work (fiil)

 1. Çalışmak, meslek icra etmek
 • He works in TOFAS car factory in Bursa.

(O, Bursa’da bulunan TOFAŞ araba fabrikasında çalışıyor.)

 • She works as an engineer in the iron steel industry

(O, demir çelik endüstrisinde mühendis olarak çalışıyor.)

 1. İş yapmak, uğraşmak
 • My grandfather worked all day in his farm.

(Büyükbabam bütün gün boyunca tarlasında çalışmış.)

 • Working with plants and flowers is very hard but also very relaxing.

(Bitkilerle çalışmak oldukça zor ve bir o kadar da rahatlatıcıdır.)

 1. İşe yaramak, çalışır vaziyette bulunmak
 • I hope this presentation will work.

(Umarım bu sunum işe yarar.)

 • The dishwasher doesn’t work very smooth.

(Bulaşık makinesi çok düzgün çalışmıyor.)

work (isim)

 1. İş
 • You did a great work my friend.

(Harika bir iş çıkardın dostum.)

 • This work is my biggest dream in the world.

(Bu iş benim en büyük hayalim.)

 1. Yapıt, eser
 • Result of hours of effort was a marvelous work.

(Saatler süren emeğin sonucu muhteşem bir eser oldu.)

Work Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Composition
 • Act
 • Perform
 • Serve