mental (isim)

 1. Kaçık, akıl hastası, deli
 • He was acting like a mental last night so I called his mother to come get him.
  (O dün gece akıl hastası gibi davranıyordu, ben de gelip onu alması için annesini aradım.)

mental (sıfat)

 1. Ruhsal
 • The man was treated for mental illness last year.
  (Adam geçen yıl ruhsal bozukluk / akıl hastalığı için tedavi edildi.)
 • She was taking some speacial medication for her mental problems.
  (O ruhsal problemleri için bazı özel ilaçlar alıyordu.)
 1. Akılsal, zihinsel
 • Mental exercise is very  important for children.
  (Zihinsel egzersiz çocuklar için çok önemlidir.)
 • Mental games are very necessary for children of growing age.
  (Büyüme çağındaki çocuklar için akılsal oyunlar çok gereklidir.)

Mental Sıfatı İle Birlikte Sık Kullanılan Kalıplar

 • Lose mental balance: Akli dengesini kaybetmek
 • Mental institution: Akıl hastanesi
 • Mental illness: Ruhsal bozukluk, akıl hastalığı
 • Mental age: Akıl yaşı
 • People with mental disabilities: Zihinsel engelli insanlar
 • Go mental: Kafayı sıyırmak
 • Mental health: Akıl sağlığı

Mental için Eş Anlamlı Kelimeler

 • Inner
 • Internal
 • Interior
 • Psychological