Hate Türkçe ne demek?

hate (fiil)

 1. nefret etmek, kin beslemek
 • I hate summer. I am more like a winter person.
  (Yazdan nefret ederim. Ben daha çok kış insanı gibiyim.)
 • John and Samanta always hated each other. They can’t work at the same job.
  (John ve Samantha birbirlerinden her zaman nefret ettiler. Aynı işte çalışamazlar.)
 • Since I was a little child, I hate speaking in public.
  (Küçüklüğümden beri toplum içinde konuşmaktan nefret ediyorum.)
 • Student: What is the meaning of hate?
  (Öğrenci: Hate ne demek?)

  Teacher: Hate means to dislike.
  (Öğretmen: Hate nefret etmek demektir.)

hate (isim)

 1. nefret, kin
 • You could see the hate in her eyes while she was staring at Jimmy.
  (Jimmy’ye bakarken gözlerindeki nefreti görebiliyordunuz.)
 • Every time I think about Nancy, I can feel the feeling of hate is growing much stronger.
  (Nancy’yi her düşündüğümde nefret duygusunun çok daha güçlendiğini hissedebiliyorum.)
 • I don’t have any hate for him.
  (Ona karşı hiç nefretim yok.)

Hate Kelimesi ile Oluşturulan Kalıplar

 • hate to tell: ağzı varmamak
 • plant seeds of hate: nefret tohumları ekmek
 • hate one’s guts: tiksinmek
 • be full of hate: nefret duymak
 • pet hate: en çok nefret edilen

Hate ile Benzer Kelimeler

 • loathe
 • detest
 • abominate
 • loathing
 • detestation
 • hatred
 • dislike

Hate ile Zıt Anlamlı Kelimeler