mean (fiil)

 1. Anlamına gelmek, demek istemek, ifade etmek, kastetmek
 • What does ‘imperialism’ mean?

(Emperyalizm ne anlama geliyor?)

 • What is meant by the term ‘mental activity?)

(Zihinsel aktivite terimi ile ne kastedilmektedir?)

 • What do you mean? I mean dozens of people borrowed climbing boots. We can do it also.

(Ne demek istiyorsun? Demek istediğim şu ki düzinelerce insan tırmanış botu kiraladı. Biz de yapabiliriz.)

mean (isim)

 1. Kötü davranış, kaba, acımasız / zalim, çok harcamaktan kaçınan kişi, ortalama / averaj
 • He had apologized for being so mean to Emily.

(Emily’ye oldukça kaba davrandığı için özür diledi.)

 • I used to be very mean about hot water.

(Sıcak suyu çok harcamaktan kaçınırdım.)

 • Why are you so mean to me?

(Neden bana karşı bu kadar kabasın?)

Mean Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 1. Fiil: Express, say, signify, spell, stand for, betoken, hint at, indicate, lead to
 2. Sıfat: Bad-tempered, nasty, rude, unfriendly, unpleasant
 3. İsim: Mid-point, norm, median, middle, average, balance
Müthiş "Yeni" Metot Süper Kolay ve MEGA Hızlı İngilizce Öğretiyor!
57 SAATTE AKICI İNGİLİZCE