geçmiş zaman olarak nitelendirilebilir. Yani eylem hem sürekli bir eylem olacak, hem de geçmiş zamanda yaşanmış olacak. Bazı kalıp durumları sizlere madde madde ve bol bol örnekle açıklayalım.

Geçmişte olan olay belirli bir süre devam etmişse

Bu aslında baştan beri bahsettiğimiz genel kullanım alanıdır. Past Continuous Tense cümleleri geçmişte devamlılık bildirir. Ne zaman başladığı veya bittiği bilinmeyen ama mutlaka bir süreç içerisinde olmuş, geçmiş olayları Past Continuous Tense ile anlatırız.

 • Our teacher was telling us a story during a lesson.

(Öğretmenimiz bize bir ders boyunca hikâye anlatıyordu.)

 • I was reading textbooks about my thesis.

(Bitirme tezim hakkında makaleler okuyordum.)

 • We were preparing breakfast yesterday morning.

(Dün sabah kahvaltı hazırlıyorduk.)

 • You were talking to him continuously at the restaurant.

(Restoranda sürekli onunla konuşuyordun.)

Geçmişte bir olay yaşanırken başka bir olay daha meydana gelmişse

Bu durum aslında daha sık kullanılan bir kalıptır. Bir olay devam ederken, başka bir olay meydana gelmişse, devam eden olayı anlatmak için Past Continuous Tense cümlelerini kullanırız. Olup biten olayı anlatmak için ise Simple Past Tense kullanırız.

 • I was taking a shower when the earthquake happened.

(Deprem olduğunda ben duş alıyordum.)

 • You called her while she was driving.

(O araba sürerken sen onu aradın.)

 • They were swimming in the sea when we looked out the window.

(Pencereden dışarıya baktığımızda denizde yüzüyorlardı.)

 • I was walking the dog when the postman came to my house.

(Postacı evime geldiğinde köpeğimi gezdiriyordum.)

Geçmişte iki olay aynı anda yaşanıyorsa

Geçmişte aynı anda yaşanan iki olay bir süreç bildiriyorsa, iki cümleyi de Present Continuous Tense ile oluştururuz.

 • The Football Team was training while we were taking our exams.

(Biz sınav olurken, futbol takımı antrenman yapıyordu.)

 • He was talking on the phone while we were having dinner with the family.

(Tüm aile yemek yerken o telefonuyla konuşuyordu.)

 • I was working in a hotel while they were enjoying their vacation.

(Onlar tatillerinin tadını çıkarırken ben bir otelde çalışıyordum.)

 • The maid was cleaning the bathroom while we were looking at the flat.

(Biz evi gezerken hizmetçi banyoyu temizliyordu.)

Past Continuous Tense kullanım alanları konusunun örneklerle üstünden geçtik. Şimdi bu kalıpla nasıl doğru ve gramer yapısına uygun cümleler kurabiliriz onu öğrenmemiz gerekiyor. Past Continuous Tense gramer yapısı ve Past Continuous cümleleri konusuna bir göz atalım.

Gramer Kuralları ve Cümle Yapıları

Past Continuous Tense cümle kurarken, hem continuous hem de past cümle kurallarına uygun hareket ederiz. Continuous cümle yapılarında bir yardımcı fiil bir de fiilin “-ing” eki getirilmiş halini kullanırız. Ama bu kalıp “past” olduğu için yardımcı fiil olarak “was/were” kullanırız. Cümle öge sıralaması da şu şekildedir:

past continuous tense cümle yapısı

‘Subject + was/were  + verb-ing  + object + time expressions’

‘Özne + yardımcı fiil + fiil-ing eki + nesne + zaman ifadeleri’

Şimdi dilerseniz past continuous tense cümle örnekleri, past continuous tense olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlesi konularına da göz atalım.

Past Continuous Olumlu Cümleler

Past Continuous Tense ile olumlu cümle kurarken, yukarıdaki cümle kalıbını izleyebiliriz.  Hadi gelin şahıslara göre tek tek cümle yazalım ve birkaç tane örnekle konuyu pekiştirelim.

ÖzneYardımcı FiilFiilNesne
Iwasreadingbook
Youwerereadingbook
Wewerereadingbook
Theywerereadingbook
Hewasreadingbook
Shewasreadingbook
Itwasreadingbook
 • You were blaming me for this situation.

(Bu durum için beni suçluyordun.)

 • You were having your meal when I saw you at the mall.

(Alışveriş merkezinde seni gördüğümde yemeğini yiyordun.)

 • I was playing video games while my mother was shouting at me.

(Annem bana bağırırken video oyunları oynuyordum.)

 • He was looking at me at the bus.

(Otobüste bana bakıyordu.)

Past Continuous Olumsuz Cümleler

Olumsuz cümledeki tek fark, yardımcı fiilin olumsuzluk eki olan not ekini almasıdır.

ÖzneYardımcı FiilFiilNesne
Iwas not / wasn’treadinga book
Youwere not / weren’treadinga book
Wewere not / weren’treadinga book
Theywere not / weren’treadinga book
Hewas not / wasn’treadinga book
Shewas not / wasn’treadinga book
Itwas not / wasn’treadinga book
 • You weren’t listening to me at that moment!

(O anda beni dinlemiyordun.)

 • He wasn’t smiling while they were making fun of him.

(Onunla dalga geçerlerken o gülümsemiyordu.)

 • She wasn’t watching the film at the cinema.

(Sinemadayken filmi izlemiyordu.)

Past Continuous Soru Cümleleri

Past Continuous Tense ile soru cümlesi yaparken, yardımcı fiili cümlenin başına almanız yeterli olacaktır. Yani şöyle:

Auxiliary Verb/ Yardımcı fiilSubject/ ÖzneVerb/ FiilObject/ Nesne
WasIreadinga book
Wereyoureadinga book
Werewereadinga book
Weretheyreadinga book
Washereadinga book
Wasshereadinga book
Wasitreadinga book
 • Was I crying a lot when I was a baby?

(Küçükken çok ağlıyor muydum?)

 • Were you going to your routine check-ups?

(Rutin kontrollerinize gidiyor muydunuz?)

 • Was your mother telling stories to you at nights?

(Annen geceleri sana hikayeler anlatıyor muydu?)

Bu konu anlatımında Present Continuous Tense ile ilgili tüm alt başlıklara değindik. Çeşitli örneklerle konuları iyice anlaşılır kılmaya özen gösterdik. Söylediğimiz noktalara dikkat ederek, bu kalıbı kolaylıkla kullanıp diğer kalıplardan ayırt edebilirsiniz.

Yorum Yaz