mood (isim)

 1. ruh hali, mizaç, hal, keyif
 • She seem to be in a bad mood today.
  (O, bugün kötü bir ruh halinde gözüküyor.)
 • He may well refuse to speak to you because he is in a vey bad mood.
  (O seninle konuşmayı reddedebilir çünkü çok kötü bir ruh hali içinde)

 • How is your mood today ?

(Bugün keyfin nasıl ?)

 1. hava, atmosfer
 • Sometimes they help me to do the chores when I’m in a bad mood.
  (Bazen havamda değilsem ev işlerini yapmamda bana yardımcı olurlar.)

 • James was not in the mood for lunch.
  (James öğle yemeği için havasında değildi.)

 • I’m not really in the mood.
   (Gerçekten havamda değilim.)
 • The things you said to me really killed my mood.
  (Söylediklerin gerçekten havamı, atmosferimi bozdu)
 1. huzursuzluk
 • Why are you always in a mood?
  (Neden sürekli huzursuzsun?)

Mood için Eş Anlamlı Kelimeler

 • Mode
 • Spirit
 • Temper
 • Cheer
 • Feather
 • Humor