İngilizce seviyeleri, İngilizce bilip bilmediğinizi test etmek adına genellikle kullanılan faktörlerdir.

İngilizceyi kullanma becerilerinizin ne denli iyi – kötü olduğunu tespit etmeye yarayan seviyelerin farklı şekillerde sınıflandırıldığını ifade etmek gerekir.

Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar 6 farklı aşaması bulunan İngilizce seviyelerini öğrenmek istiyorsanız sizler için hazırladığımız bu şahane rehberi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

İngilizce Dil Seviyeleri

  • A1 – Beginner: Başlangıç Seviyesi
  • A2 – Elementary: Temel Seviye
  • B1 – Pre Intermediate: Orta Seviye Öncesi
  • B2 – Intermediate: Orta Seviye
  • C1 – Upper Intermediate: Orta Seviye Üstü
  • C2 – Advanced: İleri Seviye
  • Hem kendinizin hem de çevrenizdeki insanların ne derece iyi İngilizce konuştuğunu belirlemeye yarayan İngilizce seviyeleri dünyada geçerliliği olan A1 – A2 – B1 – B2 – C1 –C2 gibi kavramlarla ifade edilir.

Şimdi gelin hep birlikte İngilizce seviyelerine daha yakından bir göz atalım!

A1 – Beginner (Başlangıç Seviyesi)

ingilizce beginner seviye

Kelime anlamı itibarı ile ”başlayan” olan Beginner; bireylerin henüz İngilizce öğrenmenin başlarında olduğunu ifade eder.

Dünyada A1 seviyesi olarak kabul edilen bu derecenin en düşük derece olduğunu bilmeniz gerekir. A1 veya Beginner seviyesinde İngilizce bilen kimseler çok basit ifadeleri kullanabilmektedir.

Günlük yaşamda kullanılan sınırlı sayıdaki sözcüğü bilen bu seviyedeki kimseler başkaları ile tanışma esnasında kullanılan yaş, isim ve diğer nitelikleri açıklayabilecek derecededir.

Beginner seviyesindeki bireylerin telaffuz konusunda sıklıkla hatalar yapabildiği gözlemlenirken diyalog kurabilmeleri için karşı tarafın yavaş ve tane tane konuşması gerekir.

Yazma seviyesi değerlendirildiğinde ise basit cümlelerin kurulabilmesi Beginner seviyesindeki kişiler için mümkündür.

Sayılar, saatler ve renkleri bilen bu seviyedeki bireyler için gelişimin çok muhtemel olduğunu söylemek gerekir.

İngilizce eğitim alan kişilerin genellikle başlangıç aşamasını 2 ila 10 hafta arasında tamamladıkları ve bir sonraki aşama olan Temel Seviyeye geldikleri söylenebilir.

A2 – Elementary (Temel Seviye)

ingilizce elementary seviye

Elemantary seviyesi ya da Türkiye’de yaygın olarak bilinen hali ile Temel Seviye; İngilizce konusunda yavaş yavaş gelişmelerin kaydedilmeye başlandığı bir İngilizce seviye aşamadır.

Başlangıç aşamasındaki bireylere göre daha iyi İngilizce bilen ve kendini ifade etmede daha yetenekli olan Elemantary seviyesindeki kişiler hem kelime bilgisi hem de cümle yapıları konusunda daha bilgilidir.

Kişisel bilgiler ve niteliklerin yanı sıra başkalarına dair bilgileri ifade etmede de dil seviyesi yeterli olan kişilerin günlük alışkanlıklarını ve her gün gerçekleştirdikleri rutinleri akıcı bir şekilde ifade edebilmeleri muhtemeldir.

Geniş, şimdiki ve gelecek zaman gibi en temel gramer kalıplarını bilen Elemantary seviyesindekiler için iletişim kurmak çok daha basittir. Bu seviye dünyada A2 olarak ifade edilir.

Okuma ve yazma konusunda kendilerine güven duyan Temel Seviyedeki kimseler için konuşma ve dinleme hala yeterli seviyede değildir.

Kelime haznesi bir nebze gelişmiş olsa da hızlı ve akıcı konuşmak çok olası görünmez. Bu nedenle Elemantary seviyesindekiler için diyalog kurma konusunda karşı tarafın bir nebze yavaş konuşması daha isabetli olur.

İngilizce dil eğitimi alan kimseler için Elemantary seviyesinin geçilmesi için gerekli süre 3 ila 8 hafta arasıdır.

B1 – Pre Intermediate (Orta Seviye Öncesi)

ingilizce pre intermediate seviye

Pre Intermediate yani Orta Seviye Öncesi; insanların kendilerini ifade etme konusunda çok daha başarılı olmalarına yardımcı olan bir seviyeyi anlatır.

Ülkemizde bireylerin genel anlamda kendilerini Orta Öncesi Seviye olarak tanımladıklarını ifade ettikten sonra bu seviyedeki bireylerin günlük yaşam ve iş – okul hayatı ile ilgili genel geçer durumları konuşabildikleri söylenebilir.

