How Türkçe ne demek?

How (zarf)

 1. Nasıl
 • If you can’t figure out how I done this vector drawing, I shared the time lapse video on my YouTube channel.
  (Eğer bu vektör çizimi nasıl yaptığımı çözemediyseniz hızlandırılmış videoyu YouTube kanalımda paylaştım.)
 • How could you do this to all of our friends ?
  (Bunu her bir arkadaşımıza nasıl yapabildin?)
 • I will take an appointment in order to explain every detail about the why this project is the worst mistake of this company.
  (Bu projenin neden şirketin en büyük hatası olduğu ile ilgili her detayı açıklamak için randevu aldım.)
 • Student: What does how means?
  (Öğrenci: How ne demek?)
 • Teacher: How means mode.
  (Öğretmen: How durum demektir.)

How (isim)

 • The minister of thresury gived a briefing to prime minister about how’s and why’s of the new reform package.
  (Hazine bakanı Başbakan’a yeni reform paketinin neden ve nasılları ile ilgili bir brifing verdi.)

Eş Anlamlı Kelimeler

 • Where
 • wherein
 • approach
 • fashion
 • form
 • manner
 • method
 • methodology
 • recipe
 • strategy
 • style
 • system
 • tack
 • tactics
 • technique
 • way
 • thus
 • thusly
 • accordingly
 • consequently
 • ergo
 • hence
 • so
 • thereupon
 • wherefore
 • mode
 • modus operandi
 • blueprint
 • design
 • game
 • game plan
 • ground plan
 • intrigue
 • layout
 • line
 • model
 • plan
 • plot
 • program
 • route
 • scheme
 • expedient
 • move
 • shift
 • step
 • practice (also practise)
 • process
 • routine
 • policy

Zıt Anlamlı Kelimeler

Bu kelime için hiçbir kategoride zıt anlamlı kelime yoktur. Bununla birlikte, bilgiye sahip olmayı “how”ın tersi olarak onaylayan ifadeler çok nadir bir şekilde kullanılabilir.

 • “I know!” or “Here is how!” şeklinde.

Yorum Yaz