item (isim)

 1. Kalem, madde, adet, hesapta tek rakam, bent, haber, öğe
 • The purchased materials are written item by item on the shopping slip.
  (Satın alınan materyaller, alışveriş fişinde madde madde yazılır.)
 • There are so many items in her house that she doesn’t know where to fit.
  (Evinde o kadar çok eşya var ki nereye sığdıracağını bilemiyor.)
 • I am trying to package all items carefully but, i need some help!
  (Bütün eşyaları dikkatlice paketlemeye çalışıyorum ama biraz yardıma ihtiyacım var.)
 • All office items were broken, we need to buy new office items.
  (Bütün ofis eşyaları kırılmıştı, yeni ofis eşyaları almamız gerekiyor.)
 • Two items were proposed for the agenda at today’s assembly meeting.
  (Bugünkü meclis toplantısında gündem için iki madde önerildi.)
 • Student: What is the meaning of item?
  (Öğrenci: Item ne demek?)
  Teacher: Item means object.
  (Öğretmen: Item nesne demektir.)

Item Kelimesinin Diğer Sözcüklerle Kullanılmasıyla Ortaya Çıkan Yapılar

 • Fail to report a news item: Haber atlamak
 • Enter an item in a ledger: Deftere geçirmek
 • Propose an item for the agenda: Gündeme getirmek
 • Item by item: Madde madde
 • Main item: Ana kalem
 • Menu item: Menü öğesi
 • Work item: Çalışma konusu

Item Ne Demek? Item Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Thing
 • Article
 • Object
 • Unit
 • Element
 • Component
 • Product

Item Ne Demek? Item Kelimesi ile Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Whole
 • Heedlessness
 • Ignorance
 • Neglect
 • Total
 • Sick
 • Wrong

Yorum Yaz