serenity (isim)

 1. Sukünet, sakinlik, huzur, dinginlik
 • When you find serenity and happiness, everything will be fine.
  (Huzur ve mutluluğu bulduğunda her şey yoluna girecek.)
 • Inside the cafe, there was a feeling of serenity.
  (Kafenin içinde bir dinginlik hissi vardı.)
 • Serenity of mind and heart is important more than anything in the world.
  (Aklın ve kalbin suküneti dünyadaki her şeyden daha önemlidir.)
 • Your soulmate should give you serenity.
  (Ruh eşiniz size huzur vermeli.)
 • I love going to he mountains every weekend for serenity.
  (Sakinlik için her hafta sonu dağlara gitmeyi seviyorum.)
 • There was serenity in my mother’s smell.
  (Annemin kokusunda huzur vardı)
 • If you continue in a job you don’t like, you won’t find the serenity you are looking for.
  (Eğer sevmediğin bir işte devam edersen aradığın dinginliği bulamazsın.)

Serenity Kelimesinin Diğer Sözcüklerle Kullanılmasıyla Ortaya Çıkan Yapılar

 • Serenity prayer: Huzur duası
 • Mare serenitatis (sea of serenity): Durgunluk denizi (gökbilim terimi)

Serenity Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Calmness
 • Calm
 • Composure
 • Peace
 • Tranquillity
 • Collectedness