PC (isim)

 1. Kişiye özel bilgisayar (personal computer)
 • I don’t have a powerful PC but it is very useful for me.

(Çok güçlü bir kişisel bilgisayarım yok ancak benim için gayet kullanışlı.)

 • My daughter passed the university exam so it is time to buy a PC for her.

(Kızım üniversite sınavını geçti yani şimdi ona bir kişisel bilgisayar alma zamanı.)

 • There are many PCs in our highschool library.

(Lisemizin kütüphanesinde bir sürü kişisel bilgisayar mevcuttur.)

 • The evolution of PCs over several decades is spectacular.

(Kişisel bilgisayarların birkaç on yıldaki gelişimi muhteşem.)

 • Today PC is not a luxury, it is a basic necessity especially for students.

(Günümüzde kişisel bilgisayar bir lüks değil, özellikle öğrenciler için temel bir ihtiyaçtır.)

PC (kısaltma)

 • Post cibum (yemekten sonra)
 • Post cibos (yemekten sonra)
 • Peace corps
 • Percent; percentage
 • Political correctness; politically correct
 • Postcard
 • Printed circuit
 • Professional corporation

PC Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelime

 • Computer