İngilizce cool sözler kullanmak, sizi kendinizden emin ve konuştuğunuz dile hakim gösterecek yöntemlerden biridir. Yazımızda yer verdiğimiz bu kalıplaşmış İngilizce cool (havalı) sözler ile tüm dikkatleri üstünüze toplayacaksınız. Sosyal medyada duygularınızı İngilizce sözler ile ifade etmek istiyorsanız görsellerimizi kullanabilirsiniz. Bir ortamda havalı görünmek için yazımızdaki İngilizce kısa ve uzun cool sözleri mutlaka kullanın!

İngilizce Cool (Havalı) Sözler ve Türkçe Karşılıkları

 • The worst distance between two people is misunderstanding.
  İki kişi arasındaki en kötü mesafe yanlış anlaşılmadır.

  İngilizce cool söz the worst distance
 • I won’t be easy, it will be worth it!
  Kolay olmayacağım, ve buna değecek.

  ingilizce cool sözler
 • Driving is my therapy, my escape.
  Araba kullanmak benim terapim, kaçışım.

  İngilizce cool söz 2
 • I don’t work on fridays, i make appearances.
  Cuma günleri çalışmıyorum, görünüyorum.

  İngilizce havalı sözler
 • If it doesn’t matter, get rid of it.
  Önemli değilse, ondan kurtul.

  İngilizce cool söz örneği
 • Dress like you are going to meet your worst enemy today.
  Bugün en kötü düşmanınla karşılaşacakmışsın gibi giyin.

  İngilizce dress like you are going to meet sözü
 • Make it simple, but significant.
  Basit ama anlamlı yap.

  cool sözler İngilizce
 • Just be yourself everyone else is already taken.
  Sadece kendin ol, herkes çoktan alındı.

  İngilizce kısa cool söz
 • If everything seems under control, you are not going fast enough.
  Eğer her şey kontrol altında gözüküyorsa, yeterince hızlı gitmiyorsun.

  İngilizce uzun cool söz
 • When things change inside you, things change around you.
  İçinde bir şeyler değiştiğinde, çevrendeki bir şeyler değişir.

  İngilizce sözler kısa cool
 • Stop making people feel bad for liking things that make them happy.
  İnsanları onları mutlu eden şeyleri sevdikleri için kötü hissettirmeyi bırakın.

  İngilizce kısa cool sözler
 • Don’t ask why someone keeps hurting you. Ask why you keep letting them.
  Neden birisinin seni incitmeye devam ettiğini sorma. Neden onlara izin verdiğini sor.


 • Ignoring the signs is a good way to end up at the wrong destination.
  İşaretleri görmezden gelmek, yanlış yere gitmenin iyi bir yoludur.


 • Some people create their own storms, then get upset when it rains.
  Bazı insanlar kendi fırtınalarını yaratır, sonra yağmur yağdığı zaman üzülürler.


 • You can’t fix yourself by breaking someone else.
  Kendini bir başkasını kırarak tamir edemezsin.


 • Over thinking kills your happiness.
  Aşırı düşünme mutluluğunu öldürür.


 • If you can’t be kind, be quiet.
  Kibar olamıyorsan, sessiz ol.


 • Your only limit is you!
  Tek limit sensin!


 • Rudeness is the weak person’s imitation of strength.
  Kabalık, zayıf kişinin güç taklididir.


 • If you change nothing, nothing will change.
  Hiçbir şeyi değiştirmezsen, hiçbir şey değişmez.


 • No regrets in life. Just lessons learned.
  Hayatta pişmanlık yok. Sadece öğrenilen dersler var.


 • Your past is just a story.
  Geçmişin sadece bir hikayedir.


 • If you’ve made your point, stop talking.
  Amacına ulaştıysan, konuşmayı kes.


 • Judge me when you are perfect.
  Mükemmel olduğun zaman beni yargıla.


 • You gotta stop watering dead plants.
  Ölü bitkileri sulamayı bırakmalısın.


 • Respect your haters. They are the ones who think you are better than them.
  Senden nefret edenlere saygı duy. Çünkü onlar senin onlardan iyi olduğunu düşünenlerdir.


 • Givers have to learn to set limits because people don’t have any.
  Fedakarlar sınır belirlemeyi öğrenmeliler çünkü insanların limitleri yoktur.

Yorum Yaz