Believe Türkçe ne demek?

believe (fiil)

 1. inanmak, kanmak, inancı olmak, yemek, sanmak, zannetmek
 • If you don’t believe my excuse, then listen the voicemail that I lefted at your machine 2 days ago.
  (Mazeretime inanmıyorsan, 2 gün önce çağrı cihazına bıraktığım sesli mesajı dinle.)
 • When you truly believe something, there are no difficulties and glitches that can stop you.
  (Bir şeye gerçekten inandığınızda, sizi durdurabilecek zorluklar ve aksaklıklar yoktur.)
 • I really believed the lie that he went on vacation with his family last week.
  (Geçen hafta ailesiyle tatile gittiği yalanına gerçekten inandım.)
 • Believe me or not, I was telling the truth.
  (Bana inan veya inanma, doğruyu söylüyordum.)
 • Student: What does believe means?
  (Öğrenci: Believe ne demek?)
  Teacher: Believe means to accept.
  (Öğretmen: Believe inanmak demektir.)

Believe Kelimesinin Diğer Sözcüklerle Oluşturduğu Yapılar

 • believe in: inanmak
 • believe to be guilty: suçlu olduğuna inanmak
 • not to be able to believe one’s eyes: gözlerine inanamamak
 • be hard to believe: inanması güç olmak
 • believe something impossible: imkansız gözüyle bakmak
 • believe in superstitions: batıl inançları olmak
 • believe in religion: dine inanmak
 • believe in oneself: kendine güvenmek
 • believe in miracles: mucizelere inanmak

Eş Anlamlı Kelimeler

 • accept
 • admit
 • conclude
 • consider
 • have
 • hold
 • regard
 • suppose
 • think
 • trust
 • accredit
 • deem

Zıt Anlamlı Kelimeler

 • abandon
 • deny
 • disbelieve
 • discard
 • dismiss
 • dispute
 • disregard
 • exlude
 • forget
 • ignore

Yorum Yaz