yes (zarf)

 1. Evet (onaylamak, anlaşmaya varmak)
 • Do you agree with me?  – Yes, I agree.

(Bana katılıyor musun?) – Evet, katılıyorum.

 1. Evet (bir karşıtlığı tasdiklemek)
 • Don’t go that way. – Yes, I will.

(O taraftan gitme. – Evet gideceğim.)

 1. Evet (seslenişe cevap vermek)
 • Excuse me?  – Yes mam.

(Pardon bakar mısınız? – Evet hanımefendi.)

 1. Evet (kabul oyu ) *aye kelimesi de kullanılır

hay hay, elbette

 • Do you want go to lunch with me? – Yes I do.

(Benimle öğle yemeğine çıkmak ister misin? – Elbette isterim.)

 1. Hatta, üstelik
 • We went to the circus with her and yes, she offered it.

(Onunla birlikte sirke gittik, hatta teklifi de o yaptı.)

yes (isim)

 1. Evet
 • She said “yes”.

(O “evet” dedi.)

Yes için Eş Anlamlı Kelimeler

 • All right
 • Alright
 • Aye
 • Exactly
 • OK
 • Okay
 • Okeydoke
 • Okeydokey
 • Yea
 • Yeah
 • Yep
 • Yo
 • Affirmative

Yes için Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Nay
 • No
 • No way
 • Scarcely
 • Negative
 • Non placet