idol (isim)

 1. Çok sevilen kimse, idol
 • Brad Pitt is my idol since the films like Fight Club and Troy.

(Brad Pitt, Fight Club ve Troy gibi filmlerden bu yana benim idolümdür.)

 • K-Pop artists became idols for millions of teenagers in the last couple of years.

(K-Pop sanatçıları son birkaç yılda milyonlarca gencin idolü haline geldi.)

 • The Joker is a villain but probably he is the idol of more people than Batman.

(Joker kötü bir karakter ancak muhtemelen Batman’dan daha çok kişinin idolü.)

 1. Put, mabut
 • The Buda sculptures are the idols of Buddhism.

(Buda heykelleri, Budizm’in mabudlarıdır.)

 • Some idols have been found in the ancient temple.

(Antik tapınakta bir takım putlar bulundu.)

 1. Saplantı
 • Cars have become an idol for me.

(Arabalar benim için bir saplantı haline geldi.)

 • Fortnite is the new idol of the youth.

(Fortnite gençliğin yeni idolü.)

Idol – idol Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • God
 • Hero
 • Icon
 • Ikon
 • Model
 • Obsession
 • Exemplar
 • Beau ideal
Akıcı İngilizce Konuşmaya Hazır Mısın? 3 Ayda İngilizce Öğren!
57 SAATTE AKICI İNGİLİZCE