Etiket

mood Türkçe

Browsing

mood (isim) ruh hali, mizaç, hal, keyif She seem to be in a bad mood today.(O, bugün kötü bir ruh halinde gözüküyor.) He may well refuse to speak to you because he is in a vey bad mood.(O seninle konuşmayı reddedebilir çünkü çok kötü bir ruh hali içinde)How is your mood today ? (Bugün keyfin nasıl ?) hava, atmosfer Sometimes they help me to do the chores when I’m in a bad mood.(Bazen havamda değilsem…