real (sıfat)

 1. Gerçek
 • Those things that I saw were real.

(Gördüğüm o şeyler gerçekti.)

 • He is a real professional in butchery.

(O kasaplıkta gerçek bir profesyonel.)

 • This novel has been adapted from real experiences.

(Bu roman gerçek tecrübelerden uyarlanmış.)

 • This necklace is made of real emerald.

(Bu kolye gerçek zümrütten yapılmış.)

 • You should notice the real world.

(Gerçek dünyanın farkına varmalısın.)

 1. Doğru dürüst
 • Looks like the things you suffered from made you a real person.

(Görünüşe göre başından geçenler seni doğru dürüst bir insan yapmış.)

 • It is time for a real talk about your behaviors.

(Davranışların hakkında seninle doğru dürüst bir konuşma yapmanın zamanı geldi.

 1. Hakiki, halis muhlis
 • That is a real honeydew honey which I bought from a beekeeper.

(Bu bir arıcıdan satın aldığım hakiki çam balıdır.)

real (zarf)

 1. Gerçekten
 • I bought a real fast car with my years of savings.

(Yıllar boyunca biriktirdiğim parayla gerçekten hızlı bir araba aldım.)

Real için Eş Anlamlı Kelimeler

 • Authentic
 • Bona fide
 • Certifiable
 • Certified
 • Genuine
 • Honest
 • Pukka
 • Right
 • Sure-enough
 • True