take (fiil)

 1. Almak
 • When I was fighting in Vietnam, I took a knife and stabbed a Viet-Cong guerilla in the neck.
  (Vietnam’da savaşırken bir bıçak alıp bir Viet-Cong gerillasına boynundan sapladım.)
 • According to the instruction book’s words, we need to take this part, turn it upside down and put it here.
  (Bilgilendirme kitabının sözlerine göre, bu parça almamız, ters yüz etmemiz ve buraya sokmamız gerekiyor.)

Please don’t forget to take your pills.
(Lütfen haplarınızı almayı unutmayınız.)

 • Do you really think you can take all 16 crates in one batch?
  (Gerçekten 16 kasanın hepsini tek partide alabileceğini düşünüyor musun?)
 • Student: What is the meaning of take?
  (Öğrenci: Take ne demek?)
  Teacher: Take meaning is to hold, grasp, or grip.
  (Öğretmen: Tutmak, kavramak veya kavramak için demektir.)
 1. Götürmek
 • Please take these documents to our boss Mrs. Johnson because she needs to sign them as soon as possible.
  (Lütfen bu belgeleri patronumuz Bayan Johnson’a götürün çünkü onları mümkün olduğunca çabuk bir şekilde imza etmesi gerekiyor.)

Take Ne Demek? Take Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Clasp
 • Grasp
 • Grip
 • Hold
 • Cherry-pick
 • Choose
 • Cull
 • Elect
 • Handpick
 • Name
 • Pick
 • Prefer
 • Select

Take Ne Demek? Take Kelimesi ile Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Drop
 • Offer
 • Miss
 • Be honest
 • Maintain
 • Fail
 • Release
 • Misunderstand
 • Disallow
 • Refuse
 • Free
 • Spend
 • Surrender
 • Give
 • Reject

Yorum Yaz