update (isim/fiil)

 1. Güncelleştirmek, modernize etmek, yükseltmek
 • I’ve been waiting for 2 hours for my computer to update.
  (Bilgisayarımın güncellenmesi için 2 saattir bekliyorum.)
 • Before changing the update date, you should ask John, this is in his jurisdiction.
  (Güncelleme tarihini değiştirmeden önce John’a sormalısınız, bu onun yetki alanında.)
 • If you update your phone periodically, you will see many new features coming.
  (Telefonunuzu periyodik olarak güncellerseniz, birçok yeni özelliğin geldiğini göreceksiniz.)
 • Please don’t forget the update your informations before you left!
  (Lütfen ayrılmadan önce bilgilerinizi güncellemeyi unutmayın!)
 • After the last sale, we have update all electronics in the home to a higher model.
  (Son satıştan sonra evdeki tüm elektronikleri daha yüksek bir modele yükselttik.)
 • Student: What is the meaning of update?
  (Öğrenci: Update ne demek?)
  Teacher: Update meaning is information or data used in updating .
  (Öğretmen: Güncellemede kullanılan bilgi veya veriler demektir.)

Update Kelimesinin Diğer Sözcüklerle Kullanılmasıyla Ortaya Çıkan Yapılar

 • Auto update: Kendinden güncelleme
 • Last update: Son güncelleme
 • Update transaction: Güncelleme eylemi
 • Data update inspection: Veri güncelleme denetimi
 • Latest update on: Alınan son bilgiler
 • Daily update: Günlük güncelleme

Update Ne Demek? Update Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Amend
 • Modernize
 • Refurbish
 • Renew
 • Renovate
 • Restore
 • Revise
 • Refresh

Update Ne Demek? Update Kelimesi ile Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Destroy
 • Ruin
 • Antique
 • Make-old
 • Decline
 • Hurt
 • Outdate
 • Suppress

Yorum Yaz