Kelime haznesi orta derecede sayılmasa da ortaya yakın olan Pre Intermediate seviyesindekiler için yazılı ve görsel medya organlarındaki haberleri genel çerçevesi ile anlayabildiklerini söyleyebiliriz.

Dünyada B1 olarak tanımlanan bu seviye anlamanın ötesinde konular üzerinde sınırlı yorumlar yapabilme becerilerini de ifade eder.

İngilizce konuşulan bir ülkeye gerçekleştirilecek seyahatte Orta Öncesi Seviyesindeki kişilerin problem yaşamadan seyahat edebileceklerini söyleyebiliriz.

Okuma yetenekleri ortaya yakın olan bireylerin yazma konusunda kısa kompozisyonlar ortaya koyması muhtemeldir.

Konuşma seviyesinde ise artık gerçekten bir mesafe kat edildiği gözlemlenebilir. Günlük konuşmalardan bir konferanstaki sohbetlere kadar farklı ifadelerin anlaşılıp değerlendirilmesi olasıdır.

İngilizce eğitim alan kimseler için bu seviyenin ortalama atlanma süresi 3 ila 7 hafta arasında değişir.

B2 – Intermediate (Orta Seviye)

ingilizce intermediate seviye

Orta Seviye ya da B2 seviyesi artık İngilizce konuşmak ve anlaşmak açısından çok bir sorun yaşamadığınızı ifade eder.

Seviyeniz Orta olarak değerlendirilse de aslında ortalamanın üzerinde bir İngilizce biliyorsunuz demek yanlış olmayacaktır.

Günlük konuşmalardan da öte ana dili İngilizce olan kimselerle akıcı bir biçimde uzun uzun konuşabilirsiniz.

Kelime dağarcığı bir kişinin bilmesi gerektiği kadar olan Intermediate seviyesindekiler için temel hedef kelime öğrenmekten ziyade aksanlı konuşmak olur.

Telaffuz ve karmaşık gramer yapıları kullanabilen bu seviyedeki kimseler için okuma, yazma ve konuşmada çok sorun ile karşılaşılmadığı söylenebilir.

Eğer B2 seviyesinde İngilizce biliyorsanız ‘Ben İngilizce biliyorum’ demenize engel bir durum olmadığını ifade etmek gerekir.

İngilizce dil eğitimi alanlar için B2 seviyesini geçmek için 3 hafta ila 10 hafta arasında değişen bir süre çabalamak gerekebilir.

C1 – Upper Intermediate (Üst Orta Seviye İngilizce)

ingilizce upper intermadiate seviye

Orta seviyenin son safhası kabul edilen Üst Orta Seviye dünyada İngilizce seviyeleri arasında C1 olarak ifade edilir.

İngilizce konuşma noktasında herhangi bir problemle karşılaşmanız söz konusu değildir. Akıcı bir şekilde konuşabilir ve aksanlı konuşmaları dahi anlayabilirsiniz.

Günlük yaşamda kullanılan İngilizcenin ötesinde akademik İngilizceye geçiş seviyesi olarak kabul edilen Upper Intermediate; farklı ve karmaşık gramer yapılarının dahi kullanılması mümkündür.

Yazılı ve görsel her çeşit kaynağın kolaylıkla anlaşılması bu seviye için mümkündür.

İngilizce dil eğitimi alanlar için zorlu bir seviye olarak kabul edilebilen C1 ya da Upper Intermediate için 4 ila 10 hafta arasında bir çalışma gerçekleştirilmesi gerekir.

C2 – Advanced (İleri Seviye İngilizce)

ingilizce advanced seviye

İleri Seviye artık İngilizcede ‘Kamil İnsan’ seviyesine geldiniz demektir. Daha da yukarı bir seviye olmaması aslında bu seviyedeki insanların ana dili gibi İngilizce konuşup yazmasını ifade eder.

Dünyada C2 olarak ifade edilen İleri Seviye İngilizce aklınızdan geçen herhangi bir detayı takılmadan açıklamanıza olanak sağlar.

İngilizce seviyeleri arasında bulunan Advanced seviyesi, kitap yazmaya ilgili kimselerin İngilizce kitap dahi yazabileceklerini ifade eden bu seviyedeki kişiler için deyim ve atasözlerinin de kolaylıkla kullanılabilen yapılar olduğu söylenebilir.

Yaşamını yurtdışında sürdürmek istemeleri durumda C2 seviyesi bireylerin herhangi bir zorluk yaşamaları kesinlikle söz konusu değildir.

İngilizce Seviyenizi Neden Öğrenmelisiniz? İngilizce eğitim almak isteyen kimseler için hangi seviyede olunduğunun bilinmesi gerekir. Çünkü İngilizce eğitim alacak kimseler İngilizce seviyeleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Örneğin yeni eğitime başlayacak olan birisi daima A1 seviyesindedir denemez. B2 seviyesinde İngilizce bilen ve bir kursa yazılmak isteyen kimselerin de varlığı düşünüldüğünde kursta başlayacağınız seviyeyi belirlemek ve ne denli çabalamanız gerektiğini öğrenmek adına İngilizce seviyenizi mutlaka bilmelisiniz.

Yorum Yaz