How much ve how many İngilizcede bir şeyin miktarına yönelik soru sormak üzere kullandığımız bir kalıptır.

İngilizce öğrenmeye karar verildikten sonra gerek konuşmalarda gerekse yazışmalarda çok karşılaşacağınız bu kalıpları öğrenmek miktarla ilgili soru sorarken ve sorulara cevap verirken işinize yarayacaktır.

Konu anlatımına ve cümle örneklerine değinmeden önce ‘’How Many’’ ve ‘’How Much’’ arasındaki farkı bilmek çok önemlidir. Bu fark şu şekildedir:

 • ‘’How Many’’ sayılabilen yani countable nesnelere yönelik kullanılmaktadır. Örneğin size orada kaç tane sandalye olduğu sorulurken yöneltilen ‘’How many chair are there?’’ sorusunda olduğu gibi yalnızca bir, iki, üç gibi net sayılarla ifade edilebilecek durumlarda ‘’How Many’’ kullanılır. ‘’How Many’’, kaç tane anlamında kullanılmaktadır.
 • ‘’How Much’’ kalıbı ise ‘’How Many’’nin tam tersine ‘’uncountable’’ yani ‘’sayılamayan’’ nesnelerin sayısını ifade ederken kullanılmaktadır. Örneğin dolapta ne kadar süt kaldığına dair sorulan bir soruda süt bir, iki, üç gibi net sayılarla ifade edilemeyen bir nesne olduğu için sorulacak olan soruda ‘’How Much’’ kullanılmalıdır. ‘’How Much’’, ne kadar anlamında kullanılmaktadır.

‘’How Many/Much’’ ile sorulacak olan bir soru cümlesinin yapılanması şu şekilde olacaktır:

How Many, How Much + Nesne, Sayılamayan Nesne, İsim+ Yardımcı Fiil+ Özne+ Fiil+ Tümleç, Nesne

How Many Kullanımına Yönelik Örnek Cümleler

How many books are there? (Orada kaç tane kitap var?)
There are 5 books. (5 kitap var.)

How many people are living in your city? (Senin şehrinde kaç insan yaşıyor.)
There are 3 million people living in this city. (Bu şehirde 3 milyon insan yaşıyor.)

How many languages did you learn in the U.S.A? (Amerika’da kaç tane dil öğrendin?)
I learned two languages in the U.S.A. (Amerika’da 2 dil öğrendim.)

İngilizcede Sayılamayan Nesneler Nelerdir?

‘’How Much’’ kullanımı sayılamayan, uncountable nesnelere ve isimlere yönelik olduğu için hangi nesnelerin sayılamayan olarak nitelendirildiğini bilmekte fayda vardır. Bu nesneler şu şekildedir:

 • Bread (ekmek)
 • Milk (süt)
 • Cheese (peynir)
 • Rain (yağmur)
 • Corn (mısır)
 • Fruit (meyve)
 • Money (para)
 • Coffee (kahve)
 • Snow (kar)
 • Soup (çorba)
 • Tea (çay)
 • Rice (pirinç)
 • Paper (kâğıt)

How Much Kullanımına Yönelik Örnek Cümleler

How much bread do you want to eat? (Ne kadar ekmek yemek istersin?)

How much cheese is left in the fridge? (Buzdolabında ne kadar peynir kaldı?)
There is some cheese in the fridge. (Dolapta biraz peynir var.)

How much is this notebook? (Bu defter ne kadar?)
It’s 7 dollars. (7 dolar.)

How much do you earn a day? (Bir günde ne kadar kazanıyorsun?)
I earn 50 dollars a day. (Günde 50 dolar kazanıyorum.)

How much does it cost? (Bu ne kadar tutuyor, bunun fiyatı nedir?)
It costs 5 dollars. (5 dolar tutuyor.)

 • Yukarıdaki örneklerdeki gibi bir şeyin fiyatının ne kadar olduğunu sormak için ‘’How Much’’ kullanılır.

     How much coffee is there in the jar? (Kavanozun içerisinde ne kadar kahve var?)
     There is some coffee in the jar. (Kavanozda biraz kahve var.)

    How much orange juice is there in the bottle? (Şişede ne kadar portakal suyu var?)
      There is some orange juice in the bottle. (Şişede biraz portakal suyu var.)

Yorum Yaz