Would ne demek sorusu İngilizce’de birden fazla cevabı olan ve kapsamlı bir soruyu ifade eder. Will yardımcı fiilinin geçmişteki ifade şeklinden tutun da rica cümlelerinde kullanılan yardımcı fiil olma özelliğine kadar “would” kelimesinin geniş bir anlam yelpazesi vardır. Gelin şimdi would ne demek sorusu hakkında kafalardaki soru işaretlerini giderecek tüm anlamlara göz atalım:

Would Ne Demek Sorusunun “Future in The Past” Yapısıyla Bağlantısı

Would kelimesi İngilizce’de “Future in the Past” kalıbının bir parçası olarak kullanılabilmektedir. Türkçe olarak “Geçmişte Gelecek” olarak adlandırabileceğimiz bu yapıda would kelimesi -ecekti/-acaktı, -erdi/ardı anlamına geliyor. Fakat bu yapının içinde was/were going to da kullanıldığından ikisinin birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Aşağıda geçmişte gelecek cümlelerinde would kullanımını gösteren örnek bir cümleyi görebilirsiniz.

They called to say they would be late for the meeting but then the meeting was cancelled.

“Toplantıya geç kalacaklarını söylemek için aradılar fakat sonradan toplantı iptal edildi.”

Yukarıdaki cümlede genel olarak “They will be us” kullanımının geçmişteki anlatımını görmekteyiz. İçinde will barındıran fakat geçmişte kalmış bir cümleyi aktarırken would kullanılabilmektedir. Would ne demek sorusunun özellikle gelecek zamanın hikayesi kalıbını kullanırken, eski alışkanlıkları ifade ederken ve “will” kelimesinin geçmişte kalan halini ifade eden yapılarda çok detaylı cevapları bulunur. Bu nedenle bu konudaki detaylı eğitimlerden faydanarak konu hakkında daha kalıcı bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.

Future in the Past ve Would Kullanımı için Lingusta ile Hemen Tanışın

Teklifte veya Ricada Bulunurken Would Kullanımı

Would ne demek sorusunun bir yanıtı da İnglizce’de kibarlık belirten istek, rica ya da önerilerde kullanılmasıyla ilgilidir. Aynı zamanda kibarlık belirten tekliflerde de would kalıbı kullanılır.

I would love to travel to Europe.

Burada “Avrupa’ya seyahat etmeyi çok isterim.” cümlesinde kibarca bir istek belirtiliyor.

 Would you like to drive my car?

Burada “Arabamı kullanmak ister misin?” cümlesinde nazik bir şekilde karşı tarafa bir teklif sunulmuş.

I would say he is about forty.

“Onun kırk yaşında olduğunu söyleyebilirim.” cümlesinde kibarca bir tahmin belirtilmiş.

She would look better with longer hair.

“Saçları uzun daha iyi görünürdü.” cümlesinde bir hayalde canlandırma ve bu hayali aktarmanın yanı sıra tahmin de bulunuyor.

Would Ne Demek Sorusunun Diğer Şekillerde Kullanımı

İngilizce’de would ne demek sorusunun birçok karşılığı olabileceğinden bahsetmiştik. En fazla kullanılan anlamlarının dışında kullanılan belli başlı şekilleri de aşağıda topladık.

I wouldn’t have learned English if I hadn’t gone to England.

“İngiltere’ye gitmeseydim İngilizce öğrenemezdim.” Bunun gibi koşullu cümlelerde would yaygın olarak kullanılmaktadır.

I wish you would pass the exam.

“Sınavı geçmeni dilerdim.” Wish kelimesinin kullanıldığı bu tarz dilek belirten cümlelerde de would kullanılabilmektedir.

Rachel wouldn’t go to the doctor, even though she was in pain.

“Rachel acı çekmesine rağmen doktora gitmedi.” Bir şeyi yapmayı reddetme cümlelerinde hızlı bir şekilde konuyu anlatmak için would kullanılabilir.

She cancelled the meal so that she wouldn’t see her friend.

“Arkadaşını görmemek için yemeğini iptal etti.” Bir eylemin sonucunu ifade eden durumlarda neden-sonuç cümleleri de would ile ifade edilebilir.

I would rather watch the movie at home.

“Evde film seyretmeyi tercih ederim” Yukarıdaki cümle gibi tercih ifade eden durumlarda kullanılabilir. Yine bu tercih yapısının bir başka formu da daha çok İngilizler tarafından kullanılan “sooner” kelimesiyle kurulan cümlelerdir.

Would you sooner go there yourself?

“Oraya kendiniz gitmeyi yeğler (tercih eder) misiniz?” Burada sooner kelimesiyle kurulan ve tercihi öğrenmeye yönelik would kullanımının olduğu bir soru cümlesi görmekteyiz.

Would ne demek? Sorusunun genel olarak cevaplarını verdiğimiz bu yazımızda aynı zamanda would nasıl kullanılır? sorusunu da örneklerle cevaplamış bulunuyoruz. Bu yazımızda anlattığımız would kullanımlarının genel bir bilgi sağlamak için örneklendiğini lütfen unutmayın. Would kullanımının İngilizce’deki tüm anlamlarını ve karşılıklarını öğrenmek için Lingusta ile yaşamın içinden ve akıcı diyalogları keşfedebilirsiniz.