snob (isim, sıfat)

 1. Züppe, burnu havada kimse, snop
 • She was living in a snob neighboorhood for a long time, she decided to move.
  (Uzun zamandır züppe bir mahallede yaşıyordu, taşınmaya karar verdi.)
 • He always thinks that being a snob is a cool thing.
  (O her zaman burnu havada olmanın havalı bir şey olduğunu sanır.)
 • The way their family act is so snob.
  (Onların ailesinin davranış tarzı çok burnu havada.)
 • Jim tells he hates snob people. But his best friend John is total snob.
  (Jim züppe insanlardan nefret ettiğini söylüyor ama onun en yakın arkadaşı John tam bir züppe.)
 • His snob behaviour made me sick, thats why i’m not talking to his anymore.
  (Onun züppe tavırları beni hasta etti, bu yüzden onunla artık konuşmuyorum.)
 • Student: What is the meaning of snob?
  (Öğrenci: Snob ne demek?)
  Teacher: Snob means snot.
  (Öğretmen: Snob züppe demektir.)

Ticaret alanındaki özel bir tabir, kullanım: Snob Effect (Züppelik etkisi)

(Bir malı talep eden yüksek gelirli insanların sayısı arttıkça, bu malı talep eden düşük gelirli insanların azalması durumudur.)

Snob Ne Demek? Snob Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Swell
 • Dude
 • Peacock
 • Nob
 • High-hat
 • Coxcomb
 • Beau
 • Spark
 • Fop
 • Dandy
 • Popinjay
 • La di da
 • Puppy
 • Snot
 • Elitist

Snob Ne Demek? Snob Kelimesi ile Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Affable person
 • Joiner
 • Outgoing
 • Kind