Swordsman Türkçe ne demek?

Swordsman (isim)

 1. İyi kılıç kullanan kimse, silahşör, kılıç ustası, savaşçı
 • The swordsman lifted a sword from the ground and quickly attacked his opponent.
  (Kılıç ustası yerden bir kılıcı kaldırdı ve hızla rakibine saldırdı.)
 • He was the finest swordsman in the army, and possessed that daring recklessness which is the most useful quality of leadership against Asiatics.
  (Ordudaki en iyi kılıç ustasıydı ve Asyalılara karşı liderliğin en yararlı niteliği olan bu cüretkar pervasızlığa sahipti.)
 • He was the best swordsman in the army but still had some weaknesses
  (Ordudaki en iyi kılıç ustasıydı ama yine de bazı zayıflıkları vardı.)
 • Samurai are world famous Japanese swordman and the most important thing in their lives is their pride and dignity.
  (Samuraylar dünyaca ünlü Japon kılıç ustasıdır ve hayatlarındaki en önemli şey gururları ve haysiyetleridir.)
 • The king was a skilled swordsman and a powerful opponent without cheating or match-fixing.
  (Kral yetenekli bir kılıç ustasıydı, hile ve şike olmadan da güçlü bir rakipti.)
 • The expert swordsman was qualified to serve Queen Elizabeth and continued to serve for many years.
  (Uzman kılıç ustası, Kraliçe Elizabeth’e hizmet edebilecek yetkinlikteydi ve uzun yıllar hizmetlerine devam etti.)
 • Student: What does swordsman means?
  (Öğrenci: Swordsman ne demek?)
  Teacher: Swordsman means dueler.
  (Öğretmen: Swordsman savaşçı demektir.)

Swordsman Kelimesinin Diğer Sözcüklerle Oluşturduğu Yapılar

 • swordsman talent: silahşörlük yeteneği

Eş Anlamlı Kelimeler

 • dueler
 • fencer
 • gladiator
 • scrapper
 • combatant
 • battler
 • fighter
 • belligerent

Zıt Anlamlı Kelimeler

 • civilian
 • peaceful
 • amicable

Yorum Yaz