This Türkçe ne demek?

This (sıfat)

 1. Bu, yakın geleceğe/geçmişe ait, işbu, buradaki, şu, malum, bu kadar, bunu
 • Our lesson this week has been a very fun and instructive one.
  (Bu haftaki dersimiz oldukça eğlenceli ve öğretici bir ders oldu.)
 • I really can’t believe you told me this lie for years, didn’t you really feel so sorry for me?
  (Yıllardır bana bu yalanı söylediğine gerçekten inanamıyorum, gerçekten benim için üzülmedin mi?)
 • This is our home.
  (Burası bizim evimiz.)
 • You laughed at me when I told you about this idea, remember?
  (Sana bu fikirden bahsettiğimde bana gülmüştün, hatırladın mı?)
 • Student: What does this means?
  (Öğrenci: This ne demek?)
  Teacher: This means here.
  (Öğretmen: This, buradaki demektir.)

This Kelimesinin Diğer Sözcüklerle Oluşturduğu Yapılar

 • for this reason: bu sebepten
 • this time: bu sefer
 • depart from this life: toprak olmak
 • fall into this category: bu kategoriye girmek
 • this branch of knowledge: ilmin bu dalı
 • citizen of this country: bu ülke vatandaşı
 • regarding this issue: bu konu ile alakalı
 • films out this week: bu hafta vizyona giren filmler
 • this-worldliness: bu dünyanın işlerine dalma

Eş Anlamlı Kelimeler

 • aforementioned
 • already stated
 • here
 • previously mentioned
 • that
 • the indicated

Zıt Anlamlı Kelimeler

 • other one
 • despite
 • far
 • farther
 • further
 • opposite
 • other
 • that

Yorum Yaz