nirvana (isim)

 1. Nirvana, hırslardan arınılarak ulaşılan salt mutluluk
 • Last year I went to Nepal for reaching Nirvana with other Buddhist monks.

(Geçen yaz diğer Budist rahiplerle birlikte Nirvana’ya ulaşmak için Nepal’e gittim.)

 • Probably he reached the Nirvana because when I talk to him I saw the Dalai Lama in front of me.

(Muhtemelen o Nirvana’ya ulaşmıştı çünkü onunla konuşurken karşımda Dalai Lama’yı gördüm.)

 • I heard Buddhist monks eat only rice mush for months in order to reach the Nirvana.

(Budist rahiplerin Nirvana’ya ulaşmak amacıyla aylar boyunca yalnızca pirinç lapası yediğini duydum.)

 1. Yüce amaç, büyük hayal
 • Massachusetts Institute of Technology is a Nirvana for software and IT students.

(Massachusetts Teknoloji Enstitüsü yazılım ve bilişim öğrencilerinin nirvanasıdır.)

 • Climbing the summit of Mount Everest is the Nirvana of climbers.

(Everest Dağı’nın zirvesine tırmanmak dağcılar için bir nirvanadır.)

Nirvana Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Forgetfulness
 • Oblivion
 • Obliviousness
 • Camelot
 • Cockaigne
 • Eden
 • Elysium
 • Empyrean
 • Fantasyland
 • Heaven
 • Lotusland
 • Never-never land
 • New Jerusalem
 • Paradise
 • Promised land
 • Shangri-la
 • Utopia